Influensa – säsongsinfluensa

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Influensa är en infektion som orsakas av virus. Hög feber, hosta och halsont är typiska symptom. Det brukar göra ont i kroppen och du känner dig allmänt sjuk. Besvären går som regel över utan behandling inom ett par veckor. Om du har medicinska besvär, är gravid eller över 65 år bör du vaccinera dig mot influensa.

Allmänt om influensa

Influensa är en virusinfektion i luftvägarna som är mycket smittsam. Influensaviruset är vanligast under vinterhalvåret och brukar nå sin topp i februari. Det smittar genom luften, till exempel genom hosta och nysningar. 

Symptomen liknar på många sätt en vanlig förkylning, men skillnaden mellan influensa och förkylning är att influensa även kännetecknas av feber och muskelvärk. Dessutom brukar återhämtningstiden vara längre. 

Vaccin mot influensa 2023–2024

Influensaviruset ser olika ut från år till år och därför krävs ett nytt vaccin varje år. Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som bestämmer vad vaccinet behöver innehålla. Influensavaccinet ger ett bra skydd, men det finns ändå en viss risk att du blir sjuk. Om du insjuknar trots vaccination brukar besvären vara lindrigare och du blir frisk fortare.

Riskgrupper är prioriterade och kan vaccinera sig utan kostnad på våra vårdcentraler.

Vem bör vaccineras?

Personer som har en förhöjd risk att bli allvarligt sjuka eller drabbas av en följdsjukdom bör vaccineras mot säsongsinfluensa. Det gäller till exempel om du är äldre än 65 år eller om du har ett nedsatt immunförsvar. Vuxna och barn med hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes, leversvikt eller njursvikt bör också vaccineras, liksom personer med kraftig övervikt, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.  

Du som är gravid rekommenderas också att vaccinera dig mot influensa eftersom du kan få allvarligare symptom under en graviditet. Dessutom får ditt barn ett bra skydd som nyfödd.

Om du är frisk och under 65 år finns ingen allmän rekommendation om vaccination, men du kan vaccinera dig om du vill.

Vaccination mot influensa kan ibland ge kortvariga biverkningar i form av lindriga influensasymptom.

Symptom vid influensa

Inkubationstiden vid influensa är en till fyra dagar efter smittotillfället – det är alltså då influensasymptomen brukar visa sig. Du känner dig allmänt sjuk, febern stiger och det gör ont i halsen. Besvären kan vara olika allvarliga och brukar gå över efter en till två veckor. Ibland kan du hosta och känna dig trött längre än så.

Vid influensa hos barn är det särskilt vanligt med hög feber, men också kräkningar och diarré.

Vanliga symptom vid influensa:

Andra tänkbara förklaringar

Symptom som liknar influensa kan ibland vara tecken på bakteriell lunginflammation, bronkit eller andra virusinfektioner som exempelvis covid-19.  

Orsaker till influensa

Influensa orsakas av virus som finns i luften. Viruset leder till en infektion som skadar slemhinnorna i luftvägarna och orsakar feber och muskelvärk.

Du kan bli smittad genom närkontakt eller om någon hostar eller nyser i närheten av dig. Personer som har ett nedsatt allmäntillstånd har särskilt lätt att bli smittade.

Influensautbrott kan uppstå på olika håll i världen och har genom tiderna orsakat omfattande pandemier, till exempel spanska sjukan, hongkonginfluensan och svininfluensan. Pandemier kan även orsakas av andra virusutbrott, exempelvis corona.   

Behandling vid influensa

Om du behöver influensavaccin som en förebyggande åtgärd får du oftast en spruta i överarmen. I vissa fall kan barn och ungdomar upp till 18 år även få vaccin i form av en nässpray. 

Influensa brukar inte behandlas om du är frisk för övrigt. Medicinska riskgrupper och gravida kan däremot behöva virushämmande läkemedel. 

Om influensan övergår i exempelvis lunginflammation kan det finnas anledning att behandla med antibiotika. 

Vad kan jag göra själv?

Om du hör till en så kallad riskgrupp bör du vaccinera dig mot influensa. Det gäller till exempel om du är äldre än 65 år eller har ett nedsatt immunförsvar. Läs mer under ”Vem bör vaccineras?” ovan. Om du inte tillhör någon riskgrupp finns ingen allmän rekommendation om att skydda sig mot influensa genom vaccination, men om du vill kan du vaccinera dig ändå på exempelvis en vårdcentral. 

Vid influensa är det viktigt att vila så att kroppen får återhämta sig. Tänk på att dricka ordentligt om du har hög feber. På apotek finns nässpray och receptfria läkemedel som är febernedsättande och smärtstillande – de förkortar inte sjukdomsförloppet men kan lindra besvären. 

Det går inte att säga exakt hur länge influensa smittar, men du är smittbärare redan ett dygn innan du blir sjuk och ungefär fem dagar efter de första symptomen. Så länge du har feber bör du stanna hemma – det gäller såväl barn som vuxna eftersom viruset sprider sig lätt på exempelvis skolor och arbetsplatser. 

Så här kan du minska risken att bli smittad:

  • tvätta händerna ofta

  • rör inte vid ansiktet om du har tagit i till exempel dörrar eller ledstänger på allmän plats

  • undvik nära kontakt med personer som har sjukdomssymptom

  • håll avstånd till andra och undvik om möjligt stora folksamlingar i influensatider

  • vaccinera dig mot influensa.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har influensa med hög feber som inte normaliseras efter fem dygn. Det gäller även om du eller ditt barn har feber som först går ner och sedan kommer tillbaka, eller om du har tagit febernedsättande medel utan effekt.

Kontakta sjukvården direkt om du tillhör en riskgrupp och får influensasymptom.

Uppsök en akutmottagning om du har influensasymtom med bröstsmärtor och andningsbesvär.

Vid misstanke om smittsam luftvägsinfektion är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.  

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp i samband med influensa. En sjuksköterska eller en läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. På våra vårdcentraler erbjuder vi vaccin mot influensa.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

LuftvägsinfektionFörkylningCoronavirus ‒ covid-19HostaAstma Lunginflammation

Relaterade artiklar

Allmänt om din hälsa – 22 jan. 2020

Vintertider är influensatider

Influensa, vem borde vaccinera sig? Hur undviker jag att bli smittad? Vanliga frågor och svar om säsongsinfluensa – Kry

Läs mer