Ladda ned Ladda ned

Vattkoppor

Hur blir man smittad?

Det är ett luftburet virus som orsakar denna vanliga infektionssjukdom. Genom luften som vi andas ut sprids vattkoppor, till exempel när vi nyser eller hostar. Viruset kan spridas även innan symtom upptäckts. På grund av detta är det svårt att förebygga smittspridning. Många skol- och förskoleklasser drabbas av sjukdomen samtidigt. När de första utslagen upptäcks har smittan troligen redan spridits. Det är som allra mest smittsamt någon dag innan de första utslagen visar sig och cirka fem dagar efter. Det är först när alla blåsor har torkat som det slutar att vara smittsamt, det vill säga då blåsorna har förvandlats till sårskorpor.

Diagnos

Nästan alla drabbas av vattkoppor någon gång i sitt liv. Det vanligaste är att man drabbas som barn. Diagnos ställs utifrån sjukdomstecken och kan verifieras med blodprov. Ett prov från en av blåsorna kan också förekomma. I blodprovet syns det om du redan producerar antikroppar mot viruset. Gör du det, innebär det att du tidigare har varit utsatt för viruset. Då är det inte denna sjukdom, eftersom den bara förekommer en gång under en människas livstid. När du kontaktar vården ska du alltid uppge om du misstänker att du eller ditt barn är smittade av sjukdomen.

Hur går undersökningen till?

Om du är över 18 år när du drabbas av detta virus, bör du alltid söka vård. Sjukdomen är mycket allvarligare för vuxna än för barn. Detta gäller särskilt om du redan har nedsatt immunförsvar. Läkaren inleder oftast med frågor om symtomen och när de upptäcktes. Det är även vanligt förekommande att läkaren undersöker blåsorna. Tack vare att sjukdomen har mycket karaktäristiska tecken är den lätt att diagnostisera utan några speciella prover. Om du eller ditt barn har mild feber, kliande utslag och vätskefyllda blåsor så är det vanligtvis vattkoppor. Vid slutet av undersökningen kan läkaren vid behov ge dig recept på smärtstillande, klådstillande eller i vissa fall virushämmande läkemedel om läkaren anser att det behövs.

Ser behandlingen olika ut för vuxna och barn?

Vattkoppor för barn behandlas vanligtvis inte. Sjukdomen läker som regel av sig själv, inom 10 dagar efter det första symtomet. Medel som stillar klådan kan dock skrivas ut, som till exempel antihistamin, speciellt till natten. För vuxna och tonåringar rekommenderas virushämmande behandling, men den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet, helst inom 24 timmar. 48 timmar efter att patienten insjuknat ökar sannolikheten att behandlingens effekt minskar. Har patienten nedsatt immunförsvar sätts behandling in direkt. Är man gravid och insjuknar i direkt anslutning till förlossning krävs kontakt med läkare för särskild bedömning. Detta för att skydda både barnet och modern från allvarlig sjukdom.

Är det vanligt med andra sjukdomar eller komplikationer i samband med vattkoppor?

En relativt vanlig komplikation är att blåsorna blir infekterade av hudbakterier. Det kan leda till hudinfektion som då måste behandlas. Även ärrbildning efter kopporna är mycket vanligt. En komplikation som är relativt ovanlig är lunginflammation och drabbar främst vuxna rökare, individer med KOL och personer med nedsatt immunförsvar. En annan relativt ovanlig komplikation som dessutom oftast är godartad är hjärninflammation. Godartad innebär att tillståndet går över inom några veckor.

Sjukdomen bältros orsakas av samma virus, varicella zoster-virus. Det tillhör gruppen herpesvirus och en infektion från denna grupp stannar kvar latent i kroppens nervceller. Första gången man kommer i kontakt med viruset får man vattkoppor. Trots att sjukdomen läker ut så ligger viruset kvar i kroppen. När vi åldras och när immunförsvaret försämras kan detta virus återigen aktiveras. Då börjar viruset föröka sig och leder så småningom till bältros.

Hur kan jag undvika vattkoppor?

Det är svårt att helt undvika vattkoppor, då det är ett luftburet virus och lätt att komma i kontakt med. När någon i omgivningen redan är insjuknad så är det lätt att alla i familjen, klassrummet eller skolan smittas. För att undvika att bli smittad bör du undvika kontakt med smittade. Var noga med handhygienen, speciellt om du vårdar någon som är insjuknad. Viruset smittar genom att människor hostar och nyser, samt genom direktkontakt med viruset, till exempel genom att man kommer i kontakt med blåsorna. Det går att vaccinera sig mot sjukdomen. Vaccinet ingår inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige.

Ladda ned appen redan idag