Kry-logo
Ladda ned

Diabetes typ 2

Typ 2-diabetes är en vanligt förekommande sjukdom där förmågan att reglera blodsockret är förändrad. En vanlig följd av förhöjd blodsockernivå är ökad trötthet, törst och urinmängd. Behandling består av livsstilsförändringar i första hand, men även blodsockersänkande läkemedel eller insulin kan behövas.

Allmänt om diabetes typ 2

Typ 2-diabetes är en ökande folkhälsosjukdom, i såväl Sverige som i resten av världen. Ökningen har ett samband med människors ökade livslängd, en mer stillasittande livsstil och en allt vanligare förekomst av övervikt. Risken att utveckla sjukdomen ökar med stigande ålder, men allt fler yngre personer insjuknar.

I Sverige räknas 4-5% av befolkningen ha typ 2-diabetes och ytterligare 10-15% ha prediabetes, ett förstadium till typ 2-diabetes.

Diabetes mellitus är ett övergripande namn med indelningen typ 1 och typ 2. Orsaken till sjukdomstillstånden är olika, men resulterar i ett överskott av glukos (socker) i blodet, vilket kallas för hyperglykemi ‒ förhöjd blodsockernivå. Insulin är det hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna omvandla glukoset i blodet till energi. När tillgången till insulin försämras så utvecklas diabetes.

Skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2 är att vid typ 1 så kan kroppen inte alls bilda insulin. De insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln har blivit förstörda av immunförsvaret, därför räknas typ 1 som en autoimmun sjukdom. Vid typ 2-diabetes sker en otillräcklig produktion av insulin, samtidigt har kroppscellerna minskat sin känslighet för det insulin som produceras. Av diabetestyperna är typ 2 är vanligast, bara en av tio har typ 1.

Övriga typer av diabetes

LADA är en ovanlig och mer lindrig form av typ 1-diabetes som kan förväxlas med typ 2-diabetes. Förkortningen kommer av engelskans Latent Autoimmune Diabetes In Adults. Sjukdomsförloppet vid LADA är långsammare och inte lika tydligt som vid typ 1-diabetes.

Graviditetsdiabetes kan uppstå under graviditet. Den är tillfällig men behöver behandlas under tiden du är gravid. Efter förlossning normaliseras blodsockervärdet i regel omedelbart.

Symptom på diabetes typ 2

Tecken på diabetes kan vara svårt att upptäcka ‒ försämringen är ofta långsam och symptomen kan vara diffusa. Blodsockervärden måste mätas vid flera tillfällen för att konstatera om du har ett normalt blodsocker eller om det är förhöjt. Blodsockret växlar över dygnet beroende på matintag och hur mycket du rör dig. På morgonen bör det vara lågt efter en natts fasta, så kallat fasteblodsocker.

Vanliga symptom vid typ 2-diabetes är

 • trötthet och kraftlöshet
 • ökad törst
 • ökad urinmängd och frekvens
 • försämrad eller förändrad syn (dimsyn)
 • ofrivillig viktminskning
 • underlivsklåda hos kvinnor
 • förhudsinfektion hos män.

Symptomen vid typ 2-diabetes kan finnas enskilt eller i kombination.

Orsaker

Det finns olika förklaringar till varför blodsockernivån höjs i kroppen. Antingen producerar bukspottkörteln inget eller för lite insulin för kroppens behov, eller så har cellernas känslighet för insulin minskat. Det senare kallas för insulinresistens och sätts ofta i samband med övervikt och fysisk inaktivitet.

Kända riskfaktorer för typ 2-diabetes är stigande ålder, ärftlighet och tidigare diabetes under graviditet. Livsstilen har också stor inverkan på sjukdomsutveckling, till exempel viktuppgång, ökad stress, rökning och brist på motion. Vissa läkemedel som kortison, betablockerare, statiner, p-piller och även viss typ av antibiotika, kan bidra till ökat blodsocker.

Vid infektion höjs också blodsockernivån, vilket inte behöver innebära att du har diabetes.

Utredning och behandling av diabetes typ 2

Blodsockervärde mäts med stick i fingertoppen, det visar vilket värde du har vid provtillfället. Du får även lämna blodprov som mäter ditt långtidssocker. Det heter HbA1c och visar hur värdet sett ut under de senaste 2-3 månaderna. Du får också lämna ett urinprov eftersom ett förhöjt socker också ger utslag i urinet. Är dina blodsockervärden förhöjda görs vidare utredningar.

Får du diagnosen typ 2-diabetes startas behandlingen alltid med livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och förändrad kosthållning. Är det otillräckligt får du i första hand läkemedel i tablettform, som på olika sätt påverkar sockerbalansen. Olika typer av tablett-behandlingar kan kombineras men ibland räcker inte det ‒ då kan du få tillföra insulin i injektionsform.

Högt blodsockervärde leder till försämrad cirkulationen i både stora och små blodkärl. Typ 2-diabetes kan leda till ökad blodkärls-förfettning och en ökad risk för små blodproppar. Syftet med behandling är därför att stabilisera och sänka blodsockernivåerna och på så sätt minska risken att senare i livet drabbas av komplikationer. Vanliga komplikationer som förebyggs med tidig behandling är följande:

 • kärlkramp i både benen och hjärtat
 • hjärtinfarkt
 • stroke
 • för tidig död
 • ögonskador
 • njurskador
 • nervskador.

Har du typ 2-diabetes blir du regelbundet kallad för att

 • mäta blodsockernivå
 • mäta blodtryck och blodfettsnivå
 • kontrollera njurfunktion
 • kontrollera känselnedsättning i fötterna
 • ta ögonbottenfoto.

Tänk på att du kan leva ett bra liv med diabetes typ-2. Patienter med diabetes mellitus i Sverige följs via Nationella Diabetesregistret (NDR) ‒ ett frivilligt register för utveckling av diabetesvården kvalitet.

Vad du själv kan göra

Du kan i hög grad förebygga utvecklingen av typ 2-diabetes ‒ att förändra dina levnadsvanor förbättrar insulinkänsligheten i kroppen. Därför rekommenderas

 • vardaglig fysisk aktivitet om minst 30 minuter
 • rökfrihet
 • hälsosam kosthållning
 • viktnedgång vid övervikt eller fetma
 • stressreglering.

Har du diagnostiserad typ 2-diabetes behövs vardaglig egenkontroll med blodsockermätning samt regelbunden vårdkontakt med läkare och diabetessjuksköterska.

Sköt särskilt om dina fötter då sårläkning och cirkulation är försämrad. Tandvård blir extra viktig för dig med långvarig diabetes, för att förhindra karies och tandlossning.

Alkohol påverkar leverns förmåga att lagra glukos som kan behövas för cellernas energiproduktion. Du som har diabetes kan därför riskera att få ett lågt blodsocker vid alkoholkonsumtion.

Det finns flertalet förbund och föreningar som erbjuder mer information, kunskapsutbyte och vidare stöd för dig med diabetes.

Då bör du söka vård

Om du är trött och kraftlös i kombination med ökad törst, ökad urinmängd och viktnedgång, bör du söka vård.

Sök vård akut vid kraftig viktnedgång, i kombination med stor törst och urinmängd, samt att du känner dig förvirrad.

Så kan Kry hjälpa till

Vid diabetes typ 2 krävs en fysisk undersökning. Du kan alltid vända dig till oss på Kry för att få råd. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid ett digitalt vårdmöte kan vi enbart erbjuda rådgivning när det gäller diabetes. För diagnos och behandling krävs ett fysiskt vårdmöte på någon av våra vårdcentraler.

Innehållet ovan har granskats av:

Inger Wallin

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad:

Relaterat:

Kärlkramp