Ladda ned Ladda ned

Urinvägsinfektion

Om du behöver kissa oftare än vanligt och det svider när du kissar kan du ha fått en urinvägsinfektion. Infektionen beror ofta på bakterier som har kommit in i urinröret och spridit sig vidare upp i urinblåsan. Du blir ofta frisk utan behandling, men ibland krävs antibiotika.

Urinvägsinfektion är mycket vanligt, särskilt hos kvinnor. Mer än hälften av alla kvinnor får infektionen någon gång i livet. Den vanligaste formen av urinvägsinfektion kallas för blåskatarr.

Typiska symptom vid urinvägsinfektion är sveda och täta urinträngningar. Många känner sig även hängiga och får en molande värk i nedre delen av magen. I vissa fall kan det förekomma blod i urinen. Om du även har feber och frossa, eventuellt i kombination med ryggont, kan det istället röra sig om njurbäckeninflammation.

Andra tänkbara förklaringar

Tänk på att sveda och obehag från urinvägarna inte alltid beror på just urinvägsinfektion. Ibland kan det röra sig om sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia, gonorré, herpes och mykoplasma. Hos kvinnor är svampinfektion i underlivet också en vanlig förklaring, men även torra slemhinnor (atrofisk vaginit) kan ge liknande symptom – det är särskilt vanligt efter klimakteriet. Om du är man och det svider eller gör ont när du kissar kan ibland infektioner i sädesledare och prostata orsaka problemen.

Du drabbas av urinvägsinfektion när du har fått in bakterier i urinblåsan. Bakterierna leder till en inflammation i slemhinnan som täcker urinblåsans insida. Eftersom blåsan blivit irriterad känner du att du behöver kissa ofta. Om bakterierna har gått högre upp i urinvägarna, mot njurarna, brukar det kallas för en hög urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation.

Urinvägsinfektion går ofta över av sig själv, men ibland krävs antibiotikabehandling. Det gäller särskilt män och gravida kvinnor. Även barn kan behöva behandlas med antibiotika.

Om du är kvinna och känner igen dina symptom kan du prova att dricka mycket och ta receptfria, smärtstillande läkemedel om du har ont. Infektionen går ofta över av sig själv inom en vecka.

Vid misstänkt urinvägsinfektion som inte går över inom en vecka bör du vända dig till sjukvården. Barn och män som får urinvägsinfektion ska alltid söka vård redan vid de första symptomen.

Har du feber, frossa eller blod i urinen (eller sädesvätskan) ska du söka vård akut. Det gäller även vid plötslig smärta i urinvägarna.

Du kan vända dig till oss på KRY för att få hjälp vid urinvägsinfektion. En sjuksköterska eller en läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Liknande besvär:

Senast uppdaterad:
4 nov 2019
Granskare:
Joakim Röstlund, Medicinskt ansvarig läkare
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin
Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik