Kry-logo
Ladda ned
Slem i avföringen

Slem i avföringen

Mindre mängder slem i avföringen är i regel ingenting att oroa sig för. I kombination med andra symptom kan det dock vara tecken på en allvarlig sjukdom som kräver behandling av läkare.

Symptom

Normalt sett är en liten mängd slem i avföringen helt ofarlig, så länge det inte kommer i större mängder eller i kombination med andra symptom.

Om slemmängden i avföringen är betydande och uppträder i kombination med symptom så som diarré, förstoppning, blodblandad avföring, viktnedgång eller ont i magen, kan det vara tecken på en allvarlig sjukdom. Det kan då röra sig om IBS, Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller cancer i tjocktarmen. Därför är det viktigt att du uppsöker läkare så fort som möjligt om du har något av ovanstående symptom och ökad slemmängd i avföringen.

Orsaker

Slem i avföringen kan vara tecken på en allvarligare sjukdom men behöver heller inte vara det. Magbesvär kan uppstå av många olika anledningar, varav stress är en vanlig orsak. Det gäller snarare att vara uppmärksam på symptom i kombination med ökad slemmängd. Blodblandat slem kan vara tecken på inflammation i tarmen, fickbildningar, Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller i värsta fall cancer i tjocktarmen.

Behandling

En ökad slemmängd kan vara tecken på flera olika allvarliga åkommor som var och en kräver speciell behandling, beroende på orsak. För att få rätt typ av vård måste en läkare först ställa diagnos och först därefter kan rätt behandling sättas in. Ju tidigare en åkomma upptäcks desto tidigare går det att påbörja behandling av sjukdomen. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort du märker att du har fler symptom i kombination med slem i avföringen.

När du bör söka vård

Utan fysisk undersökning är det omöjligt att säga om slem i avföringen är ett tecken på allvarligare sjukdom eller inte. Problem med magen kan också bero på gluten- eller laktosintolerans och det är bara en läkare som kan bedöma vad det handlar om efter att en utredning gjorts. Om du upplever något av symptomen som nämnts tidigare i kombination med en ökad mängd slem i avföringen ska du snarast möjligt uppsöka läkarvård. Om du har drabbats av en allvarlig sjukdom är det viktigt att den upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt.

Så kan Kry hjälpa till

Om du är osäker på eller orolig över dina symptom kan vi på Kry hjälpa dig med rådgivning och vid behov ge remiss till annan vårdgivare. Dock måste en fysisk undersökning alltid utföras för att rätt diagnos ska kunna ställas.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Relaterat:

Förstoppning
IBS
Diarré