COVID-19

Om vaccin och immunisering

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin
Varför är vacciner så viktiga för folkhälsan och vad innebär egentligen flockimmunitet? Annette Alaeus, läkare och infektionsspecialist på Kry, går igenom allt du behöver veta om vaccin i stort.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Immunisering är den process som skyddar oss mot en specifik sjukdom genom vaccinering. Enligt WHO finns det vaccin mot fler än 20 livshotande sjukdomar, något som bidrar till att förhindra miljontals dödsfall varje år. Till exempel har covid-19-vaccin hittills getts till miljontals människor i Sverige och bidragit till att antalet nya fall har sjunkit dramatiskt.

– Vaccin är den enskilt viktigaste utvecklingen i den medicinska vetenskapens historia. De räddar miljontals liv och skyddar hela samhällen, säger Annette.

Här svarar Annette på de viktigaste frågorna om vaccination och immunisering – hur de fungerar och varför de spelar en avgörande roll.

Hur fungerar vaccin?

Ett vaccin stimulerar kroppens immunförsvar och ger ett skydd mot sjukdom. Vaccinet "tränar" immunsystemet att bilda antikroppar, och andra minnesceller som till exempel T-celler, mot virus eller bakterier.

– När kroppen stöter på viruset vet den redan vad den ska göra. Så istället för att få en skadlig eller dödlig infektion, får du milda symptom eller inga alls. Läkare kallar detta immunisering, förklarar Annette.

Vad är skillnaden mellan antikroppar och antigener?

Varje smittämne har en unik uppsättning antigener på sin yta. När smittämnet invaderar kroppen, lär immunförsvaret sig hur den ska tillverka celler som riktar in sig på dessa antigener. Dessa celler kallas antikroppar.

Antikropparna och antigenerna passar ihop som ett lås och en nyckel. Antikroppen som möter antigenen är utrustad för strid – den binder sig vid smittämnet och förstör den.

Kan ett vaccin ge mig den sjukdom som det förväntas förhindra?

Det beror på vilket typ av vaccin som används. Levande vaccin innehåller en försvagad mängd av smittämnet och lär immunsystemet hur den ska bekämpas. Människor som har vaccinerats mot exempelvis mässlingen kan få små utslag och lindrig feber. Symptomen blir dock mycket mildare än om de hade fått den faktiska sjukdomen.

Andra vaccin innehåller en inaktiverad (eller död) version av smittämnet, som inte orsakar sjukdomen. Exempel på detta är det inaktiverade poliovaccinet och vissa inaktiverade influensavacciner.

Några covid-19-vaccin använder en ny teknik om heter budbärar-RNA eller mRNA (från engelskans messenger-RNA). Tekniken går ut på att ge instruktioner om hur cellerna i kroppen ska tillverka antikroppar som skyddar mot covid-19. Men du kan inte få covid-19 av vaccinet.

Varför är vacciner viktiga för folkhälsan?

– Immunitet är oerhört viktigt för folkhälsan. Vaccin har gett oss möjlighet att rädda liv och minska antalet allvarliga fall på sjukhusen. De har också hjälpt oss att skydda människor mot de skadliga och långsiktiga effekterna av vissa infektioner, säger Annette.

Innan det fanns vaccin mot exempelvis polio fick personer som överlevde infektionen ofta obotliga besvär som förlamning eller andningssvårigheter. På samhällsnivå minskar vaccin de finansiella och mänskliga kostnader som är förknippade med sjukhusvård, långsiktiga funktionshinder eller hälsoproblem.

– Vi kan helt enkelt leva vidare som vanligt, utan skador på vare sig människor, samhället eller ekonomin, förtydligar Annette.

Vad är flockimmunitet?

Flockimmunitet förhindrar att den smittsamma sjukdomen sprider sig. Det är det främsta målet med de flesta vaccinationsprogram.

Flockimmunitet inträffar när majoriteten av befolkningen i ett land eller en region har viss immunitet mot en sjukdom. Många har utvecklat antikroppar genom att antingen gå igenom en infektion eller genom vaccination.

– Till exempel har polio och mässling nästan helt utrotats tack vare flockimmunitet som uppstod efter vaccination. Nu uppstår bara utbrott när grupper av människor beslutar sig för att inte vaccinera sig, säger Annette.

Vad är vaccinresistens och ökar den?

– Vissa virus muterar och ibland kan en ny stam ta över och det ursprungliga vaccinet skyddar inte längre. Det innebär att vi måste anpassa vaccinet för att se till att det fortfarande är effektivt, säger Annette.

Även om det pratats en hel del om resistens mot vaccin under de senaste månaderna, förklarar Annette att det inte är särskilt vanligt.

– De flesta virus och bakterier är mycket stabila. Vissa infektioner i andningsvägarna, som influensa och i viss mån covid-19, kan dock anpassa sig för att människan inte ska lyckas uppnå immunitet. Men forskarna är beredda på detta. Vi har nya tekniker som kan anpassa vaccinerna till den dominerande virusstammen, tillägger hon.

Varför är det så viktigt att barn blir immuna, även om de är friska?

Immunisering är en form av förebyggande vård. I stället för att bota en sjukdom, hjälper immunisering till att undvika de potentiellt dödliga eller långsiktiga konsekvenserna av infektionen, säger Annette.

Detta är särskilt viktigt i de länder där faktorer som dålig kost kan göra barn särskilt mottagliga för sjukdomar. Avgörande är att vaccination av barn också skyddar samhällena.

– Även om ett ovaccinerat barn inte får allvarliga symptom av en infektion kan de överföra viruset till mer sårbara personer såsom mor- och farföräldrar eller till personer med försvagat immunsystem.

Hur är det med resevaccinationer? Är de viktiga att ta?

Varje lands vaccinationsschema är utformat för att skydda den inhemska befolkningen mot de sjukdomar som de sannolikt kommer att stöta på.

Men när vi reser har vi inte alltid de antikroppar/immunitet som behövs för att bekämpa de infektioner som finns i det land vi besöker. Dessutom riskerar vi även att föra in allvarliga sjukdomar i vårt hemland och smitta familj, vänner och andra i samhället.

Det är därför de flesta regeringar råder människor att vaccinera sig innan de åker till vissa länder. En del länder kräver till och med bevis på vaccination mot sjukdomar som polio eller gula febern innan de släpper in turister i landet.

– Att ta de rekommenderade vaccinen innan du reser är det bästa sättet att skydda dig själv, din familj och samhället i stort, avslutar Annette.

Så kan Kry hjälpa till

Undrar du om du behöver söka vård? Vi ger dig vägledning.

Läs mer om coronaviruset

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-coronavirus-partiklar
Covid-19 – 6 apr. 2022

Då bör du söka vård för covid-19

Undrar du om du behöver du söka vård? Vi hjälper dig. Snabbt, smidigt i vår app eller på någon av våra vårdcentraler – Kry

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.