Ladda ned Ladda ned

Röda hund

Allmänt

Röda hund är en väldigt smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Viruset smittar via utandningsluften och man kan således smittas om någon son är sjuk hostar eller nyser. Symtomen är lindriga men det föreligger stor risk för ett foster ifall modern insjuknar under den första halvan av graviditeten. Man kan vaccinera sig mot Röda hund och det ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982. Tack vare detta är den idag väldigt sällsynt men den förekommer fortfarande mer ofta i andra länder. Symtomen brukar uppkomma cirka två till tre veckor från att man har smittats och man brukar bli helt återställd inom ett par dagar.

Orsaker

Röda hund eller Rubella som den även kallas för orsakas av ett virus. Det smittar via droppar i luften. Man kan smitta ett par dagar innan utslagen uppkommer. Vaccination infördes i Sverige under 70-talet och sedan 1982 ingår det i det allmänna vaccinationsprogrammet. Sedan dess är sjukdomen väldigt sällsynt men förekommer fortfarande i andra länder. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Symtom

Röda hund leder oftast till lindriga symtom enligt nedan:

 • Lätt feber.
 • Allmän sjukdomskänsla.
 • Små ljusröda rodnader som initialt uppkommer i ansiktet. Utslagen sprider sig sedan snabbt nedåt i hela kroppen och börjar då samtidigt försvinna från ansiktet. OBS utslag behöver inte alltid förekomma.
 • Lymfkörtelsvullnad.
 • Ledinflammationer i framförallt små leder.

Symtomen brukar vara lindriga och försvinner helt inom ett par dagar. Vid graviditet kan röda hund leda till allvarliga fosterskador. Därför erbjuds gravida kontroll för att se huruvida de är immuna mot detta.

Behandling

Det finns ingen behandling som botar röda hund utan den går över av sig själv inom ett par dagar. Man rekommenderar vila och symtomlindrande behandling vid behov.

När du ska söka vård

Det går bra att söka vård på KRY om du misstänker att du har röda hund. KRY kan erbjuda ett videomöte med en läkare som kan hjälpa dig ifall du har några frågor om detta. Kontakt med KRY angående röda hund är lämpligt om:

 • Du är gravid och har varit i kontakt med någon som har röda hund.
 • Du misstänker att du har röda hund.
 • Du har konstaterats ha röda hund men har ytterligare frågor.

Att tänka på

När du söker vård underlättar det för läkaren att hjälpa dig om du berättar följande:

 • När symtomen uppkom
 • Om utslagen kliar
 • Var finns utslagen
 • Har utslagen förändrats
 • Om något förbättrar eller försämrar utslagen
 • Har du tidigare prövat något läkemedel mot detta

Ladda ned appen redan idag