Ladda ned Ladda ned

Värk i leder

Allmänt

Värk i leder drabbar de allra flesta människor vid något tillfälle i livet. Läs information om symptom, orsaker och behandling här på KRY.

Symptom

Att ha värk i leder upplevs olika för olika personer. För vissa är det en diffus molande känsla medan det för andra känns som huggande stick. Det kan göra ont att lyfta ett vattenglas och att skriva med en penna. Det kan även värka om man bär tungt eller ägnar sig åt vanliga vardagliga aktiviteter som att dammsuga och laga mat. Vissa upplever att lederna kan knarra som ett gammalt gummiband och ibland påverkas även senorna och musklerna runtom, vilket ger en känsla av att allt gör ont.

Orsaker

Värk i leder kan bero på många saker. Om du har influensa ger det ofta upphov till värk i alla eller några leder. I allvarligare fall kan det handla om reumatiska besvär, artrit eller fibromyalgi. Om man har reumatism kan sjukdomen variera mycket i och med att den går i så kallade skov. Ibland är det bättre i lederna och ibland är det sämre. Smärta i lederna kan även bero på överrörlighet som sätter stor press på lederna. Vid ökad ålder kan värk bero på att kroppen har slitits under åren.

Behandling

Om du inte brukar ha värk i leder kan du med största sannolikhet vila bort det. Det kan röra sig om en begynnande influensa eller ett alltför aktivt leverne. Om du däremot har en diagnos som fibromyalgi eller reumatism gäller det att prata med din läkare för att ta fram en bra plan. Även om det gör ont är det bra att motionera och få upp pulsen då blodcirkulationen hjälper till att leda bort smärtan. Du kan även få medicin och värmebehandling som kan kännas skönt för stunden.

När du bör söka vård

Om du har värk i leder utan att veta varför bör du söka vård. Särskilt om du upplever att du har haft ont länge och det aldrig tycks gå över, vad du än gör. Ifall du måste ändra ditt levnadssätt för att lederna inte samarbetar är det viktigt att få hjälp. Att gå runt med ständig värk är inte bra för kroppen eller humöret. Känner du en stark känsla av sjukdom som hindrar dig i ditt vardagliga liv? Då bör du kontakta vården omgående för att få behandling eller lindring av dina besvär.

Så kan KRY hjälpa till

På KRY kan du få hjälp med bedömning, rådgivning och recept samt kortare sjukskrivning (<14 dagar) vid värk i leder. Om läkaren anser att en fysisk undersökning krävs för bedömning hänvisas du till fysisk vårdgivare.