Kry-logo
Ladda ned
Hem
Kan jag få covid 19 när jag är vaccinerad?

Kan jag få covid-19 när jag är vaccinerad?

Can I get Covid-19 after I'm vaccinated
Senast uppdaterad:
sön 12 sep. 2021
Hur stor är risken att en fullvaccinerad person blir sjuk i covid-19? Är symptomen mildare? Hur länge verkar vaccinet? Annette Alaeus, infektionsspecialist på Kry, förklarar hur det ligger till.

Du som är fullt vaccinerad kan fortfarande få covid-19, även om du löper mycket mindre risk att smittas av viruset, sprida det till andra eller bli allvarligt sjuk av det.

När någon som är fullvaccinerad insjuknar i covid-19 cirka 14 dagar efter att ha fått sin andra vaccindos kallas det en ”genombrottsinfektion”. Även om vaccinet ger ett bra skydd mot viruset är de inte 100 procent effektiva, och ett mindre antal genombrottsinfektioner är därför helt normalt. Faktum är att inget vaccin ger ett 100-procentigt skydd mot någon sjukdom.

– Genombrottsinfektioner är ovanliga men de förekommer, särskilt bland dem som bara fått en vaccindos, säger Annette. Vaccinet är väldigt bra på att minska sjukdomens allvarlighetsgrad. I 90 procent av fallen behövs ingen sjukhusvård, såvida du är fullt vaccinerad med två doser.

Hur stor är risken att jag får covid-19 efter jag har vaccinerat mig?

Det bästa skyddet mot den mycket smittsamma deltavarianten, som nu dominerar i Europa, är att ta bägge doserna av vaccinet.

Enligt en ny studie är Pfizers vaccin 92 procent effektivt när det gäller att förhindra höga virusmängder (höga virushalter i proverna) 14 dagar efter den andra dosen.

– För vissa människor ger ett vaccin inte lika bra skydd som för andra, förklarar Annette. Genombrottsinfektioner är vanligare bland äldre, med svagare immunförsvar och personer som tar immundämpande läkemedel.

De europeiska hälsovårdsmyndigheterna försöker nu kartlägga vilka grupper som löper större risk för genombrottsinfektioner och därför behöver en extra vaccindos under hösten. Målet är att förhindra en ny sjukdomsvåg.

Vad händer om jag får covid-19 efter jag har vaccinerat mig?

Om du smittas av coronaviruset efter du har vaccinerat dig får du förmodligen lindriga symptom eftersom ditt immunförsvar, tack vare vaccinet, redan har tränats i att känna igen viruset och skapa antikroppar, säger Annette.

Du kanske inte får några symptom alls, eller så får du färre symptom och under kortare tid. Kanske får du en lätt förkylning eller känner dig trött. Andra rapporterade symptom vid genombrottsinfektioner är:

– De som drabbas av genombrottsinfektioner får lindrigare symtom än de som inte är vaccinerade, säger Annette. Ungefär 90 procent av alla covid-19-patienter som får intensivvård i Sverige är inte fullt vaccinerade, majoriteten är faktiskt inte alls vaccinerade.

Sambandet bekräftas i en ny studie, enligt vilken ovaccinerade personer löper 29 gånger högre risk att behöva sjukhusvård om de insjuknar i covid-19 än vaccinerade personer.

Hur länge måste jag vänta tills vaccinet har full effekt?

Vaccinet når sin fulla effekt 14 dagar efter den andra dosen. Under dessa två veckor är det alltså fortfarande möjligt att bli sjuk och smitta andra.

Om jag får covid-19 efter min första vaccindos, när ska jag ta min andra dos?

– Jag rekommenderar att du väntar minst 6-8 veckor efter en genombrottsinfektion innan du tar din andra dos så att du är helt återställd, säger Annette.

Kan jag smitta andra med covid-19 när jag är vaccinerad?

Även om tidiga undersökningar tyder på att vacciner även ger ett mycket effektivt skydd mot smittspridning är det fortfarande möjligt för den som inte har några symptom att sprida viruset.

– Genombrottsinfektioner är vanligare bland dem som får deltavarianten eftersom den är mycket mer smittsam, säger Annette. Om du smittas av deltavarianten ökar risken för att du sprider viruset till andra. Du kan även smitta under längre tid eftersom du kan ha högre virusmängd vid deltainfektionen än vid infektion med tidigare coronavirusvarianter.

Därför är det fortsatt viktigt att följa restriktionerna i samhället – håll avstånd till nya kontakter, håll god handhygien och stanna hemma om du är sjuk.

Hur länge verkar vaccinet?

Det finns allt fler belägg för att nivåerna av antikroppar börjar sjunka inom några veckor efter vaccination, och utan förnyad exponering för viruset antas nivåerna fortsätta minska över tid.

Den senaste forskningen tyder dock på att skyddet mot allvarlig sjukdom och död bevaras eftersom andra immunceller finns kvar under lång tid.

– Vi vet ännu inte exakt hur länge vaccinernas skydd varar, även om de första kliniska testerna tyder på att personer som har fått två doser har tillräckligt många immunceller för att slippa allvarlig sjukdom under ett år efter vaccinationen, säger Annette.

Kan jag få långtidscovid när jag är fullt vaccinerad?

Det är fortfarande osäkert om du kan få långtidscovid efter att du har vaccinerat dig. Med långtidscovid menas långvariga, återkommande eller nya symtom som varar i mer än fyra veckor efter insjuknandet i covid-19.

– I nuläget finns det väldigt lite data, men flera större studier pågår, säger Annette.

Vad kan jag göra för att skydda mig mot andra, mer smittsamma, varianter?

Att vaccinera sig är fortfarande det säkraste och mest effektiva sättet att minska risken att drabbas av covid-19. Förutom att vaccinera oss bör vi fortsätta att skydda oss själva och andra genom att respektera gällande restriktioner. Även efter att restriktionerna lyfts bör du alltid stanna hemma när du känner dig sjuk, fortsätta tvätta händerna när du varit utanför hemmet samt hålla avstånd till andra människor i trånga miljöer.

– Vid sidan om dessa åtgärder är det viktigt att du snabbt testar dig, även om du är fullvaccinerad, eftersom det kan förhindra att du oavsiktligt sprider viruset till andra, säger Annette.

Så kan Kry hjälpa till

Undrar du om du behöver söka vård? Vi ger dig vägledning.
Använd symptomkollen i appen
Granskare:

Annette Alaeus

specialist i infektionsmedicin

Senast uppdaterad:

Fler artiklar