Ladda ned Ladda ned

Insektsbett

Insektsbett kan klia och gör ont. Men de är oftast ofarliga och brukar försvinna efter någon dag. Den här texten tar upp bett från myggor, knott och bromsar samt bin, getingar och humlor. På KRY kan du få hjälp vid insektsbett.

Myggor, knott och bromsar
Myggor suger i sig blod genom sin sticksnabel. Det gör inte ont och vi märker att vi blivit myggbitna först när det börjar kliar. Knott (en liten typ av mygga) däremot biter av en liten del av huden för att komma åt blodet. Det kan göra ont – och vi får ofta fler knottbett samtidigt än vi får myggbett. Huden där vi blev bitna blir röd och svullen.

Bromsar (en typ av fluga) som är betydligt större än knott, biter också bort en del av huden. Därför kan det göra ordentligt ont att få ett bromsbett. Huden blir också mer svullen än vid myggbett, och ibland kan du få ett blåmärke.

Stick från bin, getingar och humlor
Ett bi- eller getingstick gör ofta väldigt ont först. Efter en stund blir huden svullen och röd – och det kan svida och klia. Getingstick ger normalt kraftiga reaktioner i huden, med värme, svullnad och rodnad över ett större område. Humlans stick är ofta lindrigare.

Allergi mot getingstick är ovanligt. Överkänsligheten kan komma trots att du tidigare blivit stucken utan att ha fått några större reaktioner. En allvarlig överkänslighet kan leda till en så kallad anafylaktiskt reaktion. Reaktionen kan komma hastigt, då behöver du behandling akut. Tecken på en mer allvarlig reaktion är:

När myggor, knott och bromsar suger blod sprutar de samtidigt in sin saliv i huden för att hindra blodet från att stelna. Anledningen till att betten kliar och svullnar är att kroppens immunförsvar reagerar på saliven. Det är en naturlig reaktion och beror inte på allergi eller överkänslighet.

Vissa är dock överkänsliga, mot till exempel myggbett, och får då svår klåda och större svullnader.

Bin, getingar och humlor
Bin, getingar och humlor sticker bara när de känner sig trängda. Därför kan vi undvika att bli stuckna genom att hålla oss lugna och inte skrämma dem. Getingstick är vanligare än bi- och humlestick. Bin och humlor äter växter och är inte intresserade av vår mat. Getingar däremot äter gärna det vi gör och gör sitt bästa att komma åt vår mat. Förutom konflikter runt matbord och glasskiosker är getingar också mer benägna att sticka. De har inga hullingar och kan sticka flera gånger. Ett bi har hullingar på sin gadd och kan bara sticka en gång. De sticker ogärna eftersom de dör efteråt. Hos humlor är det bara honorna som sticks, men det är väldigt sällsynt. När en humla sticks gör det sällan ont, utan det känns mest som det bränner till. Bi- och getingars stick gör ont eftersom deras gadd sitter ihop med en giftblåsa och giftet i blåsan är väldigt smärtframkallande.

Mygg- och knottbett
Du kan försöka undvika mygg- och knottbett genom:

 • att bära ljusa kläder
 • att använda myggnät nattetid
 • att täcka så mycket av huden som möjligt med kläder
 • att använda myggmedel (vissa myggmedel bör inte användas av barn, fråga på apotek).

Det finns inga medel som avskräcker bromsar från att bita.

Stick från bi, geting och humla
Ser du att gadden sitter kvar i huden kan du prova att dra ut den med en pincett. Tryck något kallt mot bettet eller spola det i kallt vatten för att lindra smärtan.

Vill du undvika oönskad uppmärksamhet från getingar kan du duka av matbord direkt när du ätit klart, se till att använda kork på flaskor med söta drycker och hänga upp getingfällor en bit från uteplatsen.

Klåd- och smärtlindring vid insektsbett
Det finns receptfria läkemedel som hjälper när det svider eller kliar. De är alsolsprit, alsolgel, kylbalsam, hydrokortison (tänk på att inte använda hydrokortison på barn under två år utan läkares rekommendation) och lokalbedövande salvor. Läkemedel som innehåller antihistamin kan också hjälpa att dämpa reaktionen. Du hittar dem på apotek.

Klia inte på bettet för att undvika lokala hudinfektioner. Tecken på att det har kommit in bakterier är att bettet blir rött, svullet och ömt.

Om du har fått en allvarlig allergisk reaktion med behov av akut sjukvård (anafylaxi) efter geting- eller bistick ska du kontakta läkare. Ibland ges läkemedel att ha till hands om du får en allergisk reaktion igen.

Sök vård om:

 • du har fått ett geting- eller bistick i munnen eller nära ögat
 • du har en hudinfektion som inte ger med sig
 • du har blivit stucken flera gånger och huden är mycket svullen och kliar
 • du känner dig påverkad, får yrsel och andningsbesvär direkt efter ett geting- eller bistick
 • du känner dig sämre efter några dagar
 • du är allergisk mot geting- eller bistick.
 • Rådgivning
 • Individuell bedömning och recept vid behov

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Senast uppdaterad:
2 jul 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin