Allergier

Vill du diskutera dina allergibesvär kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård. Ring 112 om du misstänker anafylaktisk chock (anafylaxi).

Få rådgivning vid allergier

Allergier

En allergi sker när ditt immunförsvar reagerar på ett ämne som normalt är ofarligt, exempelvis olika livsmedel eller pollen. Detta leder till allergisymptom som sträcker sig från mindre klåda till anafylaxi – ett tillstånd som kräver omedelbar vård. Livsmedelsallergier visar sig ofta i barndomen inom de två första levnadsåren. En del allergier går över med åldern, men vissa kvarstår livet ut.


Symptom

Sök bland symptom

Allergi

Allergi beror på överkänslighet mot ett eller flera ämnen. Klåda, snuva och svullna luftvägar är typiska symptom. Födoämnesallergi kan ge problem med magen medan kontaktallergi irriterar huden. För att må bättre gäller det att undvika orsaken till dina besvär, men det finns även läkemedel och behandlingar som kan lindra symptomen.

Allergisk konjunktivit

Allergisk konjunktivit är en ögoninflammation som beror på en allergisk reaktion mot exempelvis pollen eller pälsdjur. Typiska symptom är kliande, röda, svullna och rinnande ögon. Försök att undvika de ämnen som du inte tål och behandla med receptfria läkemedel. Sök vård vid långvariga besvär eller om du behöver hjälp att hantera bakomliggande allergi.

Anafylaktisk chock

Anafylaktisk chock eller anafylaxi är en akut, livshotande reaktion som kräver vård omedelbart. Symptomen kommer snabbt. Det kan börja med klåda i handflator och fotsulor. Inom kort får du hjärtklappning, andningsbesvär, magsmärtor, blodtrycksfall och försämrad blodcirkulation. Hos barn framkallas chocken främst av födoämnesallergi, vuxna drabbas oftast efter bistick och getingstick. Om du eller någon i din närhet visar symptom på anafylaktisk chock ska du alltid söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Födoämnesallergi – matallergi

Födoämnesallergi eller matallergi beror på överkänslighet mot ett eller flera ämnen – kroppen kan reagera på exempelvis ägg, skaldjur eller nötter. Klåda och svullnad i munnen och halsen är vanliga symptom, men även magbesvär och hudreaktioner. Det finns läkemedel som kan lindra besvären, men det handlar främst om att undvika allergiframkallande ämnen. Vid akuta reaktioner kan du behöva vård snabbt. Om du eller någon i din närhet visar symptom på [anafylaktisk chock](/fakta/anafylaxi/) ska du alltid söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Korsallergi

Korsallergi innebär att kroppen reagerar på liknande ämnen från olika källor. Pollenallergiker är till exempel ofta känsliga mot mat som innehåller snarlika proteiner. Typiska symptom är klåda i läpparna, munnen och halsen. Du kan även få magproblem, rinnande näsa och ögon eller hudutslag. Läkemedel kan lindra besvären, men det gäller främst att undvika allergiframkallande ämnen.

Pollenallergi

Pollenallergi innebär att kroppen reagerar mot ämnen som kallas allergen. De finns i olika växter – gräspollen och frömjöl från exempelvis björk är allra vanligast. Rinnsnuva, kliande ögon och astmatiska besvär är typiska reaktioner. Läkemedel med antihistamin brukar lindra symptomen. Vid astma kan du även behöva läkemedel som inhaleras.

Pollenallergi hos barn

Pollenallergi är vanligt hos barn. Då reagerar kroppen mot så kallade allergen i olika växter, till exempel gräspollen och frömjöl från björk. Typiska kännetecken är rinnsnuva, kliande ögon och ibland andningsbesvär. Läkemedel som innehåller antihistamin brukar lindra symptomen. Ibland krävs läkemedel som inhaleras.

Relaterade artiklar

Pollen – 17 juni 2024

Korsallergier vid pollenallergi – här är maten du kan reagera på

Om du lider av pollenallergi kan du även vara överkänslig mot vissa typer av livsmedel. Vi listar maten du kan reagera på.

Läs mer