Ont i huden

Fråga: Jag upplever ganska ofta att jag har en brännande känsla i huden, det kan göra ont vid beröring och bränner. Vad beror detta på? Är det en sjukdom?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Det kan finnas många anledningar till att du har ont i huden. En möjlig orsak kan vara skador framkallat av slag som också ger sår eller blåmärken på huden. Andra exempel på saker som kan irritera huden kan vara insektsbett eller solskador. Även direktkontakt med växter som exempelvis brännässlor kan göra att du blir öm och får bränningar i huden. Du kan då även få utslag eller bli röd. Dessa tillstånd är oftast självläkande. Ibland kan du behöva lokal behandling för att lindra dina symptom.

Andra tänkbara förklaringar

De vanligaste symptomen vid covid-19 kan vara feber, hosta, halsont och muskelvärk. Det finns även ett flertal rapporter om olika neurologiska symptom såsom stickningar, pirrningar och ont i huden vid Corona.

Bältros orsakas av ett virus som kan drabba vem som helst. Oftast börjar det med att huden kliar, svider och bränner på ett specifikt ställe. Efter några dagar kan du märka av en rodnad där det senare dyker upp gruppvisa vätskefyllda blåsor. Dessa blåsor torkar ut inom några dagar och försvinner efter en tid. Andra symptom kan vara feber, huvudvärk, trötthet och allmän sjukdomskänsla.

Hyperestesi betyder överkänslig hud och är ett tillstånd som drabbar nerverna. Det innebär att du känner dig öm i huden vid beröring som i vanliga fall inte ska göra ont. Behandlingen går ut på att minska känsligheten för beröring genom rörelseträning.

Vid polyneuropati kan du uppleva att det bränner och gör ont i huden på fötter och händer. Du kan även uppleva domningar och stickningar som börjar längs ned i fötterna och sedan gradvis förflyttas uppåt till underbenen. Detta är en sjukdom som drabbar flera av kroppens nerver och kan bero på exempelvis diabetes, borrelia, alkoholism, reumatiska sjukdomar eller näringsbrist. Behandlingen är oftast riktad mot den bakomliggande sjukdomen.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande besvär med smärta eller brännande känsla i huden som inte går över av sig självt bör du söka vård.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry