Ladda ned Ladda ned

Krupp

Små barn kan få viruskrupp – som förr kallades krupp, falsk krupp eller pseudokrupp – i samband med olika virusinfektioner. De får en kraftig skällande hosta och väsande andning – speciellt vid inandning. Besvären kommer oftast när barnet ligger ned, som på natten. På KRY kan du få råd vid viruskrupp.

När barn får viruskrupp har de ofta varit förkylda med snuva några dagar innan. Besvären kommer vanligen nattetid när barnet ligger ned. Du hör att barnet är hest, gråter och har:

  • ansträngd andning
  • skällande hosta.

Viruskrupp, eller vad som förr kallades för falsk krupp eller pseudokrupp, är en infektion i struphuvudet som orsakas av olika virus. Infektionen börjar oftast med snuva och leder sedan till att stämband och slemhinnorna i struphuvud och svalg svullnar. Det ger då ansträngd andning och skällande hosta. Eftersom svullnaden ökar när barnet ligger ned kommer kruppattacker ofta på natten. Viruskrupp är vanligast under vinterhalvåret och drabbar främst små barn, mellan tre månader och tre år eftersom de har trängre och därmed känsligare luftrör.

Det är obehagligt att se sitt barn få krupp. Trösta barnet och försök lugna det. Krupp blir värre när barnet är ledset och gråter. Du kan bära barnet upprätt eller låta det sitta i ditt knä för att minska svullnaden i halsen. Frisk, lite kylig luft, minskar också svullnad så öppna ett fönster eller ta med barnet på en promenad.

När läkare har ställt diagnosen viruskrupp får barnet anpassad behandling. I den akuta fasen kan inhalationer vara en del av behandlingen. Det finns olika läkemedel som ges i olika form för att minska symptomen.

Sök vård om ditt barn:

  • blir blekt eller får blåfärgade läppar och fingrar
  • får hög feber
  • har svårt att andas.
Senast uppdaterad:
24 mar 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin