COVID-19

Covidångest – så hanterar du övergången

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Dag Härdfeldt, legitimerad psykolog
I takt med att restriktionerna lättar och samhället börjar öppna upp på nytt kan vissa drabbas av så kallad “covidångest”. Här går vi igenom hur du hanterar övergången och återgår till det nya normala.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Coronavpandemin har haft stor inverkan på våra liv och för många har den psykiska hälsan påverkats negativt. Nu när restriktionerna lättar i hela Europa står vi inför nästa stora omställning – att komma ut i världen igen.

Rhianna McClymont, läkare på Kry i England och Dag Härdfeldt, psykolog, ger sin bild av hur vår mentala hälsa påverkats av pandemin och ger råd om hur man kan hantera covidrelaterad ångest.

Kan vi uppleva trauman relaterat till covid-19?

Ny forskning pekar på en koppling mellan vår psykiska hälsa och covidrelaterade tillstånd. Det finns för närvarande ingen specifik diagnos för just denna koppling, men det går att titta på närliggande diagnoser för mer information.

– Covidrelaterad stress kan betraktas som en form av posttraumatisk stress (PTSD) som har utvecklats som en följd av en traumatisk upplevelse av pandemin, säger Rhianna. PTSD ger symptom som flashbacks, mardrömmar och/eller att du återupplever känslor eller händelser som är förknippade med traumat.

Detta verkar vara vanligast hos personer som har varit allvarligt sjuka i covid-19 – särskilt de som varit inlagda på sjukhus och fruktat för sina liv, säger Rhianna.

PTSD-symptom kan också förekomma hos dem som har haft andra traumatiska upplevelser – som att förlora nära och kära – men även hos dem som arbetat inom sjukvården under hård press.

Vilka är de psykiska konsekvenserna om du haft covid-19?

Coronapandemin har gjort att många upplever hopplöshet och känner att de inte kan påverka sina liv i samma utsträckning som förr. Därför kan det vara svårare att se positivt på framtiden.

– Vi känner oss maktlösa eftersom vi utsätts för ett relativt outforskat tillstånd. Det finns inga tydliga prognoser och inga tydliga rätt och fel. Kontrollförlust och ovisshet kan bidra till oerhörda mentala påfrestningar, säger Dag.

För dem som lider av så kallad långtidscovid kan risken för depression och ångest vara ännu större. – En av de främsta anledningarna till depression är att du förlorar de saker som är värdefulla i ditt liv. Till exempel träning eller umgås med vänner och familj, säger Dag.

Andelen patienter med ångest och tvångsmässigt beteende har ökat under pandemin. – Detta är förståeligt. Covid-19 har i princip tvingat oss att undvika i princip allt som vi är vana vid, säger han.

Även om dessa uppoffringar har varit nödvändiga för folkhälsan kan de också öka oron på lång sikt – vilket förklarar varför du känner oro inför att beblanda dig med större grupper av människor nu när restriktionerna lättar.

Hur hanterar jag övergången till det nya normala?

Några enkla livsstilsförändringar och rutiner för egenvård kan hjälpa till att hantera rädsla och ångest över att komma tillbaka till det normala.

1. Ta möjligheten till positiv förändring
Om du är orolig för att återvända till jobbet eller skolan kan du se det som en möjlighet att bearbeta pandemins konsekvenser.

– Istället för att försöka återgå till hur det var, försök att skapa en bättre förståelse för ditt liv, säger Dag.

Människor behöver i regel lära sig att prioritera under en pandemi, vilket innebär en möjlighet att utforska vad som faktiskt är mest värdefullt för oss. Du kanske vill göra en förändring och skapa en bättre balans mellan arbete och fritid. Reflektera över det som varit, och försök implementera det i din nya tillvaro.

2. Var snäll mot dig själv
– Om du lider av social ångest, försök att visa så mycket medkänsla mot dig själv som möjligt, säger Dag.

Efter över ett år av restriktioner är det förståeligt att du kan känna dig orolig för att återvända till en kontorsmiljö eller sociala situationer med mycket folk. Något som kändes helt normalt före pandemin. Betrakta inte alla kommande svårigheter som en eventuell brist hos dig själv, utan mer som en kollektiv utmaning som vi alla står inför.

3. Börja successivt
Det kan vara lätt att falla in i ett ”allt eller inget”-tänk, säger Dag. Om du inte känner dig bekväm med att umgås i livliga barer eller restauranger ännu kan det vara frestande att undvika sociala kontakter helt och hållet. Dag rekommenderar istället att du hittar alternativ som känns mer hanterbara.

Om du fortfarande känner oro för offentliga platser går det att ordna mindre, mer privata möten. Du kan börja med att bjuda in din närmaste familj på middag eller träffa en vän på ett café.

4. Sök professionell hjälp
– Pandemin kan ha påverkat dig mer än du inser och det är därför viktigt att ta hjälp av de verktyg och resurser som finns för att ta dig igenom omställningen, säger Dag.

Om du har lättare ångestsymptom kan onlinekurser, böcker eller appar för psykisk hälsa vara användbara för att hantera dina symptom på egen hand, säger Rhianna.

– Om du däremot är deprimerad, eller lider av ångest eller oro, ska du inte nödvändigt försöka hantera det på egen hand, säger Dag. Det finns alltid hjälp att få och om dina symptom har en betydande inverkan på ditt liv.

Boka tid för att diskutera det med en läkare eller en psykolog. Du kan till exempel bli ordinerad kognitiv beteendeterapi (KTB) eller medicinering för att hantera din ångest på kort sikt.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid ångest och oro. En psykolog, sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid ångestrelaterade besvär kan vi erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök till psykolog och läkare.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-coronavirus-partiklar
Covid-19 – 6 apr. 2022

Då bör du söka vård för covid-19

Undrar du om du behöver du söka vård? Vi hjälper dig. Snabbt, smidigt i vår app eller på någon av våra vårdcentraler – Kry

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.