Halsböld – peritonsillit

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Halsböld är en tillfällig varbildning vid halsmandlarna. Det är ett relativt ovanligt besvär som främst uppstår efter halsfluss. Typiska symptom utöver feber och allmän sjukdomskänsla är smärta på ena sidan av halsen som ibland strålar ut mot örat. Du får svårt att svälja och det brukar ofta vara svårt att gapa. En halsböld behöver alltid tömmas på var och behandlas med antibiotika.

Vad är halsböld?

Halsböld är en infektion som uppstår intill halsmandlarna, eller tonsillerna som det heter på läkarspråk. Bölden består av var som oftast bildas i samband med halsfluss, men i ovanliga fall kan även scharlakansfeber orsaka besvären.

Halsböld brukar inte vara farligt, men det är viktigt att få behandling. Dels för att inte infektionen ska sprida sig och dels för att du ska kunna svälja och gapa som vanligt igen. Halsböld är en relativt ovanlig diagnos och besvären är sällsynta hos barn.

Symptom vid halsböld

Halsböld börjar ofta med en bakteriell halsfluss, som heter tonsillit på läkarspråk. Det är en infektion i halsmandlarna. Infektionen gör att halsmandlarna svullnar och det gör ont när du sväljer. Även lymfkörtlarna på halsen kan bli förstorade och ömma, ibland med smärtutstrålning mot öronen. Feber är också vanligt vid halsfluss.

Om det bildas var vid halsmandeln i samband med halsfluss kan det leda till en varböld i halsen. Då blir ditt halsonda värre, du får svårt att svälja och du känner dig allmänt sjuk. Du får ofta särskilt ont i ena sidan av halsen och ibland även i örat. Det kan också kännas svårt att gapa. Feber är vanligt i samband med en halsböld, men du kan även ha besvär utan feber.

Vanliga symptom vid halsböld:

 • ensidig smärta i och utanpå halsen

 • svårigheter att svälja

 • svårigheter att gapa

 • grötigt tal

 • feber

 • trötthet och försämrat allmäntillstånd

 • andningsbesvär.

En obehandlad halsböld kan orsaka allvarliga tillstånd som kräver akuta vårdinsatser.

Andra tänkbara förklaringar

En halsinfektion som beror på körtelfeber, halsfluss och scharlakansfeber kan också kännetecknas av halsont och svårigheter att svälja. Vincent angina är en sjukdom som kan orsaka halsont och svullnad på ena sidan av halsen, men då har du inte lika uttalade besvär som vid en halsböld.

Orsaker till halsböld

Halsböld är som regel en komplikation efter halsfluss som orsakats av bakterier, men i mer ovanliga fall även scharlakansfeber. Då har infektionen orsakat en varansamling i mjukdelarna vid halsmandlarna.

Faktorer som kan göra dig sårbar för halsböld:

 • halsfluss som orsakas av bakterier

 • scharlakansfeber

 • tidigare halsböld

 • rökning.

Utredning och behandling

Vid misstänkt halsböld blir du undersökt av en läkare som tittar i svalget och känner utanpå halsen. Om du har en halsböld måste läkaren tömma den på var och du får sedan behandling med antibiotika. Du får ofta komma på ett återbesök inom ett par dagar eftersom det ibland kan samlas nytt var som behöver tömmas en gång till.

Om du får en böld med var i halsen flera gånger kan det vara aktuellt att operera bort halsmandlarna efter bedömning av specialist. Halsböld hos barn opereras ofta direkt för att förebygga nya infektioner.

Om du har svåra besvär att svälja eller är kraftigt allmänpåverkad kan du behöva intravenös antibiotikabehandling på sjukhus i samband med att bölden töms på var.

Vad kan jag göra själv?

En halsböld gör ofta väldigt ont – du kan lindra besvären med hjälp av smärtlindrande läkemedel som finns på apotek.

Vid en halsböld är det bra att vila och dricka mycket. Eftersom du blir tjock i halsen och det gör ont att svälja i samband med en halsböld kan du välja flytande kost under din återhämtning. Ibland kan det kännas bättre att äta något kallt.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har mycket ont i halsen, hög feber och svårt att svälja. Det gäller särskilt om du har svårt att få i dig vätska eller kissar betydligt mindre än vanligt. Långvariga halsbesvär med svullnader eller knölar på halsen ska också utredas.

Sök vård akut om du har mycket ont på ena sidan av halsen och svårt att gapa. Det gäller även om du dreglar, inte kan svälja ditt eget saliv eller har andningsbesvär.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid halsböld. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Halsböld kräver alltid en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.


Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Halsfluss ScharlakansfeberKörtelfeber