Ladda ned Ladda ned

Njursten

Många har njursten utan att veta om det. Och märker det först när de får ett njurstensanfall. Vid ett njurstensanfall blockerar en njursten urinledaren så att urin inte kan tömmas ut i urinblåsan. Det kan ge kraftig smärta i magen. Läs mer om njursten här.

De allra flesta som har njursten vet inte om det. Men vissa får njurstensanfall. En del får bara ett anfall – men ofta kommer problemet tillbaka. De ger kraftig smärta i nedre delen av magen samt flanken (området mellan revben och höft) som kan komma och gå, intervallsmärta. Det är vanligt att ha svårt att vara still vid ett njurstensanfall. Du kan också:

I urinen finns ämnen som hindrar kristaller från att bildas. Om balansen i urinen förändras kan det leda till att kristaller skapas. En vanlig orsak till balansrubbning är brist på något av ämnena eller att du inte dricker tillräckligt med vätska. Diabetes, högt blodtryck, infektion i urinvägarna, övervikt och en obalanserad kost som innehåller mycket salt och socker kan öka risken för njursten.

Kristallerna – som kan bilda stenar – följer ofta med urinen ut. Men stora stenar kan fastna i urinledaren och hindra urinen från att tömmas. När det händer ökar trycket i njurbäckenet – du får ett njurstensanfall. Stenarna kan variera i storlek från någon millimeter till några centimeter.

Obehandlade njurstensanfall kan påverka slemhinnan i njurbäckenet och orsaka en njurbäckeninflammation. De kan även ge skador på njurarna och urinledaren. Njurbäckeninflammation kan göra dig allvarligt sjuk och ska behandlas med antibiotika.

De flesta små njurstenar följer så småningom ut med urinen. Se till att dricka mycket vätska för att bli av med dem snabbare. Lindrig smärta kan behandlas med receptfria smärtstillande läkemedel från apotek.

Stenar som är större än 7 millimeter kan antingen krossas med hjälp av stötvågsbehandling eller plockas bort för hand av läkare. Det finns annan behandling som avlastar njuren som kan vara aktuell i vissa fall. Om du har väldigt ont kan läkare, efter individuell bedömning, skriva ut smärtstillande läkemedel på recept.

Sök vård om du får plötsliga kraftiga smärtor i magen.

KRY kan inte hjälpa till vid njursten. Vänd dig till din ordinarie vårdgivare.

På våra vårdcentraler i Sörmland och i Skåne får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Senast uppdaterad:
24 mar 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin