Ladda ned Ladda ned

Anafylaktisk chock (anafylaxi)

Anafylaktisk chock är en akut, livshotande reaktion som kräver vård omedelbart. Symptomen kommer snabbt – det brukar börja med klåda i handflator och fotsulor. Inom kort får du hjärtklappning, andningsbesvär, magsmärtor, blodtrycksfall och försämrad blodcirkulation. Hos barn framkallas chocken främst av födoämnesallergi, vuxna drabbas oftast efter bi- och getingstick.

Om du eller någon i din närhet visar symptom på anafylaktisk chock ska du alltid söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Anafylaktisk chock kan vara livshotande och symptomen kan växla. Typiskt vid anafylaxi är att flera organ reagerar samtidigt. Hud, mag-tarmsystem, luftvägar och blodcirkulation påverkas alla av den anafylaktiska chocken.

Hudutslag, klåda, svullna läppar och svullnad i ansikte och svalg brukar vara tidiga tecken på anafylaxi. Reaktionerna kan komma redan efter några sekunder eller upp till någon timme om du till exempel ätit något du inte tål eller blivit stucken av en geting. Symptomen förvärras snabbt – andningsbesvär, magsmärtor liksom diarré och kräkningar följs av blodtrycksfall, stora svårigheter att andas, medvetslöshet och i allvarliga fall även hjärtstopp.

Så här brukar symptomen utvecklas:

Initialstadiet

 • klåda i handflator och under fotsulor
 • svullnad i svalget
 • tryck över bröstet
 • känsla av oro och obehag.

Progresstadiet

Chockstadiet

 • blodtrycksfall och dålig blodcirkulation
 • medvetslöshet och hjärtstillestånd.

En klassisk anafylaktisk chock orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar mot vissa ämnen (allergen) som den egentligen borde tåla. Då reagerar kroppen snabbt och akut med mycket allvarliga symptom där flera organsystem är inblandade.

Hos barn uppstår anafylaxi främst av födoämnesallergi, exempelvis mot nötter, skaldjur, fisk, mjölkprotein eller soja. Även vuxna kan drabbas efter matintag, men det handlar oftare om bi- och getingstick. Latex kan också orsaka anafylaktisk chock, exempelvis latexhandskar, ballonger och kondomer. Ibland kan kontrastvätska vid röntgen, antibiotika och vissa andra läkemedel utlösa anafylaxi.

En anafylaktisk chock behandlas akut med adrenalin, ibland även med antihistamin och kortison. Personer med andningsbesvär får också luftrörsvidgande behandling. I väntan på ambulans ska den som drabbas av anafylaxi alltid använda de läkemedel som är ordinerade – om du inte själv kan ta medicinen måste någon i din närhet hjälpa till.

Om du redan vet att du får kraftiga allergiska reaktioner mot exempelvis födoämnen eller getingstick ska du naturligtvis försöka undvika mat och situationer som kan orsaka anafylaxi.

Har du sedan tidigare fått adrenalinpennor och andra läkemedel mot allergisk chock bör du alltid ha dem med dig. Det är viktigt att även närstående vet hur en adrenalinpenna ska användas i en akut situation.

Vid anafylaktisk chock:

 • larma 112 och invänta ambulans
 • använd adrenalinpenna om du har en sedan tidigare
 • ta om möjligt antihistamin, kortisontabletter och luftrörsvidgande läkemedel.

Om du får symptom som tyder på anafylaktisk chock ska du snabbt uppsöka en akutmottagning eller ringa 112 – det är ett potentiellt livshotande tillstånd.

Sök vård omedelbart om du får en akut allergisk reaktion med:

 • hjärtklappning och tryck över bröstet
 • andningsbesvär
 • magsmärtor
 • svimningskänsla med blodtrycksfall
 • kalla händer och fötter till följd av försämrad blodcirkulation.
Senast uppdaterad:
19 nov 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin