Bild på mässling på överkropp ©DermNet New Zealand med tillstånd.

Mässling

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som först kännetecknas av feber, hosta och vita fläckar på slemhinnan i munnen. Sedan får du utslag på kroppen. Sjukdomen är ovanlig i Sverige eftersom alla barn erbjuds vaccination mot mässling. Ibland förekommer utbrott bland ovaccinerade – då är du skyldig att kontakta sjukvården för att förhindra smittspridning. Mässling är en anmälningspliktig sjukdom.

Symptom på mässling

De första symptomen brukar komma en till två veckor efter att du blivit smittad. Mässling börjar ofta med snabbt stigande feber, torrhosta, irriterade ögon och allmän sjukdomskänsla. Det är typiskt att även få så kallade Kopliks fläckar i munnen, det vill säga små vita fläckar på slemhinnan. Efter någon dag uppstår små, ljusröda utslag på kroppen. Utslagen brukar först synas i ansiktet och sprider sig sedan över huden. Utslagens utseende förändras efter hand – de mörknar och flyter ihop.

Vanliga symptom vid mässling:

  • feber

  • hosta

  • irritation i ögonen

  • vita fläckar på slemhinnan inuti munnen

  • ljusröda utslag på kroppen som sedan mörknar och flyter ihop.

Var uppmärksam på om du eller ditt barn insjuknar igen med en ny febertopp när mässlingen har gått över. Mässling kan ge följdsjukdomar som:

Orsaker till mässling

Mässling orsakas av ett virus som smittar genom hosta eller nysningar. Sjukdomen är extremt smittsam, men mässling är ovanligt i Sverige eftersom alla barn erbjuds vaccination vid 18 månaders ålder.

Om du blir smittad av mässling kan du sprida smittan vidare direkt. Det innebär att du smittar även innan du har fått symptom och själv vet om att du är sjuk. Smittrisken upphör ungefär fem dagar efter att du fått utslag.

Smittskyddslagen

Mässling omfattas av smittskyddslagen. Smittskyddslagen är till för att hindra smittsamma sjukdomar från att spridas. Det innebär att vården försöker finna personer du kommit i kontakt med. Personerna erbjuds undersökning och vaccin vid behov. Smittskyddsanmälan syftar till att få en nationell och lokal överblick av spridningen.

Vad du själv kan göra

Vid hög feber är det viktigt att dricka ordentligt – vätska minskar risken för uttorkning. På apotek finns receptfria, smärtstillande och febernedsättande läkemedel. De kan lindra besvären, men gör inte att infektionen går över fortare. Tänk på att barn och ungdomar under 18 år inte ska använda läkemedel med acetylsalicylsyra utan läkares rekommendation på grund av risk för Reyes syndrom. Det är ett ovanligt men allvarligt tillstånd som kan påverka hjärna och lever.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att tvätta händerna ofta och undvika nära kontakt med personer som har sjukdomssymptom.

Om du misstänker att du eller ditt barn har smittats av mässling är du skyldig att meddela sjukvården.

Utredning och behandling

Diagnosen mässling ställs efter undersökning och provtagning.

Det finns ingen behandling mot mässling – sjukdomen får läka ut av sig själv.

Då bör du söka vård

Kontakta alltid sjukvården om du tror att du eller någon i din familj har fått mässling.

Vid misstanke om mässling eller andra smittsamma infektioner är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid mässling. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina eller barnets symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Utslag hos barn