Ladda ned Ladda ned

Hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation kan orsakas av virus eller bakterier. Så kallad bakteriell hjärnhinneinflammation kräver akutvård. Vanliga symptom är huvudvärk, hög feber, halv medvetslöshet, nackstelhet och sjukdomskänsla. Läs mer om hjärnhinneinflammation.

Den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation är ett virus som heter enterovirus. Hjärnhinneinflammation som beror enterovirus ger första symptom som:

Efter en eller några veckor kommer själva hjärnhinneinflammationen. Inflammationen går över efter ungefär en vecka, men du kan känna dig trött och ha svårt att koncentrera dig ytterligare någon tid.

Hjärnhinneinflammation som orsakas av bakterier gör att du blir sjuk plötsligt. Sjukdomen utvecklas snabbt och du blir väldigt dålig inom ett dygn. Symptomen är samma som vid virus – men kraftigare – och du kan också:

 • bli förvirrad
 • bli känslig för ljus
 • bli medvetslös
 • bli stel i nacken
 • få blödningar i huden
 • få krampanfall
 • få yrsel.

I vissa fall ger hjärnhinneinflammation även blodförgiftning (sepsis). Det ses som röda utslag eller blåmärken på huden. Sök vård akut om du ser utslag eller blåmärken.

Barn och hjärnhinneinflammation

Barn kan bli allvarligt sjuka av hjärnhinneinflammation som orsakas av bakterier. Sök vård akut om ditt barn:

 • får blödningar i huden
 • får kramper
 • har hög feber samt blir blek och kallsvettas
 • är känslig för ljus och ljud
 • är illamående och kräks
 • är stel eller har ont i nacken
 • är stel i ryggen
 • är svår att få kontakt med
 • är väldigt sjuk.

Beror hjärnhinneinflammationen på virus är ofta symptomen lindrigare. Ibland kan barn få hjärnhinneinflammation efter vanliga virusinfektioner, som vattkoppor.

Runt hjärnan och ryggmärgen sitter hjärnhinnor. När de blir inflammerade får du en hjärnhinneinflammation.

Hjärnhinneinflammation, meningit, kan orsakas av både virus och bakterier. Den vanligaste orsaken är virus. När du får en hjärnhinneinflammation som beror på bakterier är den främsta orsaken borrelia. Borrelia smittar genom fästingbett.

Sök alltid sjukvård vid kraftig huvudvärk och hög feber för att få diagnos. Följ läkarens råd och behandling. Receptfria smärtstillande läkemedel kan lindra huvudvärk.

Det finns vaccin mot många av de sjukdomar som kan orsaka hjärnhinneinflammation. En del av dem ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, som mässling. Andra, till exempel TBE och vattkoppor, går att få på olika vaccinationsmottagningar.

Beror hjärnhinneinflammationen på virus finns ingen speciell behandling. Bakteriell hjärnhinneinflammation behandlas med antibiotika.

Sök vård akut om du eller ditt barn får hög feber med huvudvärk, små blödningar i huden, krampanfall eller blir medvetslöst.

KRY kan inte hjälpa till vid hjärnhinneinflammation.

Senast uppdaterad:
3 apr 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin