Kry-logo
Ladda ned
Lågt blodtryck

Lågt blodtryck

Blodtryck mäts med blodtrycksmätare och alla människor har olika tryck i sitt blodomlopp. Blodtrycket kan förändras under dygnet och vid olika situationer. Har du lågt blodtryck kan du lättare får blodtrycksfall. Då kan du uppleva yrsel, känna dig svimfärdig eller i värsta fall svimma. Ibland sker det i samband med att du ändrar läge från sittande till stående. Lågt blodtryck är oftast ofarligt och kräver sällan behandling.

Allmänt om lågt blodtryck

Blodtryck mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg). Det anges i övertryck (systole), när hjärta och kärl pumpar ut blod i blodomloppet. Undertryck (diastole) är trycket i blodomloppet mellan hjärtslagen. Ett normalt blodtryck ligger runt 120/80 men kan gå ner till 90/60 innan det bedöms som lågt. Lågt blodtryck kallas också för hypotoni. Att ha lågt blodtryck är att föredra på sikt framför högt blodtryck, som är förenat med fler hälsorisker.

Att ändra läge från sittande eller liggande till stående kan göra att du känner dig svimfärdig. Ibland kan det kännas som att det svartnar för ögonen. Blodtrycksfall vid en lägesförändring kallas för ortostatisk hypotoni. Det är tillfälligt och betyder att blodcirkulationen inte når hjärnan tillräckligt fort. Det är särskilt vanligt hos äldre personer men också hos yngre som är i en snabb tillväxtfas.

Symptom vid lågt blodtryck

Lågt blodtryck kan förknippas med flera olika symptom:

 • Yrsel och svårighet med balansen.
 • Svimningskänsla eller svimning.
 • Hjärtklappning.
 • Att känna sig kallsvettig.
 • Trötthet.
 • Svaghet.
 • Illamående.
 • Svullnad kring fotled eller underben (ödem).

I kombination med vissa tillstånd är lågt blodtryck ett mycket allvarligt tillstånd:

 • hög feber
 • medvetandeförändring
 • pågående blödning
 • allvarlig fysisk skada
 • kräkning och diarré med vätskeförlust
 • hjärtinfarkt eller rubbning av hjärtrytmen (arytmi).

Tänk på att yrsel, svimningskänsla och svimning kan ha andra orsaker än lågt blodtryck. Blodförsörjningen till huvudet kan förändras snabb vid plötslig smärta eller rädsla. Yrsel kan också vara förknippat med kristallsjuka, migrän eller andra neurologiska tillstånd.

Orsaker

Lågt blodtryck är vanligt och ofta åldersrelaterat. Vätskebrist eller saltbrist kan sänka blodtrycket. Andra orsaker kan vara hjärtsjukdom till exempel nedsatt pumpfunktion, som vid hjärtsvikt eller neurologisk sjukdom, till exempel Parkinsons sjukdom. Lågt blodtryck kan också vara orsakat av nedsatt utsöndring av hormonet kortisol som produceras i binjurebarken. Då kan du också uppleva trötthet, illamående, kräkningar och fläckvisa förändringar i huden.

Vissa läkemedel kan orsaka lågt blodtryck.

Utredning och behandling av lågt blodtryck

Läkaren gör en fysisk undersökning, där blodtryck och puls mäts både liggande, sittande och stående. Du kan också få lämna blodprov för att mäta blodvärden och få hjärtat undersökt med EKG. Det ingår också att lyssna på hjärtljuden, ta reflexer och andra neurologiska tester.

Du kan mäta ditt blodtryck själv med hjälp av blodtrycksmätare som du köper på apoteket. Se till att vara ordentligt utvilad och låt bli kaffe, te eller nikotin minst en halvtimme innan du gör mätningen.

Det finns inte någon läkemedelsbehandling för lågt blodtryck, om det inte finns en bakomliggande sjukdomsorsak.

Vad du själv kan göra

Har du lågt blodtryck är det bra att dricka tillräckligt med vatten och få i dig salt om du svettats mycket. Det kan också vara hjälpsamt med:

 • Regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet efter förmåga.
 • Att resa sig långsamt från liggande eller sittande.
 • Var försiktig med att dricka mycket alkohol.
 • Stödstrumpor vid åderbråck.

Rådgör med din behandlande läkare om du tar läkemedel för andra tillstånd och får lågt blodtryck.

Då bör du söka vård

Sök vård akut om du eller närstående drabbas av plötslig yrsel eller svimningskänsla i kombination med någon av dessa tillstånd:

 • bröstsmärta
 • hög feber
 • medvetandeförändring
 • pågående blödning
 • allvarlig fysisk skada
 • kräkning och diarré med vätskeförlust
 • rubbning av hjärtrytmen.

Har du återkommande besvär förknippat med lågt blodtryck kan du söka hjälp för att utredas vidare.

Så kan KRY hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp med lågt blodtryck. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt, hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid lågt blodtryck krävs en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär, så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Våra psykologer kan hjälpa till med stödjande samtal om du har fått diagnos och behöver någon att prata med.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Granskare:

Inger Wallin

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad:

Relaterat:

Trötthet