Ladda ned Ladda ned

Kikhosta

Kikhosta börjar ofta som en förkylning med hosta. Men hostan blir kraftigare, med mer slem, och efter en till två veckor kommer kikningarna, som gett upphov till namnet. Barn kan hosta så mycket att de får problem att andas. På KRY kan du få råd vid kikhosta.

Kikhosta börjar vanligen som en förkylning med snuva, hosta och ibland lätt feber. Men efter 1–2 veckor blir hostan värre och de så kallade kikningarna kommer. I slutet av en hostattack hörs då ett flämtande ljud när barnet andas in. Det är inte ovanligt att barn får problem att andas under hostattackerna och de kräks ofta efteråt. Hostattackerna kommer ofta när barnet ligger ned, som på natten. Det kan ta allt från 1–6 veckor innan barnet långsamt börjar bli bättre. Men hostan kan hålla på i några veckor till.

Barn kan bli allvarligt sjuka i kikhosta och få andningsuppehåll. Det är små barn under ett år, men speciellt spädbarn yngre än sex månader, som kan drabbas värst.

Även vuxna kan få kikhosta, men de får inga kikningar. Symptom hos vuxna är långvarig hosta.

Kikhosta orsakas av en bakterie, Bordetella pertussis. Det är en smittsam sjukdom som smittar via hosta eller nysningar. Inkubationstiden är 1–2 veckor, ibland något längre. Den smittar som mest de två första veckorna, innan kikningarna börjar.

Alla barn i Sverige erbjuds vaccination mot kikhosta. Det går dock att få kikhosta trots att du är vaccinerad eftersom vaccinet inte ger ett fullständigt eller livslångt skydd. Men är du vaccinerad blir symptomen ofta lindrigare.

Barn och skola och förskola

Även om ditt barn har haft kikhosta och ännu inte är helt bra, men feberfri, pigg och frisk i övrigt kan det gå till förskola eller skola. Se dock till att ditt barn inte kommer i kontakt med nyfödda eller höggravida kvinnor.

Se till att den som har kikhosta dricker ordentligt. Vätska gör att slemmet tunnas ut och blir lättare att hosta upp. Det lindrar också att sova mer upprätt än vanligt, till exempel genom att använda fler kuddar.

Smittskyddslagen

Personer med kikhosta som har varit i kontakt med spädbarn eller höggravida ska berätta det för sin läkare direkt. Kikhosta omfattas av smittskyddslagen, som är till för att hindra vissa sjukdomar att spridas.

Diagnosen kikhosta ställs genom provtagning. Spädbarn – yngre än 6 månader – kan bli allvarligt sjuka av kikhosta. Därför är det viktigt att sätta in behandling med antibiotika i tid. Antibiotikan botar inte sjukdomen, men lindrar symptomen och minskar risken att smittan sprids.

Sök vård om du tror att:

  • du eller ditt barn har kikhosta
  • du eller ditt barn har hostat i flera veckor
  • ditt barn har kikhosta och mår sämre.

Sök vård akut om ett barn yngre än ett år har hosta med kikningar.

  • Rådgivning

På våra mottagningar i Sörmland och i Skåne får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Senast uppdaterad:
19 mars 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin