Borde jag sluta dricka alkohol?

Fråga: Jag har svårt att avstå från alkohol och dricker rätt ofta för att slappna av och dämpa min ångest. Är jag alkoholist? Hur slutar man dricka alkohol på egen hand?

Läkarens svar:

Tecken på alkoholproblem

Om du ofta känner ett starkt sug efter alkohol och kanske dricker mer än du har tänkt dig vore det bra att försöka bryta mönstret och dra ner på alkoholen. Att dricka för att orka med vardagen, eller för att gång på gång lindra ångest och oro, är tydliga varningssignaler som kan tyda på alkoholproblem.

När du har svårt att avstå från alkohol finns det risk att utveckla ett alkoholmissbruk eller ett beroende. Skulle beroendet bli kroniskt kan det övergå i alkoholism – en sjukdom som innebär att du inte längre kan styra över hur ofta och hur mycket du dricker. Därför är det så viktigt att, precis som du gör, ifrågasätta de egna alkoholvanorna.

Vad händer i kroppen?

Långvarigt hög alkoholkonsumtion är skadlig för kroppen. Det kan till exempel leda till magkatarr och magsår, högt blodtryck och rubbningar i hjärtats rytm. Sömnproblem, ångest och depression är också vanligt. Dessutom skadas hjärnans nervceller vilket bland annat kan orsaka minnessvårigheter. På sikt kan alkoholen leda till allvarliga sjukdomar.

Alkoholberoende kan ge svår abstinens och resultera i alkoholpsykos, som delirium tremens. Typiska symptom är hjärtklappning, ångest, förvirring, hallucinationer, skakningar och svettningar.

Försök att ändra dina vanor

Du som oroar dig över dina alkoholvanor kan börja med att skriva ner ungefär hur mycket och hur ofta du dricker. Då får du en tydlig överblick och kan lättare avgöra om du dricker för mycket. Att helt avstå från alkohol en period är ett bra tips för att minska drickandet framöver och bli medveten om hur stor plats alkoholen tar i din vardag. Det brukar underlätta att undvika tobak och nikotin som förstärker hjärnans belöningssystem och gör det svårare att avstå från alkohol.

Då bör du söka vård

Om du behöver hjälp att sluta dricka kan du vända dig till sjukvården, en psykolog, beroendemottagning eller en ideell organisation som kan hjälpa dig att bryta ett beroende och göra viktiga beteendeförändringar.

Sök vård akut om du har abstinens eller om du i samband med alkohol får feber, hög puls, synbesvär, skakningar, svettningar eller känner dig förvirrad och hallucinerar. Har du självmordstankar bör du vända dig till en akutmottagning eller en psykiatrisk akutmottagning.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Ångest och oroDepression och nedstämdhet Alkoholproblem