Ring 112 om du misstänker anafylaktisk chock (anafylaxi).

Anafylaktisk chock – anafylaxi

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Anafylaktisk chock eller anafylaxi är en akut, livshotande reaktion som kräver vård omedelbart. Symptomen kommer snabbt. Det kan börja med klåda i handflator och fotsulor. Inom kort får du hjärtklappning, andningsbesvär, magsmärtor, blodtrycksfall och försämrad blodcirkulation. Hos barn framkallas chocken främst av födoämnesallergi, vuxna drabbas oftast efter bistick och getingstick.

Om du eller någon i din närhet visar symptom på anafylaktisk chock ska du alltid söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Symptom vid anafylaktisk chock

Anafylaktisk chock kan vara livshotande och kan ge många olika symptom. Typiskt vid anafylaxi är att flera organ reagerar samtidigt. Hud, mag-tarmsystem, luftvägar och blodcirkulation påverkas alla av den anafylaktiska chocken. 

Hudutslag, klåda, svullna läppar och svullnad i ansikte och svalg brukar vara tidiga tecken på anafylaxi. Reaktionerna kan komma redan efter några sekunder eller upp till någon timme om du till exempel har ätit något du inte tål eller blivit stucken av en geting. Vid anafylaxi förvärras dina symptom snabbt – andningsbesvär, magsmärtor liksom diarré och kräkningar följs av blodtrycksfall, stora svårigheter att andas, medvetslöshet och i allvarliga fall även hjärtstopp.

Så här brukar en anafylaktisk reaktion utvecklas:

Initialstadiet

 • klåda i handflator och under fotsulor

 • svullnad i svalget

 • tryck över bröstet

 • känsla av oro och obehag.

Progresstadiet

Chockstadiet

 • blodtrycksfall och dålig blodcirkulation

 • medvetslöshet och hjärtstillestånd.

Orsaker till anafylaktisk chock

En typisk anafylaktisk chock orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar mot vissa ämnen, så kallade allergen, som den egentligen borde tåla. Då reagerar kroppen snabbt och akut med mycket allvarliga symptom där flera organsystem är inblandade.

Hos barn är födoämnesallergi en vanlig orsak till det allvarliga tillståndet. Symptomen kan till exempel utlösas vid intag av nötter, skaldjur, fisk, mjölkprotein eller soja. Även vuxna kan drabbas av anafylaktisk chock efter matintag, men bistick eller getingstick är en vanligare orsak. Allergi mot latex kan också orsaka anafylaktisk chock, exempelvis latexhandskar, ballonger och kondomer. Ibland kan kontrastvätska vid röntgen, antibiotika och vissa andra läkemedel utlösa anafylaxi.

Behandling vid anafylaxi

Vid anafylaxi får du akut behandling med adrenalin, ibland även med antihistamin och kortison. Personer som får andningsbesvär i samband med anafylaktisk chock får även luftrörsvidgande behandling. I väntan på ambulans ska den som drabbats alltid använda de läkemedel som är ordinerade – om du inte själv kan ta medicinen måste någon i din närhet hjälpa till.

Vad kan jag göra själv?

Om du redan vet att du kan få en kraftig allergisk reaktion mot exempelvis födoämnen eller getingstick ska du naturligtvis försöka undvika mat och situationer som kan orsaka anafylaxi. 

Har du sedan tidigare fått adrenalinpenna och andra läkemedel mot allergisk chock bör du alltid ha dem med dig. Det är viktigt att även närstående vet hur en adrenalinpenna ska användas i en akut situation.

Gör så här vid anafylaktiska reaktioner:

 • larma 112 och invänta ambulans

 • använd omedelbart adrenalinpenna om du har en sedan tidigare

 • ta om möjligt antihistamin, kortisontabletter och luftrörsvidgande läkemedel

 • ligg ner och placera fötterna högt.

När bör jag söka vård?

Ring 112 vid symptom som tyder på anafylaktisk chock – det är ett potentiellt livshotande tillstånd.

Sök vård omedelbart om du får en akut allergisk reaktion med

 • hjärtklappning och tryck över bröstet

 • andningsbesvär

 • magsmärtor

 • svimningskänsla med blodtrycksfall

 • kalla händer och fötter till följd av försämrad blodcirkulation.

Så kan Kry hjälpa till

Uppsök alltid en akutmottagning i första hand vid anafylaktisk chock.

Kry kan hjälpa till med snabb rådgivning och vid behov göra akuta vårdinsatser på våra fysiska vårdcentraler – vid anafylaktisk chock kommer vi att remittera dig akut för vidare vård på sjukhus.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

AllergiNässelutslag Ont i bröstetStress