Ladda ned Ladda ned

Hjärnskakning

Du kan få hjärnskakning när du slår i huvudet hårt. Vid en hjärnskakning blir du medvetslös en kort stund och/eller får en minneslucka. Vanliga symptom är även huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel. Du mår ofta bra igen efter några veckor. Läs mer om hjärnskakning här.

När du får en hjärnskakning blir du medvetslös en kort stund och/eller får en minneslucka. Andra symptom kan komma direkt, men också först efter några timmar. Det är viktigt att du har någon i din närhet de första tolv timmarna eftersom nya symptom kan utvecklas. Vanliga symptom är:

Om du får ett lättare slag mot huvudet utan att du blir medvetslös eller får en minneslucka bör du ändå vara observant och helst inte ensam de närmaste timmarna. Det finns en risk för att du kan börja må sämre och behöva vård – trots att du nästan mår som vanligt direkt efter slaget. Detta brukar betraktas som en lätt hjärnskakning.

Hjärnskakning hos barn

Symptomen vid hjärnskakning är samma hos barn som hos vuxna. Om ett barn har fått hjärnskakning bör du vara uppmärksam på hur hen mår det första dygnet. Det är vanligt att barn som drabbats av en hjärnskakning sover mycket. Se till barnet var fjärde timma den första natten för att kontrollera att allt är som det ska ska. Är du osäker bör du väcka barnet för att säkerställa att hen mår bra. Låt barnet vila. Vänta med idrott och andra fysiskt krävande aktiviteter och se sedan till att barnet tar det lugnt i början.

Hjärnan skyddas av ryggmärgsvätska och skallbenet. När du får ett slag eller en stöt mot huvudet kan hjärnan skakas och slå i skallbenets insida. Slaget mot skallbenet leder till att hjärnan inte fungerar som vanligt och du får ofta symptom som huvudvärk och illamående.

Ibland kan blödningar uppstå i hjärnan och det är därför viktigt att vara observant timmarna efter slaget.

En skada på huvudet ska alltid undersökas av läkare. Väl hemma är det viktigt att du vilar och låter hjärnan återhämta sig. Gör inga koncentrationskrävande aktiviteter den första tiden. När du mår bättre kan du återgå till de saker du annars brukar göra. Börja långsamt och vila när du känner dig trött. Avstå från alkohol och träning tills du är helt bra.

Du kan lindra huvudvärk med receptfria smärtstillande läkemedel om läkare rekommenderat det.

Det finns ingen speciell behandling vid hjärnskakning. Men det är viktigt att veta att ett slag eller en skada mot huvudet alltid ska undersökas av läkare.

Sök vård akut om du eller ditt barn får en kraftig smäll mot huvudet. Men också symptomen blir värre eller förändras, till exempel:

  • blod eller vätska rinner ur öron, näsa eller mun
  • förvirring
  • kraftigare huvudvärk
  • krampanfall
  • slöhet
  • synförändringar.

Sök vård igen om besvären finns kvar efter två veckor.

KRY kan inte hjälpa till vid hjärnskakning eftersom det kräver fysisk undersökning.

Senast uppdaterad:
3 april 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin