Få hjälp idag. Boka möte

Prata med en psykolog online

Pris 100 kr, frikort gäller
Avgiftsfritt under 18 år
Öppet 07-23 alla dagar

Vi hjälper dig idag.

Om du mår dåligt eller finner det svårt att få vardagen att fungera så kan vi hjälpa till. Vårt kompetenta team av legitimerade psykologer erbjuder olika metoder för behandling av en mängd besvär kopplade till nedsatt psykiskt välbefinnande.

Hos oss kan du få den hjälp du behöver, utan att behöva vänta i månader på en tid. Vi erbjuder psykologisk bedömning, rådgivning och behandling samt kontinuerlig uppföljning och återbesök till samma psykolog, så många gånger du själv vill och behöver.

Din psykiska hälsa är viktig – ta ett självtest

Upplever du att din stress är ohälsosam eller lider du av ångest? Våra självtest kan vägleda dig till professionell hjälp baserat på dina besvär.

Vi vet att det ibland kan vara svårt att veta om man behöver hjälp eller inte. Forskning visar att många väntar för länge på att söka hjälp för sina besvär, trots att de har mått dåligt länge. Våra psykologer hjälper dig med en professionell bedömning av dina besvär. Ju tidigare du söker, desto större chans att må bra igen.

All kontakt med psykologerna sker via videosamtal i Kry-appen. Ditt första besök inleds med en bedömning där psykologen ställer frågor om dina besvär. Efter bedömningen får du en återkoppling vad det kan bero på. Om ni kommer överens om att träffas igen, så bokar ni ofta in ett återbesök i slutet av samtalet. Om du är i behov av en längre behandling så kommer du att träffa samma psykolog flera gånger. Våra psykologer ger KBT-behandling, den metod som i forskning har visat sig ha bäst effekt för att hjälpa till med en rad olika besvär.

Ja, det är lika bra att träffa en psykolog via video som på en vanlig mottagning. Forskning har visat att det inte är någon skillnad på om man blir hjälpt med sina besvär, oavsett om behandlingen sker digitalt eller på vanlig mottagning. Många upplever fördelarna med videobesök, då man inte behöver åka långt för att ta sig till en mottagning samt kan träffa sin psykolog på en plats som känns trygg för en själv. Att träffa psykolog på Kry är som på riktigt, fast via video.

Alla psykologer är legitimerade och har god erfarenhet samt genomgår vår strikta urvalsprocess. För oss på Kry är kvalitet ett ledord och något som genomsyrar allt vi gör. Vi är därför extra måna om vilka psykologer vi anställer. Hos oss arbetar flera ledande experter inom sitt område och du kan vara trygg med att du får professionell hjälp.

Ja, Kry går att använda för hela familjen. Vi har särskilt utvalda barn- och ungdomspsykologer med erfarenhet inom detta område och som hjälper till om det är så att ditt barn skulle behöva hjälp, eller om du som förälder behöver stöd.

KRY HealthApplication Android 5.0, iOS 10.0
1 rating star 1 rating star 1 rating star 1 rating star 1 rating star

Genomsnittligt betyg för vår app: 4.9/5147096