Skillnaden mellan borrelia och TBE

Fråga: Vad är skillnaden på borrelia och TBE? Hur ser borrelia ut jämfört med TBE? Är bägge sjukdomarna lika farliga?

Läkarens svar:

Borreliabakterier och TBE-virus

Både borrelia och TBE är infektioner som kan överföras till människor via fästingbett, men det är betydligt vanligare att insjukna i borrelia. Borrelia sprids av fästingar som bär på borreliabakterien – det gör ungefär var tredje fästing i Sverige. TBE orsakas av virus, som upp till 5 procent av alla fästingar bär på i vår del av världen.

För att borreliabakterien ska föras över måste fästingen bita sig fast i huden i många timmar, ofta minst ett dygn. TBE-viruset smittar fortare. Viruset finns i fästingens saliv och överförs antagligen direkt när du blir biten.

Likheter och skillnader

Den vanligaste formen av borrelia börjar ofta med en hudrodnad och en röd ring runt bettet. Annars kan borrelia och TBE ge ungefär samma, tidiga symptom i form av huvudvärk, feber och muskelvärk. Borrelia kan även orsaka ledvärk. För många blir symptomen inte värre än så, men fästingsjukdomar kan ibland ge betydligt allvarligare besvär. Både borrelia och TBE kan leda till hjärnhinneinflammation – TBE kan även orsaka hjärninflammation. Då behöver du oftast vårdas på sjukhus.

Borreliabakterien kan ibland spridas i kroppen och påverka nervsystemet eller orsaka ledbesvär flera månader efter ett fästingbett. De flesta blir helt friska efter båda infektionerna, men vissa får långvariga besvär.

Borrelia behandlas med antibiotika. Det finns inget läkemedel som botar TBE, men du kan vaccinera dig mot TBE i förebyggande syfte. Om du blir infekterad av TBE-virus kan du få behandling som lindrar symptomen.

Då bör du söka vård

Kontakta sjukvården om du får en röd ring i huden som växer och är ungefär fem centimeter eller större. Sök vård om du känner dig ovanligt trött, har feber, huvudvärk eller ont i leder och muskler – även om du är osäker på om du ens har blivit fästingbiten.

Om du får kraftig huvudvärk eller kräkningar efter ett fästingbett ska du söka vård akut. Det gäller även om du är stel i nacken, känner dig förvirrad, har känselbortfall eller drabbas av någon form av förlamning.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

BorreliaTBEHjärnhinneinflammation