Kry-logo
Ladda ned

Sömnapné

Sömnapné är ett tillstånd där andningen temporärt upphör under sömn, ofta flera gånger under samma natt. Enstaka episoder av sömnapné är oftast i sig inte skadliga. Det är dock vanligt med trötthet, huvudvärk och depression bland personer som är drabbade. Ihållande sömnapné med flera andningsuppehåll i timmen kan kan bland annat ge upphov till högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.

Orsaker

Det finns två typer av sömnapné; den vanligaste – så kallad obstruktiv sömnapné uppstår då muskulaturen i hals och nacke slappnar av under sömn vilket leder till att tungan faller bak i svalget och begränsar syretillförseln till lungorna. Central sömnapné är ovanligare och uppstår då hjärnan inte sänder tillräckligt med aktiveringssignaler till andningsmuskulaturen under sömn. Gemensamt för både typer är att syrenivån i blodet faller vilket snabbt aktiverar andningscentra i hjärnan som leder till ett kort uppvaknande för att hämta andan. Många drabbade upplever upp till 30 episoder av sömnapné per timme, trots det kommer de flesta inte ihåg att de vaknat flera gånger under natten. Flera olika faktorer kan öka risken för sömnapné. Några av de vanligaste innefattar bland annat:

  • Övervikt: Fett som ansamlas kring nacke kan försvåra andning, framför allt under sömn då muskulaturen är avslappnad.
  • Alkoholkonsumtion, särskilt under kvällstid leder ofta till att muskulatur i nacke och hals slappnar av i för hög grad under nattetid.
  • Läkemedel såsom sömntabletter kan ha samma effekt som alkohol.
  • Rökare drabbas tre gånger oftare av sömnapné än icke-rökare.
  • Män och postmenopausala kvinnor drabbas i högre grad än unga kvinnor.

Behandling

Det finns flera sätt att behandla sömnapné. Det första, och viktigaste steget i behandlingen är att ändra på livsstilen. Är man överviktig kan viktreduktion ha dramatisk effekt på sömnapné. Att begränsa intag av sömntabletter och alkohol, framför allt under kvällstid är också ett mycket viktigt steg i behandlingen. Om dessa metoder inte är effektiva eller endast har begränsad påverkan finns det andra behandlingsalternativ. CPAP är en förkortning av ”Continuous Positive Air Pressure” och är en mask som bidrar med ett svagt övertryck av luft vilket håller luftvägarna öppna under natten.

När du bör söka vård

Många drabbade av sömnapné är helt ovetande om sitt tillstånd. Vanligt symptom är trötthet under dagtid vilket både kan begränsa ens effektivitet på jobbet och ens energi i sociala sammanhang.
Eftersom sömnapné kan leda till stora besvär, både genom att begränsa dig i ditt vardagliga liv och leda till långsiktiga hjärt- och kärlsjukdomar är det bra att söka vård så fort som möjligt.

Så kan Kry hjälpa till

På Kry kan du få hjälp med rådgivning vid misstanke om sömnapné. Det finns också möjlighet få remiss till specialistklinik för vidare utredning av besvären. Om läkaren anser att en fysisk undersökning krävs för bedömning hänvisas du istället till en fysisk vårdgivare.