Ladda ned Ladda ned

Mässling

Mässling är en virussjukdom som är mycket smittsam. Sjukdomen är ovanlig i Sverige eftersom alla barn erbjuds vaccination mot mässling. På KRY kan du få svar på dina frågor om mässling.

De första symptomen kommer en till två veckor efter att du blivit smittad. Mässling börjar ofta som en förkylning med:

Febern sjunker efter ett tag för att sedan stiga igen. Då kommer också utslagen. Utslagen börjar ofta i ansiktet och är till en början små och ljusröda. De sprider sig sedan över kroppen, mörknar och flyter ihop. Ungefär en vecka efter det att du fått feber försvinner utslagen.

Du kan sprida mässling vidare direkt efter att du själv blivit smittad. Det innebär att du smittar även innan du fått symptom och vet att du är sjuk. Smittrisken upphör ungefär fem dagar efter att du fått utslag.

Mässling kan ge följdsjukdomar som:

Var därför uppmärksam om ditt barn blir sjukt igen efter det att mässlingen gått över.

Mässling orsakas av ett virus som smittar genom hosta eller nysningar. Mässling är ovanligt i Sverige eftersom alla barn erbjuds vaccination vid 18 månaders ålder.

Smittskyddslagen

Mässling omfattas av smittskyddslagen. Smittskyddslagen är till för att hindra smittsamma sjukdomar från att spridas. Det innebär att vården försöker finna personer du kommit i kontakt med. Personerna erbjuds undersökning och vaccin vid behov. Smittskyddsanmälan syftar till att få en nationell och lokal överblick av spridningen.

Vid hög feber finns receptfria febernedsättande läkemedel på apotek. Se också till att dricka mycket vätska för att förhindra uttorkning.

Det finns ingen behandling mot mässling. Sjukdomen får läka ut av sig själv.

Diagnosen mässling ställs efter undersökning och provtagning.

Om du tror att du eller någon i din familj har fått mässling kan du vända dig till KRY för att få råd och remiss. Om du väljer att vända dig direkt till din vårdcentral ska du ringa vårdcentralen innan besök. Eftersom sjukdomen är väldigt smittsam ska personer med mässling inte sitta i ett väntrum med andra människor.

  • Rådgivning
  • Individuell bedömning och remiss vid behov
Senast uppdaterad:
21 mar 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin