Svårt att komma till ro

Fråga: Jag har svårt att komma till ro, det kan hända under dagen men framförallt när jag ska sova på kvällen. Jag kan inte slappna av i kroppen, speciellt i benen. Jag blir rastlös och får svårt att sova trots att jag känner mig trött. Ibland kan jag börja få svettningar och känna att hjärtat rusar. Vad kan detta bero på och hur kan jag behandla det?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Om du har svårt att komma till ro på kvällen behöver det inte bero på något farligt. Det kan vara något i dina dagliga rutiner som orsakar oro och svårighet att slappna av. Exempel på detta kan vara att du har hög konsumtion av koffeinhaltiga drycker, tobak eller alkohol. Det kan vara bra att se över dina livsstilsvanor och om det finns något du kan ändra på för att få bukt med dina besvär.

Andra tänkbara förklaringar

Vid ångest eller stress kan du få svårt att komma till ro och att sova. Andra tecken kan vara ökad puls, hjärtklappning, skakningar, svettningar. Du kan också bli illamående, få muskelspänningar eller uppleva att det är svårt att andas. Det kan bero på saker som händer i din omgivning såsom ekonomiska svårigheter, känslomässiga trauman eller sjukdomar. Oftast handlar det om tillfälliga problem men om besvären blir långvariga eller återkommande kan du behöva vända dig till sjukvården för behandling. Det kan röra sig om samtalsterapi eller läkemedel.

Vissa läkemedel kan orsaka trötthet, oro, svettningar och hjärtklappning. Exempel på dessa kan vara astma-, hjärt- eller sköldkörtelmediciner. Misstänker du biverkningar av dina läkemedel kan det vara bra att rådgöra med din behandlande läkare.

Om du har svårt att slappna av och komma till ro på kvällen kan det bero på restless legs syndrome. En del kan uppleva krypningar, stickningar, klåda eller smärta i framförallt benen men även i bål och ansikte. Andra kan få en generell oroskänsla i kroppen och sömnproblem. Tillståndet är vanligt hos äldre individer men kan också förekomma hos gravida eller individer med diabetes. Oftast lättar symptomen tillfälligt vid ökad rörelse men det kan också krävas annan behandling beroende på bakomliggande orsak.

Ibland kan symptom såsom oro, nervositet, hjärtklappning, svettningar eller rastlöshet bero på en bakomliggande sjukdom. Det kan röra sig om hypertyreos som innebär förhöjd ämnesomsättning. Även arytmier, det vill säga oregelbunden hjärtrytm, såsom förmaksflimmer eller fladder kan ge upphov till oro, hjärtklappning, sömnstörningar och trötthet.

Då bör du söka vård

Om du får oroskänslor under en längre tid som inte blir bättre av ändrade livsstilsvanor bör du uppsöka vård. Sök vård akut om du får plötsliga besvär med oro, hjärtklappning, oregelbunden puls eller illamående.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry