Ont i lungan eller lungorna

Fråga: Jag får ont i övre delen av ryggen vid lungorna, ibland känns det bak i ryggen vid ansträngning. Det gör också ont när jag andas djupt. Kan man ha ont i lungorna och hur känns det? Kan det bero på corona och bör jag kolla upp detta?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Du kan uppleva smärta i lungorna när det i själva verket är området runt omkring som gör ont. Lungorna är omgivna av skyddande hinnor, vätska samt muskler i bröstkorgsväggen. Ibland kan dessa bli inflammerade av olika anledningar och orsaka smärta.

En vanlig anledning till värk i området runt lungorna kan vara inflammation och spänningar i musklerna. Det kan vara på grund av överansträngning eller i samband med träningsvärk. Du kan uppleva att det gör ont vid lungorna med utstrålning mot rygg, nacke och axlar. Smärtan kan kännas skarp eller krampaktig och uppstå i samband med djupa andetag eller fysisk aktivitet. Även stress, ångest och oro kan ge liknande besvär.

Andra tänkbara förklaringar

Vid luftvägsinfektioner och influensa kan kraftig och ihållande hosta orsaka spänningar och tryckkänsla över lungorna. Det finns också flertal rapporter om individer som upplevt att det gör ont i bröstet över lungorna vid coronainfektion. Oftast brukar kroppen kunna läka dessa tillstånd utan behandling. Ibland kan det underlätta med smärtstillande receptfria preparat.

Om du drabbas av feber, hosta samt ont i ryggen vid lungorna kan det vara lunginflammation. Andra symptom är andfåddhet, väsande andning och uttalad trötthet. Oftast krävs det behandling med antibiotika, du bör därför uppsöka sjukvård för bedömning.

Lungsäcksinflammation innebär att hinnorna runt lungorna blir inflammerade. Du kan få feber samt ont vid ena sidan av bröstkorgen över lungan. Smärtan kan vara skarp och skärande och uppstå när du andas djupt, hostar eller nyser. Lungsäcksinflammation kan i sin tur orsakas av andra tillstånd såsom lunginflammation, ledgångsreumatism eller revbensfraktur.

Vid pneumothorax kan du få plötslig smärta i bröstkorgen samt bli andfådd. Det beror på att luft tränger in i lungsäcken. Det kan orsakas av trauma såsom trafikolyckor eller vid kirurgiska ingrepp. Ibland kan det uppstå helt spontant utan någon yttre orsak. Det finns en ökad risk att drabbas av detta hos rökare eller individer med bakomliggande lungsjukdomar.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande smärta i bröstkorgen som inte blir bättre av egenvård och vila bör du söka vård. Sök vård akut om du får plötslig smärta i bröstkorgen i samband med feber eller andningssvårigheter.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry