Ladda ned Ladda ned

Anafylaxi

Anafylaxi är en akut reaktion som kräver omedelbar vård. Reaktionen kommer ofta väldigt fort och kan förvärras snabbt. Du behöver vård akut. Läs mer hos KRY.

Anafylaxi kan vara ett livshotande tillstånd. Flera organsystem är inblandade och reaktionen kommer snabbt – allt från några sekunder till en timme. Symptomen kan växla och tillståndet förvärras fort. Typiskt vid anafylaxi är att flera organ ger besvär – hud, mag- och tarmsystem, luftvägar och blodcirkulation.

Reaktionerna brukar börja med klåda i handflator och på fotsulor, svullnad i svalget och tryck över bröstet. Det är initialstadiet. I nästa fas som kallas progresstadiet fortgår besvären och ger hjärtklappning, eventuell svullnad i ansiktet samt nässelutslag. Dessutom ökar andningsbesvären och smärtorna i magen. I det sista stadiet, chockstadiet, blir personen medvetslös, får blodtrycksfall och svårigheter att behålla blodcirkulationen. Behandling behöver därför sättas in snabbt då försämringen sker väldigt fort.

Allergisk anafylaxi – anafylaktisk/allergisk chock – utlöses av ett allergen (allergiframkallande ämne) som kroppen är överkänslig mot. Anafylaxi hos barn beror främst på födoämnesallergi och hos vuxna är det bi- och getingstick.

Icke-allergisk anafylaxi kan framkallas av till exempel vissa läkemedel, röntgenkontrast och fysisk ansträngning.

Det är viktigt att personer i din närhet vet om att du kan få anafylaktiska reaktioner och vilka allergener som utlöser det så att de snabbt kan larma 112. Om du har fått adrenalinpennor på recept bör någon närstående ha fått instruktioner om hur de ska användas och ge dem i väntan på ambulans. Se till att alltid ha med dig dina adrenalinpennor och eventuella andra läkemedel du fått på recept mot anafylaktisk reaktion.

Naturligtvis ska du alltid undvika det som kan ge anafylaxi.

Anafylaxi behandlas akut med adrenalin och ibland även antihistamin samt kortison. Personer med andningsbesvär får också luftrörsvidgande behandling. I väntan på ambulans ska du ge den som drabbats av anafylaktisk reaktion de läkemedel som är ordinerade.

Sök vård akut om du har andningsbesvär.

KRY kan inte hjälpa till vid anafylaxi.

Senast uppdaterad:
28 mars 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin