Ladda ned Ladda ned

Hypotyreos – låg ämnesomsättning

Sköldkörteln, tyreoidea, sitter under struphuvudet på halsen och har med vår ämnesomsättning att göra. Om sköldkörteln producerar för lite hormoner får du låg ämnesomsättning, så kallad hypotyreos. Då kan du till exempel känna dig trött och öka i vikt. På KRY kan du få hjälp med hypotyreos.

År 2017 behandlades över 450 000 människor för brist på sköldkörtelhormon i Sverige. Kvinnor drabbas fem till tio gånger oftare än än män.

Hypotyreos ger inga synliga tecken i början. Men du kan få olika symptom över tid. Kontakta läkare om du känner av ett eller flera av symptomen.

Tidiga symptom på hypotyreos är:

 • depression
 • frusenhet
 • svårighet att koncentrera dig
 • trötthet eller mindre ork.

Har du haft hypotyreos en längre tid kan du få förstoppning, heshet, höjt kolesterol, långsam hjärtrytm och mörkare röst. Du kan även få ont i leder och muskler, svullet ansikte samt torr hud och torrt hår samt ökad vikt.

Myxödem

Om du har haft brist på sköldkörtelhormon väldigt länge utan behandling kan det leda till myxödem som är ett väldigt ovanligt, men allvarligt tillstånd. Myxödem ger bland annat svullnad runt ögonen och i andra delar av ansiktet, som kinderna och näsan

Sköldkörtelns viktigaste funktion är att styra ämnesomsättningen.

Din hypotyreos kan bero på:

autoimmuna sjukdomar – i västvärlden är det den vanligaste orsaken. De innebär att kroppens immunförsvar börjar attackera den egna vävnaden.

brist på jod – är den mest frekventa orsaken globalt. Sköldkörteln behöver jod för att fungera. Utan tillräckligt med jod förstoras sköldkörteln och i sällsynta fall blir den som en boll på halsen. I Sverige tillsätts jod i vårt salt och brist på jod är därför oftast inte en orsak till hypotyreos här.

graviditet – kan ge tillfällig störning av produktionen av hormoner som styr ämnesomsättningen i samband med graviditet. Den går ofta över av sig själv, men ibland behövs behandling.

medicinska ingrepp – kan skada sköldkörteln. Det kan till exempel handla om operationer av sköldkörteln eller närliggande strukturer.

medfödd form av hypotyreos – är ovanligt men allvarligt

påverkan på ämnesomsättningen till följd av läkemedel – kan påverka sköldkörteln

tidigare behandling av sköldkörteln – med radioaktivt jod, läkemedel eller strålning

tidigare operation av struma – förstorad sköldkörtel

tidigare problem med för hög ämnesomsättning – eller sjukdom i sköldkörteln.

Alla kan få hypotyreos men kvinnor, speciellt över 60 år, löper ökad risk.

Spädbarn
Barn som föds i Sverige och barn som adopteras till Sverige testas alltid för hypotyreos så att behandling kan sättas in tidigt.

Barn och tonåringar
Barn och tonåringar som får brist på sköldkörtelhormon får samma symptom som äldre. Men de kan också:

 • få försenad pubertet
 • få försenad utveckling av permanenta tänder
 • få sämre mental utveckling
 • växa långsamt – bli kortare än vad de annars skulle bli.

Brist på sköldkörtelhormon kan påverka dina möjligheter att bli gravid. Har du hypotyreos och får behandling som ger dig bra värden ska din hypotyreos inte ha någon inverkan på dina möjligheter att bli gravid.

Berätta för din läkare om du planerar graviditet – och när du blir gravid – så att din behandling kan justeras därefter. När du är gravid och ammar kan du behöva kontrollera dina värden oftare.

Har du brist på sköldkörtelhormon kan du få förstorad sköldkörtel, struma. Struma kan ibland kännas som ett tryck på halsen och du kan ibland känna och se att sköldkörteln har vuxit. Känner du att din sköldkörtel har vuxit eller är svullen ska du ta kontakt med en läkare.

Sköldkörtelhormon behöver produceras i lagom mängd för att det ska vara balans i kroppen. Vid hypotyreos produceras ju för lite sköldkörtelhormon. Men vid hypertyreos har du för mycket sköldkörtelhormon och kan då få symptom som hjärtklappning, nervositet, menstruationsrubbningar, muskelsvaghet och svettningar.

Det enda sättet du kan förebygga brist på sköldkörtelhormon är genom att använda salt som innehåller jod.

Har du för lite sköldkörtelhormon kan du få konstgjort hormon i tablettform för att få en normal ämnesomsättning. Har du väldigt låg hormonproduktion kan det påverka ditt hjärta och nervsystem och du får då behandling på sjukhus.

Din behandling mot hypotyreos pågår ofta hela livet för att du ska må bra. Du får också gå på regelbundna läkarkontroller för att se hur dina värden är.

Din nivå av sköldkörtelhormon mäts regelbundet så att du får rätt mängd medicin.

 • rådgivning
 • provtagning vid misstanke om sjukdom efter en individuell bedömning/konsultation
 • hänvisning/eventuell remittering vid nydebuterad sjukdom för fysisk undersökning
 • provtagningskontroller vid pågående behandling, när diagnosen är fastställd, med ordination och förskrivning av Levaxin utifrån resultat på prover. (Det gäller så kallade okomplicerade fall av hypotyreos.)
Senast uppdaterad:
25 februari 2019
Granskare:
Joakim Röstlund, Medicinskt ansvarig läkare