Ladda ned Ladda ned

Mässling

Allmänt

Mässling är en allvarlig sjukdom som orsakas av ett virus. Viruset är väldigt smittsamt och sprids via luften. Sjukdomen är idag ovanlig i Sverige på grund av att man sedan 70-talet vaccinerar de flesta barnen i Sverige genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Mässling har dock tyvärr inte utrotats helt utan förekommer trots detta både i Sverige men betydligt mer utomlands. Det brukar ta mellan en till tre veckor från det att man har smittats tills symptomen uppträder. Ofta får man då hög feber, torrhosta samt ljuskänsliga ögon. Efter ett tag uppkommer också det typiska hudutslaget som börjar i ansiktet och sprider sig successivt till hela kroppen. I efterförloppet får många även öron-, lung- och bihåleinflammation. Mässling kan även leda till hjärnhinneinflammation vilket däremot är mera sällsynt.

Orsaker

Mässling orsakas av ett virus. Detta smittar via luften vilket innebär att det är mycket smittsamt. Sjuka kan smitta från och med 7:e dagen efter smittotillfället och fram till 3 dagars feberfrihet. Vaccination infördes under 70-talet och den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982. Alla barn i Sverige erbjuds vaccin vid 18 månaders ålder. Därför är sjukdomen numera sällsynt i Sverige men betydligt vanligare utomlands.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Symtom

Vanliga symtom är följande:

  • Feber som successivt stiger och ofta är kring 39 grader dag 4
  • Torrhosta
  • Snuva
  • Ögoninflammation med ljuskänslighet
  • Förstorade lymfkörtlar på halsen
  • Saltkornsliknande utlsag i kindslemhinnan
  • Storfläckiga, röda, sammanflytande utslag som initialt börjar i ansiktet och som successivt sprider sig till hela kroppen
  • I efterförloppet är det inte ovanligt att man även får öron-, bihåle- eller lunginflammation

Behandling

Det finns ingen specifik behandling utan den går ut på att dämpa symtomen. Ofta kan dämpad belysning i ett svalt rum lindra symtomen. Vid hög feber kan febernedsättande hjälpa.

Om du har varit i kontakt med mässlingviruset men inte genomgått det allmänna svenska vaccinationsprogrammet kan du få specifik behandling som minskar risken att insjukna.

När kan KRY hjälpa till?

Det går bra att söka vård hos våra läkare på KRY om du misstänker att du har mässling. Vi har även möjlighet att skriva remiss till andra vårdenheter om det anses finnas ett behov för fysisk undersökning.

Ladda ned appen redan idag