Ladda ned Ladda ned

Ont i halsen

Orsaker

Det finns många olika orsaker till att man kan få ont i halsen. Infektioner med både virus och bakterier kan leda till både värk och irritation i halsen av varierande allvarlighetsgrad. Även överansträngning efter till exempel skrik eller stark sång kan leda till halsont och att man blir hes i rösten.

Virusinfektioner:

Flera olika typer av virus kan orsaka halsont, vanligast förekommande är samma virus som orsakar de flesta förkylningar. Andra virusinfektioner som kan ge symptom med ont i halsen innefattar bland andra**influensavirus** och infektioner med samma typ av virus som även orsakar vattkoppor.

Bakterieinfektion:

Förutom virus orsakar många bakterier övergående infektioner i halsen, vanligast är så kallade streptokocker (stavbakterier), detta kallas ofta för halsfluss. Andra, allvarligare sjukdomar som bland annat gestaltar sig med halsont innefattar exempelvis difteri och kikhosta hos barn. Dessa infektioner kräver vård på sjukhus; har du eller ditt barn andningssvårigheter i samband med halsont så bör du omgående vända dig till närmaste akutmottagning.

Andra orsaker:

Förutom infektioner med virus och bakterier kan halsont ha flera andra orsaker. Dessa innefattar bland annat halsbränna och sura uppstötningar som orsakas av att sur magsaft släpps upp genom matstrupen. Detta kan ge upphov till att man får ont i halsen såväl som bröstkorgen. Även allergier och inandning av vissa kemikalier eller rök kan leda till att man får ont i halsen.

När du bör söka vård

Om man har ont i halsen går oftast symtomen över av sig själv efter några dagars vila med eller utan behandling av symtom med exempelvis halstabletter eller smärtstillande tabletter. Har du feber i samband med att du har ont i halsen tyder detta på en infektion med antingen virus eller bakterier. Håller febern i sig längre än två dygn är det bra att söka vård, det kan du göra både på en fysisk vårdcentral eller hos oss på KRY via ett videomöte med en av våra läkare.

Har du så pass ont i halsen att det påverkar din förmåga att gapa och eller svälja saliv bör du vända dig till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning där en fysisk undersökning kan göras. Om du har andningssvårigheter och hög feber i samband med att du har ont i halsen kan detta tyda på en infektion i de övre delarna av luftstrupen vilket kan vara mycket allvarligt. Det är därför viktigt att du omedelbart söker akutsjukvård då detta omgående skall behandlas med antibiotika och säkrande av luftvägar.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

På KRY kan du få hjälp med rådgivning, provtagning, recept på läkemedel samt kortare sjukskrivning (<14 dagar) när du söker för ont i halsen.

Ladda ned appen redan idag