Kristallsjuka

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Kristallsjuka kännetecknas av kraftig yrsel när du vrider på huvudet eller byter ställning från exempelvis sittande till liggande. Yrseln orsakas av små kristaller som har lossnat i innerörats balansorgan. När du rör på huvudet flyttar kristallerna runt – det påverkar balansen. Kristallsjuka går som regel över utan behandling inom några månader, men med hjälp av särskilda övningar kan besvären försvinna betydligt fortare.

Vad är kristallsjuka?

Kristallsjuka kännetecknas av kraftig yrsel när du vrider på huvudet eller byter ställning från exempelvis sittande till liggande. Yrseln orsakas av små kristaller som har lossnat i innerörats balansorgan. När du rör på huvudet flyttar kristallerna runt – det påverkar balansen. Kristallsjuka går som regel över utan behandling inom några månader, men med hjälp av särskilda övningar kan besvären försvinna betydligt fortare.

Symptom vid kristallsjuka

Kristallsjuka kännetecknas av yrsel som brukar komma mycket snabbt i samband med olika huvudrörelser. Besvären kan till exempel utlösas under natten när du byter ställning. Det är också vanligt att bli yr direkt på morgonen när du ska resa dig upp.

Yrseln går oftast över inom 30 sekunder. När du håller huvudet stilla och kristallerna har slutat röra sig i ditt inneröra brukar yrseln försvinna. Nästa gång du rör huvudet på ett visst sätt kan kristallerna flytta på sig igen. Då kan du få ett nytt anfall av yrsel, men besvären brukar bli mindre påtagliga när du har varit i rörelse under dagen.

Yrseln vid kristallsjuka kallas för rotatorisk yrsel eller karusellyrsel – det kan verka som om omgivningen snurrar. Kristallsjuka kan utöver yrseln även orsaka andra symptom. Det är vanligt att må illa och få tillfälliga balanssvårigheter.

Vanliga symptom vid kristallsjuka:

  • kraftig yrsel i samband med olika huvudrörelser

  • illamående och kräkningar

  • balansproblem som kan innebära ökad fallrisk

  • plötsliga, ofrivilliga ögonrörelser.

Besvären försvinner oftast inom tre månader, men i mer ovanliga fall kan yrseln pågå under längre tid och ibland återkomma under flera år. Ibland kan kristallsjuka göra att du känner dig yr mer eller mindre konstant under en längre tid. Det beror i så fall på att kristallerna har fastnat i ett läge där de blockerar en båggång i innerörat.

Andra tänkbara förklaringar

Yrsel kan bero på många olika saker. Lågt blodtryck är en vanlig orsak till yrsel och svimningskänslor. Vid lågt blodtryck kan du också bli yr när du reser dig upp hastigt. Även vätskebrist och anemi kan orsaka yrsel, ofta i kombination med trötthet och orkeslöshet. Virus som sätter sig på balanssinnet, så kallad vestibularisneuronit, kan orsaka plötslig yrsel med illamående och kräkningar som påminner om kristallsjuka. Ménières sjukdom orsakar ett högt tryck i innerörat och kännetecknas också av yrsel, ofta med tinnitus och hörselnedsättning.

Yrsel i kombination med pulserande huvudvärk, illamående och kräkningar kan vara tecken på migrän – kristallsjuka brukar inte kännetecknas av huvudvärk.

Ibland kan yrsel vara ett av flera symptom i samband med stroke och andra allvarliga sjukdomstillstånd.

Orsaker till kristallsjuka

Kristallsjuka orsakas av små kalkkristaller som har lossnat i någon av de så kallade båggångarna i innerörat. De lösa kristallerna retar sinnescellerna i balansorganet och orsakar yrsel när du rör på huvudet eller ändrar kroppsläge.

Orsaken till att kalkkristaller lossnar i innerörat är inte helt klarlagda. Åldersförändringar i balansorganet verkar skapa en större sårbarhet för kristallsjuka – det är vanligast att drabbas efter 60 års ålder. I vissa fall kan kristallsjuka uppstå i samband med en skallskada, till exempel hjärnskakning.

Utredning och behandling

Om du har besvär med yrsel är det bra att göra en läkarundersökning för att ta reda på vad som orsakar besvären – yrsel kan ha många olika förklaringar.

För att utesluta andra, bakomliggande tillstånd och ställa diagnosen kristallsjuka får du själv berätta om din yrsel och hur du mår för övrigt. Läkaren kontrollerar din balans, dina reflexer och ibland även blodtryck och blodprover. Du får även göra ett antal snabba huvudrörelser medan du byter ställning från exempelvis sittande till liggande. På så sätt kan läkaren provocera fram din yrsel och ibland avgöra direkt om det är just kristallsjuka som är orsak till besvären. I vissa fall kan du behöva remitteras till en läkare som är specialiserad på öron-näsa-hals för att säkerställa diagnosen.

Kristallsjuka går som regel över av sig själv, utan behandling, men i många fall kan särskilt anpassade kroppsövningar hjälpa dig att bli av med yrseln fortare. Övningarna går ut på att med hjälp av olika huvudrörelser försöka flytta lösa öronkristaller. En läkare, sjukgymnast eller fysioterapeut visar hur du ska göra. Ibland försvinner besvären genast, men i de flesta fall får du fortsätta med rörelseövningarna ett par veckor.

Kristallsjuka som inte blir bättre av övningar hemma kan kräva ytterligare utredning och behandling av sjukvården.

Om du har stora besvär med illamående i samband med kristallsjuka kan du ibland få receptbelagda läkemedel som lindrar symptomen.

Det är vanligt att symptomen vid kristallsjuka återkommer någon gång senare i livet.

Vad kan jag göra själv?

Om du har fått diagnosen kristallsjuka finns det olika övningar som gör att lösa kristaller i öronen kan förflyttas till en annan del av örat där de inte längre orsakar yrsel och illamående.

Övningarna vid kristallsjuka utförs på olika sätt beroende på vilket öra som orsakar besvär och vilken båggång i innerörat som är drabbad. Rådgör med läkare eller fysioterapeut så att du vet att du gör rörelserna på rätt sätt – det kan till exempel handla om så kallad Epleys eller Dix-Hallpikes manöver.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du misstänker att du har drabbats av kristallsjuka. Det gäller även om du har fått diagnosen godartad lägesyrsel och trots träningsprogram inte har blivit av med din yrsel efter två veckor.

Sök vård om du eller ditt barn drabbas av plötslig yrsel som inte går över, med eller utan andra symptom. Vid ett slag mot huvudet bör du också söka vård.

Sök vård akut vid yrsel i kombination med talsvårigheter, känselnedsättningar, förlamning eller synrubbningar. Om du känner dig yr och samtidigt har bröstsmärtor eller får plötslig huvudvärk ska du också söka vård akut.

Så kan Kry hjälpa till

Vid kristallsjuka krävs en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid kristallsjuka. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid ett digitalt vårdmöte kan vi enbart erbjuda rådgivning – för diagnos och behandling av kristallsjuka krävs ett fysiskt vårdmöte på någon av våra vårdcentraler.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Lågt blodtryckAnemi – blodbrist