Sömnsvårigheter

Fråga: Jag kan inte somna om kvällarna fast jag är trött. Det här har börjat bli ett problem då det påverkar mina dagar och mitt jobb. Vad ska man göra om man inte kan somna och finns det läkemedel som kan hjälpa?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Sömnsvårigheter, eller insomni, är ett vanligt problem och kan drabba vem som helst. Du kan drabbas av sömnproblem då och då - det går vanligen över av sig självt och är ofarligt. Du kan få svårt att sova, vakna ofta under natten eller vakna tidigt och ha svårt att somna om igen. Har du däremot för lite eller dålig sömn under en längre tid kan det ge problem såsom dagtrötthet, svårigheter att koncentrera sig på studier och arbete, minnesproblem och försämrat psykiskt mående.

De vanligaste orsakerna till sömnbesvär kan vara sämre levnadsvanor såsom sena måltider, koffein, rökning, alkohol eller drogbruk. Du kan också få besvär med sömnen av skärmtid under kvällstid och förändrad dygnsrytm. För att motverka sömnsvårigheter finns det många tips på saker du kan göra själv. Exempel på dessa är att:

  • försöka ha regelbundna sömn- och matvanor
  • öka fysisk aktivitet
  • undvika skärmtid på kvällarna innan läggning
  • motverka stress med något som är avslappnande för dig.

Om dessa åtgärder inte hjälper kan du behöva annan behandling. I första hand kan det vara bra att prova med till exempel KBT - kognitiv beteendeterapi - med hjälp av en psykolog. Ibland kan det däremot behövas läkemedel under en kortare period. Det finns olika typer av preparat beroende på om du behöver hjälp med insomning eller att sova längre under natten. Kontakta sjukvården för en närmare bedömning om lämplig behandling för dig.

Andra tänkbara förklaringar

Sömnstörningar kan ibland vara ett tecken på andra bakomliggande orsaker. Det kan röra sig om långvarig stress, pågående kris i livet, depression eller ångest.

Sömnbesvär kan även orsakas av andra sjukdomar. Du kan få sömnstörningar vid olika smärttillstånd, ett exempel kan vara fibromyalgi. Även smärta i samband med reumatiska sjukdomar kan påverka din sömn.

Vid sömnapné kan du få flera andningsuppehåll under sömnen. Det kan orsaka sömnsvårigheter, snarkningar och dagtrötthet.

Restless legs kan också göra att du sover oroligt om nätterna. Det kan kännas som myrkrypningar, elektriska stötar eller värk i benen nattetid.

Då bör du söka vård

Har du sömnbesvär minst tre dagar i veckan som har varat i en månads tid bör du söka vård. Sök akut vård om du har sömnbesvär med kraftigt försämrat psykiskt mående.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry