Ont i magen gravid

Fråga: Jag är gravid och har ont i sidan av magen, nästan som en huggande smärta. Det kommer och går. Jag blöder inte och mår bra annars. Är det normalt eller kan det vara farligt att få ont i magen när man är gravid?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Under en graviditet sker det många förändringar i kroppen. Det är vanligt att du får olika typer av besvär som exempelvis lättare magsmärtor. Om du får ont i magen tidigt under graviditeten kan det bero på att livmodern växer. Du kan känna dig öm i magen, ibland kan den bli spänd och puta ut. Detta är normalt och helt ofarligt. Under mitten och senare delen av graviditeten är det vanligt med sammandragningar. Du kan uppleva att det spänner eller känns obehagligt i nedre delen av magen, men brukar inte göra ont. Sammandragningar kan komma efter exempelvis fysisk ansträngning och försvinner oftast vid vila. Det innebär att livmodern förbereder sig inför förlossningen och är ett helt ofarligt tillstånd.

Andra tänkbara förklaringar

Urinvägsinfektion innebär att bakterier tar sig in i urinröret eller blåsan och kan drabba vem som helst. Ibland får du inga symptom alls. Andra gånger kan du få ont i nedre delen av magen när du kissar. Det kan också orsaka sveda, att du får gå på toaletten ofta och att du känner dig frusen. I vanliga fall kan kroppen läka urinvägsinfektion på egen hand. På grund av många förändringar som sker i din kropp under graviditeten kan du däremot lättare få njurbäckeninflammation. Du kan då få huggande smärta i sidan av magen, feber, illamående eller kräkningar. Njurbäckeninflammation innebär att bakterierna har vandrat uppåt mot njurarna och kan ibland leda till allvarliga komplikationer. Därför är det viktigt med antibiotikabehandling oavsett om du har symptom eller inte. Om du misstänker urinvägsinfektion under graviditeten bör du kontakta sjukvården.

Om du får ont i övre delen av magen när du är gravid kan det bero på halsbränna. Du kan även uppleva sura uppstötningar, rapningar och gaser i magen. Hormonförändringar i kroppen under graviditet gör att musklerna i magmunnen blir mer avslappnade och kan därför leda till besvär.

Tidigt missfall innebär att graviditeten avbryts spontant och kan ske fram till vecka 13. Det kan bero på en mängd olika orsaker men innebär inte att du inte kan bli gravid igen. Sent missfall betyder att en graviditet avbryts efter vecka 13 och är ganska ovanligt. I bägge fall kan du få krampliknande smärtor i nedre delen av buken som påminner om mensvärk. Du kan även få blödningar som kan variera från mindre mängder till större blodklumpar.

Om du får väldigt ont i magen tillsammans med illamående, huvudvärk eller synstörningar kan det bero på havandeskapsförgiftning eller så kallad preeklampsi. Det vanligaste är att du inte upplever några symptom, det upptäcks oftast i samband med ett högt blodtryck vid en barnmorskekontroll. Preeklampsi uppträder i de allra flesta fall under den senare delen av graviditeten.

Buksmärtor kan bero på en mängd olika saker och behöver inte vara relaterat till din graviditet. Det kan vara vanliga orsaker såsom magknip, förstoppning eller stress.

Då bör du söka vård

Om du får smärtor i magen under graviditeten som inte går över bör du söka vård. Sök vård akut om du dessutom får sveda när du kissar, feber, illamående, huvudvärk eller blödningar från underlivet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Graviditet