Lågt blodtryck – hypotoni

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Blodtryck mäts med blodtrycksmätare och alla människor har olika tryck i sitt blodomlopp. Blodtrycket kan förändras under dygnet och i olika situationer. Har du lågt blodtryck kan du lättare få blodtrycksfall. Då kan du uppleva yrsel, känna dig svimfärdig eller i värsta fall svimma. Ibland sker det i samband med att du ändrar läge från sittande till stående. Lågt blodtryck är oftast ofarligt och kräver sällan behandling.

Allmänt om lågt blodtryck

Blodtryck mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg). Det anges i övertryck (systole), när hjärta och kärl pumpar ut blod i blodomloppet. Undertryck (diastole) är trycket i blodomloppet mellan hjärtslagen. Ett normalt blodtryck ligger runt 120/80 men kan gå ner till 90/60 innan det bedöms som lågt. Lågt blodtryck kallas också för hypotoni. Att ha lågt blodtryck är att föredra på sikt framför högt blodtryck, som är förenat med fler hälsorisker.

Att ändra läge från sittande eller liggande till stående kan göra att du känner dig svimfärdig. Ibland kan det kännas som att det svartnar för ögonen. Blodtrycksfall vid en lägesförändring kallas för ortostatisk hypotoni. Det är tillfälligt och betyder att blodcirkulationen inte når hjärnan tillräckligt fort. Det är särskilt vanligt hos äldre personer men också hos yngre som är i en snabb tillväxtfas.

Symptom vid lågt blodtryck

Lågt blodtryck kan förknippas med flera olika symptom:

 • yrsel och svårighet med balansen

 • svimningskänsla eller svimning

 • hjärtklappning

 • att känna sig kallsvettig

 • trötthet

 • svaghet.

 • illamående

 • svullnad kring fotled eller underben (ödem)

I kombination med vissa tillstånd är lågt blodtryck ett mycket allvarligt tillstånd:

 • hög feber

 • medvetandeförändring

 • pågående blödning

 • allvarlig fysisk skada

 • kräkning och diarré med vätskeförlust

 • hjärtinfarkt eller rubbning av hjärtrytmen (arytmi).

Tänk på att yrsel, svimningskänsla och svimning kan ha andra orsaker än lågt blodtryck. Blodförsörjningen till huvudet kan förändras snabb vid plötslig smärta eller rädsla. Yrsel kan också vara förknippat med kristallsjuka, migrän eller andra neurologiska tillstånd.

Orsaker

Lågt blodtryck är vanligt och ofta åldersrelaterat. Vätskebrist eller saltbrist kan sänka blodtrycket. Andra orsaker kan vara hjärtsjukdom till exempel nedsatt pumpfunktion, som vid hjärtsvikt eller neurologisk sjukdom, till exempel Parkinsons sjukdom. Lågt blodtryck kan också vara orsakat av nedsatt utsöndring av hormonet kortisol som produceras i binjurebarken. Då kan du också uppleva trötthet, illamående, kräkningar och fläckvisa förändringar i huden.

Vissa läkemedel kan orsaka lågt blodtryck.

Utredning och behandling av lågt blodtryck

Läkaren gör en fysisk undersökning, där blodtryck och puls mäts både liggande, sittande och stående. Du kan också få lämna blodprov för att mäta blodvärden och få hjärtat undersökt med EKG. Det ingår också att lyssna på hjärtljuden, ta reflexer och andra neurologiska tester.

Du kan mäta ditt blodtryck själv med hjälp av blodtrycksmätare som du köper på apoteket. Se till att vara ordentligt utvilad och låt bli kaffe, te eller nikotin minst en halvtimme innan du gör mätningen.

I vissa fall kan det vara aktuellt att behandla lågt blodtryck med läkemedel, till exempel vid kraftiga symptom eller i samband med andra sjukdomstillstånd.

Vad du själv kan göra

Vätskebrist och saltbrist kan förstärka symptomen vid lågt blodtryck. Därför är det viktigt att dricka tillräckligt med vatten om du till exempel vistas utomhus i hög värme.

Bra att tänka på vid lågt blodtryck:

 • drick vatten när du har feber eller om du svettas

 • res dig långsamt från liggande eller sittande

 • prioritera fysisk aktivitet

 • var försiktig med alkohol

 • använd stödstrumpor.

Då bör du söka vård

Sök vård akut om du eller närstående drabbas av plötslig yrsel eller svimningskänsla i kombination med någon av dessa tillstånd:

 • bröstsmärta

 • hög feber

 • medvetandeförändring

 • pågående blödning

 • allvarlig fysisk skada

 • kräkning och diarré med vätskeförlust

 • rubbning av hjärtrytmen.

Har du återkommande besvär förknippat med lågt blodtryck kan du söka hjälp för att utredas vidare.

Så kan Kry hjälpa till

Vid lågt blodtryck eller misstanke om hypotoni krävs en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd vid lågt blodtryck. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid ett digitalt vårdmöte kan vi enbart erbjuda rådgivning. För blodtryckskontroll, diagnos och behandling av lågt blodtryck krävs ett fysiskt vårdmöte på någon av våra vårdcentraler.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

TrötthetHjärtklappning