Pollenallergi hos barn

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Pollenallergi är vanligt hos barn. Då reagerar kroppen mot så kallade allergen i olika växter, till exempel gräspollen och frömjöl från björk. Typiska kännetecken är rinnsnuva, kliande ögon och ibland andningsbesvär. Läkemedel som innehåller antihistamin brukar lindra symptomen. Ibland krävs läkemedel som inhaleras.

Tecken på pollenallergi hos barn

Pollenallergi hos barn brukar uppstå redan i skolåldern, men små barn i yngre ålder kan också visa tecken på allergi.

Deras symptom påminner om en förkylning med rinnsnuva, nästäppa och nysningar. Svullna ögon, ögon som kliar och rinner är andra typiska besvär. Pollen och pollenallergi kan även orsaka symptom i form av hosta och klåda i halsen hos små och stora barn. Att bli trött och hängig hör också till symptombilden – många har svårare att orka med förskola, skola och olika aktiviteter under allergisäsongen.

Barn med pollenallergi kan vara olika mycket påverkade beroende på hur allergiska de är och olika pollenhalter i luften. Om våren är sen och många träd spricker ut samtidigt kan pollen orsaka särskilt besvärlig allergi hos både små och stora barn. En regnig dag kan det kännas bättre – då är det ofta lägre halter i luften.

Vanliga symptom på pollenallergi hos barn:

 • kliande, rinnande och svullna ögon 

 • nysningar, rinnsnuva och nästäppa

 • huvudvärk

 • trötthet 

 • klåda och svullnadskänsla i halsen 

 • hosta

 • andningssvårigheter 

 • ökat sömnbehov och ibland sömnproblem

Barn med astma blir ofta sämre av pollen. Vissa barn kan få astma under pollensäsongen, men är symptomfria resten av året. Det brukar kallas för allergisk astma eller pollenastma och kan drabba såväl spädbarn som äldre barn. Många barn drabbas även av så kallad korsallergi som innebär att de kan få allergiska reaktioner även mot andra ämnen som innehåller snarliga allergen i till exempel livsmedel. Den som är allergisk mot björkpollen kan till exempel även reagera på nötter eller äpplen som kan ge klåda eller svullnad i läpparna, munnen och halsen.

Ibland kan pollenallergi orsaka utslag i huden hos barn – då handlar det som regel om nässelutslag som kliar. 

Andra besvär med liknande symptom hos barn

Feber och tjock snuva är inte typiska kännetecken vid pollenallergi hos en bebis eller ett barn utan hör mer ihop med förkylning och andra luftvägsinfektioner.

Ögoninflammation hos barn drabbar ofta bara ena ögat till en början och är vanligt i samband med förkylning. Körtelfeber och halsfluss kan göra det svårt att svälja eftersom halsen känns svullen, men då brukar även halsont och feber höra till symptombilden. 

Varför får barn pollenallergi?

Allergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som den egentligen borde tåla. Det finns inga tydliga förklaringar till varför så många drabbas, men vi vet att ärftlighet är en viktig faktor. 

Hos barn som är allergiska mot pollen reagerar kroppens immunförsvar mot allergen som finns i luften under pollensäsongen. Vid en allergisk reaktion bildar barnet antikroppar som placerar sig på näsans, luftrörens och ögonens slemhinnor. Då frigörs bland annat histamin som leder till svullnad och irritation.

De flesta barn som har en allergi mot pollen är överkänsliga under en viss årstid, men hos vissa barn pågår besvären under stora delar av året. Många har tydligast besvär under våren, när exempelvis björkarna slår ut. Allergi mot hassel och al kan börja redan i februari eller mars medan exempelvis gråbo brukar orsaka besvär först i mitten eller slutet av sommaren. Gräspollenallergi hos barn pågår ofta under längre tid, som regel från maj till september. Sporer i exempelvis ormbunkar, mossa och svampar kan orsaka allergiska reaktioner under olika tider på året.

Det finns ett tydlig samband mellan pollenbesvär hos barn, astma och atopiskt eksem. Barn som är allergiska mot pollen är alltså mer sårbara för att utveckla just astma eller atopiskt eksem. 

Krävs det behandling för barn med pollenallergi?

Om barnet får återkommande besvär ungefär samma tid på året kan du som förälder vara ganska säker på att det är just pollen som orsakar allergi hos ditt barn. Om du ändå känner dig osäker på vad som orsakar allergin kan barnet behöva göra en allergiutredning för att ta reda på just vilka typer av allergen som barnet reagerar mot. 

En vanlig behandling vid pollenallergi hos barn är receptfria antihistamintabletter. De brukar hjälpa mot luftburna allergener. Nässpray och ögondroppar kan också lindra vid allergi. Ibland finns det anledning att använda receptbelagda läkemedel med kortison, men prata med en läkare innan du ger barnet den typen av medicin. Vid pollenastma kan barnet behöva använda läkemedel som inhaleras – det kan gälla barn i alla åldrar, även små barn och spädbarn som har pollenallergi i kombination med astma.

Vid svår allergi hos barn som orsakas av pollen kan det ibland vara aktuellt med behandling i form av allergivaccination. Det kallas för allergen immunterapi eller hyposensibilisering.

Vad kan jag göra som förälder?

Var uppmärksam på när besvären kommer – pollenallergi hos barn ger ofta symptom under en viss tid på året. Kommer besvären tidigt på året kan det bero på al eller hassel. Under våren är det ofta björk och gräspollen som orsakar problem. Gråbo brukar ge mest besvär under juli och augusti. Om du vet när barnet mår som sämst är det lättare att planera för eller undvika vissa utomhusaktiviteter just då. 

Det är även viktigt att du som förälder känner till att allergi som orsakas av pollen inte bara kännetecknas av snuva och rinnande ögon hos ditt barn – de flesta blir även trötta och hängiga. Försök att anpassa aktiviteter och åtaganden efter barnets ork. Vid höga pollenhalter mår vissa barn bättre av att stanna inomhus. Som förälder är det bra om du håller dig uppdaterad gällande aktuella halter via pollenrapporter som ingår i de dagliga väderprognoserna. 

På apotek finns receptfri medicin med antihistamin som kan lindra besvären vid pollenallergi. Vissa läkemedel behöver barnet börja ta i god tid, innan pollensäsongen har börjat och innan slemhinnan har blivit för irriterad. Ibland kan det hjälpa att skölja näsan med saltlösning för att minska pollenhalterna i slemhinnan.

Så här kan du lindra pollenallergi hos ditt barn:

 • låt fönster och dörrar vara stängda på dagen

 • vädra på natten eller när det regnar när pollenhalterna är lägre

 • undvik helst fysiska aktiviteter utomhus när det är mycket pollen i luften

 • försök få barnet att undvika närkontakt med husdjur som kan ha pollen i pälsen

 • ta inte in växter och blommor med pollen

 • häng inte tvätt på tork utomhus

 • byt barnets kläder efter utomhusvistelse och se gärna till att barnet duschar innan läggdags för att skölja bort pollen 

 • förvara om möjligt ytterkläder i en separat del av bostaden

 • använd allergimedicin dagligen.

När bör jag söka vård för mitt barn?

Sök vård om ditt barn

 • inte upplever någon lindring med hjälp av receptfria läkemedel mot allergi

 • får allergiska utslag som sprider sig över kroppen

 • får irritation i halsen eller hosta av pollen. 

Sök alltid vård om pollen verkar ge reaktioner hos en bebis.

Sök vård akut om ditt barn

 • plötsligt svullnar upp i halsen, munnen eller ansiktet 

 • verkar bli yr, blek eller svimmar

 • har svårt att andas.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp om du misstänker att ditt barn har pollenallergi. Vi gör en individuell bedömning baserat på barnets symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Barnet kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad till vidare vård.

Tänk på att barnet behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga frågor om pollenallergi hos barn

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Förkylning hos barnÖgoninflammation hos barnKorsallergiAllergiFödoämnesallergi – matallergi

Relaterade artiklar

Pollen – 17 juni 2024

Korsallergier vid pollenallergi – här är maten du kan reagera på

Om du lider av pollenallergi kan du även vara överkänslig mot vissa typer av livsmedel. Vi listar maten du kan reagera på.

Läs mer