Ladda ned Ladda ned

KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL påverkar lungorna och ger problem med andningen. Det är tyvärr en sjukdom som blir allt vanligare. Sjukdomen orsakas främst av tobaksrökning. Läs mer om KOL här.

KOL kommer smygande under flera år. I början finns inga tydliga symptom. Du kan dock känna att du har problem med hosta, ofta blir förkyld och att det blir svårare att andas när du anstränger dig. Sjukdomen försämras gradvis.

KOL kan ge symptom som:

  • andfåddhet
  • luftvägsinfektioner
  • slemhosta
  • trötthet.

Långt gången KOL kan även ge depression, minskad aptit med viktminskning, muskelsvaghet och sömnstörning.

Rökning är den främsta orsaken till KOL. Men även de som inte röker eller har rökt kan få KOL. Några orsaker som inte beror på rökning är till exempel långvarig exponering för damm, gaser och vedrök, samt ärftlighet. KOL uppstår oftast efter 40-års ålder.

KOL är en kronisk inflammation i luftrör och lungor som tillsammans med skadad lungvävnad leder till trånga luftrör och slembildning. Personer med KOL har ofta även lungemfysem. Lungemfysem innebär att lungblåsorna, som finns i lungorna, och där utbytet av syrerik och syrefattig luft sker har skadats. Detta medför att kroppen inte får tillräckligt med syre. KOL är en sjukdom som gradvis blir sämre. För den som fått diagnosen KOL och slutar röka slutar den snabba negativa sjukdomsutvecklingen, men det går inte att läka de skador som redan uppstått.

Det främsta du kan göra för att både förebygga KOL och lindra sjukdomen är att sluta röka. Rökstopp är också viktigt för att undvika benskörhet. Men det är även viktigt med anpassad fysisk aktivitet – efter förmåga – och att äta en balanserad kost. Kosten är betydelsefull både för att undvika undervikt men också för att se till att kroppen får tillräckligt med D-vitamin. Undvik infektioner genom god handhygien.

Det går att ha bra livskvalitet med KOL. Ibland kan både de med KOL och deras anhöriga behöva hjälp att acceptera den förändrade livssituationen. Det kan bland annat ske genom terapi med psykolog.

Behandling vid KOL går ut på att hindra att sjukdomen blir sämre. Det viktigaste är att sluta röka. Det finns både läkemedel och andra insatser som kan användas för att förhindra att sjukdomen försämras och för att lindra symptom. Läkemedel kan också förskrivas för att kunna sluta röka om inte de receptfria alternativen hjälper.

Det finns ofta speciella team som hjälper dig med KOL. Var delaktig i din behandling.

Om du är rökare och inte har gjort en lungfunktionstest, är rökare med eller utan känd KOL och får andningsbesvär. Men även om du har KOL eller är rökare och din ork vid ansträngning blir sämre.

KRY kan inte hjälpa till vid KOL. Vänd dig till din ordinarie vårdgivare.

Senast uppdaterad:
15 maj 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin