Bild på röda hund på överkropp ©DermNet New Zealand med tillstånd.

Röda hund

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Röda hund är en smittsam virussjukdom som kännetecknas av lätt feber och förkylningssymptom med fläckiga hudutslag. Du ska alltid kontakta sjukvården vid misstanke om röda hund – sjukdomen lyder under smittskyddslagen.

Röda hund är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Om du är gravid och inte är vaccinerad kan sjukdomen orsaka missfall och svåra fosterskador under den första hälften av graviditeten.

Vad är röda hund?

Röda hund, som kallas för rubella på läkarspråk, är en virussjukdom som överförs via droppsmitta. Sjukdomen brukar ge relativt lindriga symptom, men om du smittas av röda hund som vuxen och är gravid finns det stora risker att fostret tar skada.

Röda hund är mycket ovanligt i Sverige eftersom sjukdomen sedan länge ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet ges i två doser och innehåller skydd mot såväl mässling som påssjuka och röda hund – det ger livslång immunitet mot sjukdomarna. Om du eller ditt barn inte är vaccinerade finns det risk att drabbas av röda hund. Vid misstänkt smitta är du skyldig att kontakta vården eftersom röda hund lyder under smittskyddslagen.

Röda hund är en vanlig sjukdom i andra länder. Om du är född i ett annat land och inte har fått vaccin som barn kan du vaccinera dig som vuxen för att minska risken för komplikationer. Det är särskilt viktigt om du planerar att bli gravid.

Symptom vid röda hund

Röda hund har en inkubationstid på två till tre veckor. Det betyder att det tar två till tre veckor från smittotillfället innan du får några symptom.

Röda hund ger inte alltid tydliga eller typiska symptom. Vissa får inga symptom alls, andra får lindriga besvär i form av lätt feber, snuva och svullna lymfkörtlar. Lymfkörtlarna brukar vara särskilt svullna i nacken och halsen. Efter ett par dagar kan röda hund orsaka många små, fläckiga utslag i huden – först i ansiktet och sedan på andra delar av kroppen. Men det är inte alla som får utslag vid röda hund. Symptomen brukar försvinna inom några dagar.

Röda hund kan ibland orsaka ledvärk som beror på inflammation i en eller flera leder. I vissa fall kan ledvärken pågå i flera månader.

Vanliga symptom vid röda hund:

  • lätt feber

  • snuva eller nästäppa

  • halsont och ibland hosta

  • svullna lymfkörtlar

  • röda, blåröda eller brunaktiga utslag

  • ögoninflammation

  • smärta i leder

  • ibland klåda hos vuxna

Andra tänkbara förklaringar

Symptomen vid röda hund kan likna andra virussjukdomar, exempelvis femte sjukan och mässling. Femte sjukan kan också orsaka feber och utslag, särskilt hos barn i skolåldern. Mässling brukar ge hög feber och utslag som efter hand kan flyta ihop – mässling kan ibland vara en livshotande sjukdom och lyder precis som röda hund under smittskyddslagen.

Hudreaktioner som orsakas av läkemedelsreaktioner eller födoämnesallergi kan påminna om de fläckiga hudutslagen vid röda hund.

Orsaker till röda hund

Röda hund orsakas av så kallat rubellavirus. Sjukdomen smittar via droppar i luften efter exempelvis hosta och nysningar.

Om du har blivit smittad av röda hund kan du själv föra smittan vidare innan du får några symptom. Viruset smittar en vecka innan sjukdomen bryter ut och minst fyra dagar efter de första utslagen visar sig.

Utredning och behandling

Röda hund ger inte alltid typiska symptom – för att fastställa en diagnos krävs ofta ett blodprov som visar om du har antikroppar mot rubellavirus.

Det finns ingen behandling som botar röda hund. Sjukdomen går som regel över av sig själv inom några dagar med hjälp av vila och vid behov symptomlindrande behandling.

Vad kan jag göra själv?

Röda hund behandlas förebyggande med hjälp av vaccin. Om du inte har fått vaccination mot röda hund som barn bör du vaccinera dig som vuxen.

Om du misstänker att du eller ditt barn har utsatts för smitta av röda hund ska du alltid kontakta sjukvården så att din läkare kan genomföra smittspårning för att förhindra fortsatt spridning.

Vid feber, halsont och andra förkylningssymptom bör du vila så att kroppen får möjlighet att återhämta sig. Vid ledvärk kan du använda receptfria, smärtlindrande läkemedel som finns på apotek.

Röda hund och graviditet

Om du planerar att bli gravid och inte är vaccinerad mot röda hund bör du vaccinera dig senast två månader innan du försöker bli gravid. Annars måste du vänta med vaccinationen till efter förlossningen eftersom vaccinet kan orsaka skador på fostret.

Om du skulle insjukna under din graviditet finns det stor risk för allvarliga fosterskador under den första hälften av graviditeten, särskilt den första trimestern. Som gravid får du vid besök på mödravårdscentralen ta blodprov som visar om du har antikroppar mot röda hund.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du misstänker att du eller ditt barn har röda hund. Det är särskilt viktigt att du söker vård om du är gravid och misstänker smitta – eller om du är gravid och har varit i kontakt med någon som har röda hund.

Vid misstanke om röda hund är det mycket viktigt att undvika smittspridning. Kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få rådgivning vid misstanke om röda hund. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina eller barnets symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli remitterad till vidare vård – för diagnos av röda hund krävs ett fysiskt vårdmöte, ofta på en infektionsmottagning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

ÖgonlocksinflammationUtslag hos barn Virusutslag – utslag orsakat av ett virusHudutslag