Kry-logo
Halsfluss – akut tonsillit

Halsfluss – akut tonsillit

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som antingen orsakas av virus eller bakterier. Eftersom halsmandlarna svullnar gör det ont när du sväljer och ibland kan även lymfkörtlarna på halsen bli förstorade och ömma. Feber är också vanligt. För det mesta behövs ingen behandling, men ibland krävs antibiotika för att bli frisk.

Allmänt om halsfluss

Halsmandlarna är två mandelformade körtlar som sitter i svalget. De är en del av kroppens immunförsvar som skyddar mot infektioner. Vid halsfluss blir de infekterade och svullnar upp – därför känns det trångt i halsen.

Halsfluss är vanligast bland barn och unga, men alla kan drabbas. Besvären brukar visa sig ett par dagar efter smittotillfället, ibland längre, och går som regel över efter en vecka eller två. Halsfluss smittar lätt, därför är det viktigt att både du som är sjuk och personer i din närhet tvättar händerna ofta och om möjligt undviker närkontakt med andra under sjukdomstiden.

Symptom på halsfluss

Halsfluss kännetecknas av röda, inflammerade halsmandlar och svullna lymfkörtlar med eller utan feber. Det gör ont i halsen, i synnerhet när du sväljer. Du kan även få smärtutstrålning mot öronen och beläggningar i halsen, vilket är särskilt vanligt vid en bakteriell infektion. Om det är virus som orsakat halsflussen är du antagligen även förkyld – snuva, hosta och heshet är typiska symptom. Då kan du även få ont av blåsor i mun och svalg.

Små barn visar ofta tecken på halsfluss genom att inte vilja äta eller dricka. De kan tycka att det gör ont i huvudet, ha ont upp mot öronen – som vid öroninflammation – och vara trötta. Halsfluss hos barn beror oftast på virus.

Andra tänkbara förklaringar

Om du inte blir bättre efter en vecka ska du vara uppmärksam på om du har svårare att gapa, svälja eller andas eftersom det kan vara tecken på halsböld. Då har var bildats bakom halsmandeln, vanligen på ena sidan av svalget, och bölden kan behöva tömmas under lokalbedövning.

Körtelfeber kan ge liknande symptom som halsfluss med halsont, beläggningar i svalget och svullna lymfkörtlar. Barn med halsfluss utvecklar ibland scharlakansfeber med små prickar på tungan och utslag på huden som känns som sandpapper.

Orsaker till halsfluss

Halsfluss orsakas av virus eller bakterier, virus är vanligast. De bakterier som främst orsakar halsfluss är streptokocker.

Du blir smittad genom direktkontakt med någon som är sjuk, luftburna droppar eller smittade föremål. Det är relativt vanligt att halsflussen återkommer inom en månad – antingen för att det finns bakterier kvar i halsmandlarna eller för att du blivit smittad igen. Ibland kan det till exempel finnas bakterier kvar i en tandborste eller också kan någon i familjen bära på smittan utan att visa några symptom.

Behandling

Halsfluss går ofta över av sig själv. Om besvären inte försvinner inom en vecka kan du behöva vända dig till sjukvården. Då undersöks mun, svalg och halsens utsida. Ibland görs ett snabbtest för att konstatera om halsflussen beror på exempelvis streptokocker. Då kan det finnas anledning att behandla med antibiotika.

Vid återkommande problem med halsfluss finns det ibland skäl att operera bort halsmandlarna, särskilt om halsflussen har utvecklats till halsböld.

Vad du själv kan göra

Vid halsfluss är det bra att vila och dricka mycket. Eftersom du känner dig tjock i halsen och det gör ont att svälja kan du välja flytande kost medan du är sjuk. Ibland kan det kännas bättre att äta något kallt, som glass eller yoghurt.

På apotek finns febernedsättande och smärtlindrande läkemedel. Där finns även sugtabletter som kan lindra halsont och bakteriedödande medel för mun och svalg.

Halsfluss smittar lätt – undvik att föra smittan vidare:

  • tvätta händerna ofta – dela inte handduk med andra
  • smaka inte på andras mat och drick inte ur andras glas
  • byt tandborste – bakterier kan finnas kvar i tandborsten och göra att du blir sjuk igen
  • diska nappar och annat som ditt barn stoppar i munnen
  • stanna hemma en extra dag när du blivit feberfri.

Viktigt att veta om Reyes syndrom

Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda läkemedel med acetylsalicylsyra utan läkares rekommendation på grund av risk för Reyes syndrom. Det är ett ovanligt men allvarligt tillstånd som kan påverka hjärna och lever med symptom som medvetandepåverkan, kramper, magsmärtor, kräkningar och medvetslöshet. Ibland kan Reyes syndrom ha dödlig utgång.

Då bör du söka vård

Om besvären inte går över efter ett par veckor bör du söka vård. Har du hög feber och ont i halsen utan att samtidigt vara förkyld bör du också vända dig till vården. Det gäller även symptom på halsfluss med hög feber, svårigheter att äta och dricka och allmän sjukdomskänsla.

Har du mycket ont på ena sidan av halsen och svårt att gapa ska du söka vård direkt. Långvariga halsbesvär med svullnader eller knölar på halsen ska också utredas.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid halsinfektioner. En sjuksköterska eller en läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Granskare:

Kristina Bergstrand

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad:

Relaterat:

Feber
Hosta
Öroninflammation
Halsböld – peritonsillit