Ont i musklerna

Fråga: Är det vanligt att ha ont i musklerna utan träning? Jag får ofta muskelvärk och ont i musklerna utan anledning. Kan det vara någon sjukdom?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Muskelvärk är ett vanligt tillstånd och kan bero på många saker. En vanlig anledning kan vara att du har använt dina muskler på ett sätt som du inte är van vid, till exempel vid överbelastning eller träningsvärk. Även längre tids stress, ångest eller depression kan vara orsaker till att du upplever muskelvärk. Du kan också få ont i musklerna vid olika typer av virusinfektioner såsom förkylning, influensa eller corona. Dessa tillstånd är oftast övergående och kräver ingen behandling.

Andra tänkbara förklaringar

Ibland kan muskelsmärta bero på annan bakomliggande sjukdom. Vid exempelvis hypotyreos kan du känna dig öm i musklerna. Andra tecken kan vara trötthet, viktförändringar, ändrade avföringsvanor och allmän sjukdomskänsla.

Vid reumatiska sjukdomar såsom reumatoid artit eller SLE är det vanligt med muskel- och ledvärk. Oftast är värken lokaliserad till bägge sidor av kroppen och kan komma plötsligt eller smygande. Andra vanliga symptom kan vara svullnad över leder, trötthet, håravfall och hudutslag.

Fibromyalgi är ett långvarigt smärttillstånd som kännetecknas av att du är öm i musklerna, huden och lederna. Du har också ökad smärtkänslighet och kan uppleva lättare beröring som obehagligt. Trötthet, sömnstörningar och sämre koncentration är exempel på andra vanliga problem vid fibromyalgi.

Alkohol eller vissa droger kan orsaka ömma muskler. Även läkemedel såsom kolesterolsänkande eller antidepressiva kan ge generell smärta i muskler. Om du misstänker detta som biverkning bör du kontakta din behandlande läkare.

Om du har ont i dina muskler tillsammans med feber, viktnedgång eller förändrade avföringsvanor kan det bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande smärta i musklerna som inte blir bättre av egenbehandling bör du söka vård.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp av en fysioterapeut. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att ditt barn behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry