Ladda ned Ladda ned

Hjärnskakning

Om du får ett slag mot huvudet eller skadar huvudet i samband med en olycka kan det ibland leda till hjärnskakning. Du kan förlora medvetandet ett ögonblick eller få en minneslucka. Typiska symptom är huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. De flesta blir återställda inom ett par veckor, men det är viktigt att alltid göra en läkarundersökning för att utesluta blödning, svullnad och skallskada.

Om du eller någon i din närhet drabbas av en allvarlig skallskada som leder till kräkningar, förvirring, kramp eller medvetslöshet ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Hjärnskakning, eller commotio cerebri på läkarspråk, är relativt vanligt. Ofta är det barn som får hjärnskakning i samband med idrottsolyckor och cykelolyckor. Bland vuxna är fallskador och bilolyckor de vanligaste orsakerna.

Det är viktigt att veta att symptomen vid hjärnskakning kan vara fördröjda. I vissa fall kan du få en hjärnskakning utan att förstå det själv – symptomen kommer ibland först några timmar senare.

När du får en kraftig hjärnskakning kan du ibland bli medvetslös en kort stund eller få en minneslucka. Annars kännetecknas hjärnskakning främst av huvudvärk, illamående och kräkningar. Du kan även känna dig yr i huvudet.

Vanliga symptom:

Var uppmärksam på fördröjda symptom

Vissa personer kan känna sig ungefär som vanligt direkt efter en hjärnskakning och tror därför inte att det rör sig om en hjärnskakning. Men tänk på att symptomen kan vara fördröjda. Du kan börja må sämre efter några timmar och kanske behöva vård. Därför är det bra om du har någon i din närhet det första dygnet efter en skada.

Både barn och vuxna brukar sova mycket efter en hjärnskakning, men behöver regelbunden tillsyn första dygnet. Eftersom det finns en risk att blödningar eller svullnader uppstår i hjärnan efter ett slag mot huvudet är det viktigt att vara uppmärksam på om symptomen förvärras timmarna efter händelsen.

Hjärnan skyddas normalt sett av spinalvätska som gör att den inte slår i skallbenet vid lättare slag eller smällar. Vid en mer allvarlig skada mot huvudet, ansiktet eller nacken kan hjärnan komma i rörelse och trots den skyddande vätskan slå i skallbenets insida. Det leder till hjärnskakning som orsakar tillfälliga besvär i form av exempelvis minnesproblem, koncentrationssvårigheter och ökat sömnbehov under en period.

Ett slag mot huvudet eller en huvudskada ska alltid undersökas av läkare som bland annat kontrollerar blodtryck, puls och olika neurologiska funktioner. Ibland krävs röntgen för att vara säker på att det inte uppstått blödningar, svullnader, skallskador eller nackskador.

Om läkaren kan konstatera en hjärnskakning men inte har anledning att misstänka en allvarlig skada finns ingen särskild behandling att ge. Med hjälp av vila brukar du bli helt återställd inom ett par veckor. I mer ovanliga fall kan yrsel, huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter ge mer långvariga besvär.

En huvudskada ska alltid undersökas av läkare. När du kommit hem från läkarbesöket är det viktigt att du vilar och låter hjärnan återhämta sig. Du bör ha någon hos dig det första dygnet eftersom hjärnskakning ibland kan ge fördröjda symptom.

Undvik aktiviteter som kräver hög koncentration de första dagarna – begränsa ditt läsande och titta inte på tv eller en datorskärm för länge. Vila när du känner dig trött och avstå från alkohol och träning tills du är helt bra.

På apotek finns receptfria, smärtstillande läkemedel som kan lindra huvudvärken.

Om du har en konstaterad hjärnskakning och dina besvär inte har gått över efter två veckor bör du söka vård igen.

Om du har fått en smäll eller ett slag mot huvudet ska du alltid söka vård direkt för att kontrollera att kroppen inte har tagit skada – även om du inte tycker att du mår särskilt dåligt.

Uppsök en akutmottagning om du känner dig sämre efter några timmar, dagar eller veckor. Det gäller även om dina symptom förändras.

Var särskilt uppmärksam på följande symptom:

  • kraftig huvudvärk
  • upprepade kräkningar
  • krampanfall
  • slöhet
  • synförändringar
  • olika stora pupiller
  • förvirring
  • svaghet i armar eller ben.

Vid kraftigt våld mot huvudet kan du utöver hjärnskakning även få andra symptom, exempelvis vätska eller blod som rinner från munnen, näsan eller öronen. Då ska du ringa 112.

Du kan vända dig till oss på KRY för att få råd och information vid en lätt hjärnskakning. En sjuksköterska eller en läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid hjärnskakning krävs ofta en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Senast uppdaterad:
20 nov 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin