Ladda ned Ladda ned

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär perioder av depression och/eller mani. Mellan de olika perioderna har du inga symptom och kan fungera som vanligt. Läs mer om bipolär sjukdom här.

Bipolär sjukdom innebär upprepade depressioner som varvas med episoder av mani. Svängningarna i stämningsläge kan vara snabba och kraftiga. De är ofta ansträngande både för den som har dem och omgivningen.

Ibland kan depressiva och maniska symptom uppstå samtidigt, det kallas då för blandepisod. Blandepisoderna kan innebära snabba skiften mellan depressiva och maniska symptom under samma dag.

Vissa personer får bara maniska episoder, men det är ovanligt.

Perioder utan besvär med depression, mani eller hypomani kallas eutymi.

Symptomen kan variera både mellan olika personer, men också över tid. Bipolär sjukdom kan förekomma samtidigt med tillstånd, till exempel olika typer av ångest, ADHD och narkotikamissbruk.

Depressiva symptom är, till exempel:

 • känsla av hopplöshet
 • minskad eller ökad aptit
 • sämre koncentrationsförmåga
 • sänkt stämningsläge
 • ökad trötthet.

De depressiva perioderna kan pågå allt från några veckor till några månader. Vissa personer kan dock ha problem med depression i flera år. Vid bipolär sjukdom är depressionerna antingen vad som kallas egentlig depression eller melankolisk depression, som är svårare än egentlig depression.

Maniska symptom är till exempel:

 • förhöjt stämningsläge
 • ilska och irritabilitet
 • minskat behov av sömn
 • omdömeslöst beteende
 • pratsamhet
 • ökat självförtroende.

Hypomani är en lindrigare form av mani, och kan ge symptom som:

 • förhöjt stämningsläge
 • mer energi
 • minskat behov av sömn
 • ökad kreativitet.

De maniska och hypomaniska perioderna kan pågå under några dagar till flera månader.

Bipolär sjukdom delas in i två typer:

 • Bipolär sjukdom – typ 1 – kallas också för manodepressiv sjukdom och innebär både depressiva och maniska faser.

 • Bipolär sjukdom – typ 2 – innebär depression vid flera tillfällen och faser med hypomani – men inte mani. Inträffar en manisk period ändras diagnosen till Bipolär sjukdom – typ 1.

Cyklotymi är en lindrigare form av bipolär sjukdom än typ 1 och typ 2 som ger lindrigare episoder av hypomani och depression. Depressionerna är också lättare vid cyklotymi än vid typ 1 och typ 2.

Barn och bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är ovanligt hos barn, men vanligare i sena tonår.

Sjukdomen beror till stor del på ärftlighet. Det som då ärvs är en sårbarhet.

Det kan vara svårt att skilja symptom på bipolär sjukdom från andra symptom på psykiska ohälsa, som depression. Barn med bipolär sjukdom kan visa symptom som:

 • hyperaktivitet
 • impulsivitet
 • raseriutbrott
 • uppmärksamhetsproblem.

Symptomen är något alla barn – och vuxna – visar någon gång. Men hos barn med bipolär sjukdom inträffar symptomen fler gånger än hos andra barn i samma ålder.

Det är viktigt att barnet får den hjälp det behöver så tidigt som möjligt. Behandling sker ofta med psykopedagogiska (kunskap om och strategier för att handskas med sjukdomen) insatser och läkemedel.

Ordet bipolär syftar på de två (bi) tillstånden (polerna) mani och depression.

Vid bipolär sjukdom spelar ärftlighet en större roll än vid vanliga depressioner. Faktorer som exempelvis kroppsliga sjukdomar, livshändelser, stress och sömnsvårigheter kan också utlösa bipolär sjukdom. Ibland kan hypomani eller mani framträda vid behandling mot depression.

Mani innebär bland annat ihållande energi med upprymdhet eller irritabilitet. Vid maniska episoder är det svårt att se att det egna uppträdandet inte anses som passande. Ofta finns inga hämningar utan du kan uppträda uppseendeväckande och förolämpande. Det kan vara svårt att reparera sociala kontakter efteråt.

Hypomani har många likheter med mani, men sinnesstämningen är inte lika intensiv och du kan fungera mer normalt.

Depression innebär ihållande nedstämdhet och är en komponent i bipolär sjukdom.

Var delaktig i behandlingen och lär dig känna igen tecken på att en ny episod kan vara på gång. Undvik sådant som tidigare utlöst episoder och se exempelvis till att ha regelbundna sömn- och träningsvanor. Det är också bra att undvika alkohol, stress och tobak.

För de närmaste kan familjeterapi göra det lättare att hantera sjukdomen. Det finns också anhörigföreningar som ger stöd.

Bipolär sjukdom kan orsaka stort psykiskt lidande både för den drabbade och omgivningen, men också till exempel sociala och ekonomiska förluster. Det är viktigt att bipolär sjukdom behandlas – och det finns bra behandling.

Bipolär sjukdom behandlas ofta med en kombination av läkemedel, psykoterapi och utbildning. Läkemedlen används för att åstadkomma ett mer stabilt stämningsläge och förebygga återfall. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi som kan användas i behandlingen. Utbildning syftar till att lära sig känna igen och hantera symptom på återfall.

Kontakta läkare eller psykolog om du har starka svängningar i humöret som påverkar ditt sociala och vardagliga liv.

KRY kan inte hjälpa till vid bipolär sjukdom.

Senast uppdaterad:
28 mars 2019
Granskare:
Hanna Rohani, Legitimerad psykolog
Kristina Bergstrand, leg. läkare, specialist i allmänmedicin