Ladda ned Ladda ned

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion kännetecknas av att det svider när du kissar och du kan behöva kissa oftare än vanligt. Infektionen beror ofta på bakterier som har kommit in i urinröret och spridit sig upp i urinblåsan. Du blir ofta frisk utan behandling, men ibland krävs antibiotika.

Urinvägsinfektion är mycket vanligt, särskilt hos kvinnor. Mer än hälften av alla kvinnor får infektionen någon gång i livet. Den vanligaste formen av urinvägsinfektion kallas för blåskatarr.

Vid urinvägsinfektion är det vanligt att det svider i underlivet. Du känner dig kissnödig ofta och ibland kan det finnas blod i urinen. Många känner sig hängiga och får en molande värk i nedre delen av magen.

Andra tänkbara förklaringar

Njurbäckeninflammation kan ge liknande besvär som urinvägsinfektion, men då har du ofta även feber, frossa och ibland även ont i ryggen.

Sveda och obehag från urinvägarna kan även vara tecken på andra besvär, till exempel sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia, gonorré, herpes och mykoplasma. Hos kvinnor är svamp i underlivet en vanlig förklaring. Torra slemhinnor kan också ge liknande symptom – det är särskilt vanligt efter klimakteriet. Om du är man och det svider eller gör ont när du kissar kan det ibland bero på infektioner i sädesledare och prostata.

Om du får in bakterier i urinblåsan kan du få en urinvägsinfektion. Bakterierna leder till en inflammation i slemhinnan som täcker urinblåsans insida. Eftersom blåsan blivit irriterad känner du att du behöver kissa ofta. Om bakterierna har gått högre upp i urinvägarna, mot njurarna, brukar det kallas för en hög urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation.

Urinvägsinfektion går ofta över av sig själv, men ibland krävs antibiotikabehandling. Det gäller särskilt män och gravida kvinnor. Även barn kan behöva behandlas med antibiotika.

Om du är kvinna och känner igen dina symptom kan du prova att dricka mycket och ta receptfria, smärtstillande läkemedel om du har ont. Infektionen går ofta över av sig själv inom en vecka.

Kontakta sjukvården vid misstänkt urinvägsinfektion som inte går över inom en vecka. Barn och män som får urinvägsinfektion ska alltid söka fysisk vård redan vid de första symptomen.

Sök vård akut om du har feber, frossa eller plötslig smärta i urinvägarna. Det gäller även om du har blod i urinen eller sädesvätskan.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid urinvägsinfektion. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård.

Barn eller män som har besvär med urinvägsinfektion behöver uppsöka en fysisk vårdmottagning.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Liknande besvär:

Senast uppdaterad:
6 okt 2020
Granskare:
Joakim Röstlund, medicinskt ansvarig läkare
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin
Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik