FERTILITET OCH GRAVIDITET

Tokofobi – rädsla inför graviditet och förlossning

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik
Det är naturligt att känna oro inför en stor livsförändring – som en graviditet eller förlossning. Men för vissa kan rädslan bli så stark att den hindrar dem från att skaffa barn. Lyckligtvis finns det hjälp att få.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Om du planerar att skaffa barn, redan är gravid eller snart ska föda är det naturligt att känna en viss ångest eller oro inför vad som komma skall. – Ångesten kan sträcka sig från måttlig till svår och vanliga orsaker är rädsla för smärta, kontrollförlust eller att något kan hända barnet, säger Elisabeth Rosén, läkare på Kry som specialiserar sig inom gynekologi och obstetrik.

– Detta kallas för tokofobi och är en patologisk rädsla för förlossning som orsakar allvarlig ångest. För många har restriktionerna relaterat till pandemin ökat rädslan. Om du är orolig finns det hjälp att få som kan bidra till att förbättra din förlossningsupplevelse.

Vad är tokofobi?

– Tokofobi orsakar allvarlig ångest vid tanken på en förlossning och påverkar vanligtvis även känslorna kring graviditeten, säger Elisabeth.

Det finns två typer av tokofobi: primär tokofobi förekommer hos de som aldrig har fött barn tidigare. Sekundär tokofobi förekommer hos de som tidigare har haft en traumatisk upplevelse vid en förlossning.

Finns det några vanliga symptom?

Vanliga tecken på tokofobi är:

 • Överdriven ångest och rädsla vid tankar på förlossningen.
 • Panikattacker: andfåddhet, muntorrhet, svettningar, skakningar, darrningar, illamående, domningar, yrsel, svimning, tryck över bröstet och en avskärmad känsla.
 • Flashbacks till en tidigare traumatisk upplevelse av förlossning (hos de med sekundär tokofobi). Denna typ av tokofobi är en riskfaktor för utvecklingen av posttraumatisk stress (PTSD).

Är förlossningsrädsla annorlunda än tokofobi?

– De flesta upplever någon typ av oro medan de är gravida, säger Elisabeth. Typiska funderingar kan vara rädsla över att något ska hända barnet – utvecklas barnet som det ska? Vad händer om barnet tar skada under förlossningen? Kommer min bebis att vara frisk?

Du kan också oroa dig över svårigheter med graviditet eller förlossning och att du kanske inte får rätt stöd och hjälp.

Det kan finnas andra faktorer som får dig att känna dig orolig, till exempel hur du ska hantera hela situationen – ekonomiskt, känslomässigt eller praktiskt. Om det är ditt första barn kanske du oroar dig för att träda in på okänd mark. För en ensamstående förälder kan det finnas oro över att behöva klara allt på egen hand.

Vad triggar tokofobi?

Här är några av orsakerna som kan utlösa en allvarlig rädsla för graviditet och förlossning:

 • Rädsla för smärta.
 • En historia av ångest, depression och andra psykiska diagnoser, inklusive PTSD.
 • En tidigare traumatisk upplevelse under förlossningen.
 • En tidigare traumatisk medicinsk erfarenhet.
 • Tidigare traumatiska händelser som sexuella övergrepp, våldtäkt eller barnmisshandel.
 • Berättelser om negativa upplevelser under förlossningen eller höra andra berätta om sina svåra förlossningar.
 • Kontrollbehov.
 • Rädsla för brist på stöd under graviditeten och vid förlossningen, och brist på information om vad som kommer att hända.

Vilka är de bästa lösningarna för tokofobi?

Behandling för tokofobi kan innebära en kombination av terapi, socialt stöd och livsstilsförändringar. Liksom andra fobier kan tokofobi lindras med rätt hjälp och behandling.

– Att gå i terapi innan du blir gravid kan hjälpa dig att bearbeta din rädsla och lära dig strategier för att hjälpa dig att hantera situationen, säger Elisabeth.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara till hjälp för tokofobi och graviditetsångest eftersom det kan hjälpa dig att identifiera tankemönster och därefter förändra dem. En studie har visat att guidad iKBT (KBT som sker online) kan bidra till att minska graviditetsångest.

Jag är redan gravid och livrädd för förlossningen – vad kan jag göra?

– Om du är gravid och känner dig rädd är det viktigt att prata med din läkare, förlossningsläkare eller barnmorska så tidigt som möjligt. Prata med din barnmorska om du känner rädsla inför din förlossning. Din barnmorska kan därefter skicka en remiss till din planerade förlossningsenhet som kommer att kalla dig till samtal efter dina behov, säger Elisabeth.

En noggrann förlossningsplan hjälper dig att veta vad du kan förvänta dig och vilka planer som finns. Vad händer till exempel om värkarna kommer tidigare än planerat? Vad händer om det uppstår komplikationer? Vilka är alternativen om du är rädd för nålar? Vilka är dina alternativ för att få ett kejsarsnitt?

Kejsarsnitt är en stor operation och innebär vissa risker. Om du lider av tokofobi görs alltid en individuell bedömning om vilka alternativ som bäst hjälper dig att hantera rädslan utifrån dina behov.

Det finns behandlingar och åtgärder i form av samtalsstöd inför förlossningen, en plan om tidigt insatt smärtlindring, extra support under förlossningen och induktion. Om detta inte hjälper så kan ansvarig obstetriker på din avdelning fatta beslutet om kejsarsnitt i samråd med dig som föder.

Om du känner att en vaginal förlossning är omöjlig trots ovan behandling bör du få ett kejsarsnitt beviljat.

Kan rädsla påverka förlossningen?

– Att känna sig rädd eller orolig är inte bra om du är gravid, säger Elisabeth och fortsätter: – Det aktiverar det sympatiska nervsystemet och din kropp går in i flykt- och kamprespons – något som kan försämra förlossningen. När du är orolig och stressad spänns musklerna i kroppen och oxytocinnivåerna minskar – vilket gör förlossningen svårare.

– Det finns ingen anledning att genomgå det här ensam – med rätt stöd är det möjligt att förvandla din graviditet och förlossning till en lyckligare upplevelse, säger Elisabeth.

Kan en partner göra något?

– Det är viktigt att låta din partner veta hur du mår. Då kan din partner stötta dig genom att till exempel delta i konsultationer med dig – och få all information som behövs. Ibland kan en partner också känna sig orolig och behöva psykologisk rådgivning, säger Elisabeth.

På grund av rådande pandemi kan förhållningsreglerna se olika ut för olika kliniker. Läs mer om vad som gäller på klinikens webbplats.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till Kry om du lider av tokofobi. En psykolog gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-graviditetstest-positivt-två-streck
Fertilitet och graviditet – 27 juni 2022

Vilka är de tidigaste tecknen på graviditet?

Misstänker du att du är gravid? Lär dig känna igen tidiga tecken på graviditet och få tips på hur du hanterar eventuella graviditetssymptom.

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.