PSYKISK HÄLSA

Psykologens råd till dig som sörjer

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Dag Härdfeldt, legitimerad psykolog
Att förlora någon du älskar är bland det värsta du kan vara med om. Dag Härdfeldt, psykolog på Kry, berättar hur du kan lindra smärtan när du drabbats av sorg och förlust.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Sorg är en del av livet och kan drabba vem som helst, när som helst. Du kan uppleva sorg om du förlorar en nära vän eller anhörig, avslutar en relation eller går igenom en skilsmässa. Under coronapandemin har många upplevt sorg på ett eller annat sätt och behovet av stöd har ökat.

– Sorg är en reaktion på en betydande förlust, förklarar Dag. Det behöver inte vara en person utan det kan handla om vad som helst – ett husdjur, ett jobb eller en rutin.

Här följer fem råd till dig som har drabbats av sorg.

1. Det finns inget rätt eller fel sätt att sörja

Sorg är inte en linjär process och alla sörjer inte på samma sätt. Sorg kan framkalla många olika och svårhanterliga känslor i takt med att vi successivt accepterar förlusten.

Dag menar att sorgens fem faser – förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans – är en välkänd, men inte helt korrekt, modell som ändå kan hjälpa oss att förstå våra beteenden och reaktioner under sorg.

Alla går dock inte igenom dessa faser. Du kanske kan känna igen dig i vissa av faserna, eller relatera till vad andra går igenom. Men din sorg kommer alltid vara en helt unik upplevelse som bland annat formas av dina minnen, erfarenheter, din personlighet, dina styrkor och svagheter samt din anknytning till det som har gått förlorat.

2. Att ”gå vidare” är inte den enda vägen framåt

Att gå vidare efter en förlust är ingen enkel uppgift, och inte det enda du behöver göra. Det går att göra sorgen till en del av livet.

– Enligt den så kallade pendlingsmodellen, utvecklad av Margaret Stroebe och Henk Schut, är en viss grad av undvikande och distraktion inte bara nödvändig för sorgeprocessen, utan också konstruktiv, säger Dag.

Pendlingsmodellen innebär att du växlar mellan två sidor – en sida som tillåter dig att vara ledsen och tänka på det förflutna och den andra sidan där du lägger sorgen på hyllan och ägnar dig åt tillfälliga distraktioner.

– Distraktionerna kan vara små (till exempel möblera om hemma) eller mer komplexa (exempelvis lära sig ett nytt språk). Det kan också handla om mer betydelsefulla förändringar som att bygga nya relationer. Försök att hitta en balans mellan dessa olika processer.

Att gå med i en förening, gå en kurs, motionera regelbundet och träffa vänner kan också vara effektiva distraktioner.

Dag betonar även vikten av att ta hand om sig själv under sorgearbetet.
– Sorg påverkar hela kroppen, även immunförsvaret, säger han. En välbalanserad kost och mycket sömn och vila är otroligt viktigt för den som sörjer.

3. Sorg och depression är inte samma sak

Både sorg och depression kan vara extremt utmattande, skrämmande och smärtsamt – men det är två olika tillstånd. Ibland kan de se väldigt lika ut eftersom många symptom är desamma.

Här är några symptom du kan uppleva vid både sorg och depression:

  • kraftig nedstämdhet
  • en känsla av att vara avtrubbad från det som händer runtomkring en
  • sömnproblem
  • nedsatt aptit
  • koncentrationssvårigheter
  • trötthet och utmattning.

Till skillnad från sorg är depression ett medicinskt tillstånd som kan behandlas med terapi och läkemedel. En depression varar ofta längre och påverkar en större del av tillvaron och känslolivet.

Sorg och dess symptom kommer ofta i vågor och minskar över tid.
– Den största skillnaden är att depression kan och bör behandlas, medan sorg inte är något som bör behandlas bort, säger Dag.

I vissa fall avtar sorgen alldeles för sakta och fortsätter att påverka personens dagliga liv under mycket lång tid. Detta tillstånd brukar kallas långvarig sorgstörning.
– Om du efter sex månader fortfarande inte kan arbeta, äta, sova eller fungera normalt och förlamas av saknad och smärta bör du söka professionell hjälp, säger Dag.

4. Prata om förlusten med dina närmaste

Ett bra och stöttande nätverk är ofta räddningen för människor som befinner sig i sorg. Det kan kännas svårt att prata om dina starka känslor, men tänk på att alla någon gång har upplevt sorg.

Du känner dig förmodligen mindre isolerad genom att berätta för någon hur du mår. Hitta någon som du kan vara uppriktig med och som lyssnar med ett öppet sinne.

– Att prata om sina känslor med sina närmaste kan vara ett av de mest kraftfulla verktyg som existerar, säger Dag.

Men den som inte känner sig bekväm med det kan naturligtvis avstå. Vissa föredrar att prata med någon de inte känner eftersom det gör det lättare att fokusera på själva förlusten.

5. Sök professionell hjälp om du behöver

Ibland kan du behöva hjälp att ta dig igenom sorgeprocessen. Du kan boka tid hos en läkare, som kan remittera dig vidare till samtalsterapi, KBT eller annan behandling. Du kan även vända dig till en sorgrådgivare, en psykolog eller kontakta en stödorganisation eller stödgrupp.

– Både gruppterapi och individuell terapi har bevisad effekt, säger Dag. En psykolog eller rådgivare kan hjälpa dig att reda ut dina svårhanterliga känslor.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid sorg. En psykolog, sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid sorg och andra relaterade besvär kan vi erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök till psykolog och läkare.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.