Varför har jag ont i urinröret?

Fråga: Det svider i urinröret hela tiden och gör ont när jag kissar. Kan det bero på en urinrörsinflammation?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Problem i urinröret är ofta tecken på infektioner. Sveda och täta trängningar i urinröret kan till exempel bero på urinvägsinfektion, som är särskilt vanligt hos kvinnor. Du behöver kissa ofta och kanske känner dig hängig. Många får även en molande värk i nedre delen av magen. Om du även har feber och frossa, eventuellt i kombination med ryggont, kan det röra sig om njurbäckeninflammation. Både vid urinvägsinfektion och njurbäckeninflammation kan blod i urinen vara ett av symptomen.

Det kan även röra sig om sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia, gonorré, herpes och mykoplasma. Hos kvinnor är svampinfektion i underlivet också en vanlig förklaring.

Om du är man och det svider eller gör ont i urinröret kan infektioner i sädesledare och prostata vara orsak till problemet. En förstorad prostata kan ge långsamt tilltagande besvär med trängningar och behov av att kissa på natten, särskilt hos äldre män. Har du blod i urinen eller sädesvätskan och ont mellan ändtarmen och urinröret kan det röra sig om allvarligare prostataproblem.

Andra tänkbara förklaringar

Om du är kvinna och har ont i urinröret kan torra slemhinnor (atrofisk vaginit) förklara besvären. Det är särskilt vanligt efter klimakteriet. Även kronisk underlivssmärta, så kallad vestibulit, kan orsaka trängningar och obehag i underlivet. Ibland är sveda ett av flera symptom i samband med endometrios, men då har du antagligen även svåra, mensliknande smärtor.

Urinträngningar kan även orsakas av inkontinens. Det beror på att urinröret inte sluter tätt och kan vara en komplikation efter förlossning. Inkontinens är även vanligt bland äldre och hänger ofta ihop med en överaktiv blåsa.

Njursten kan orsaka värk i urinblåsan eller besvär när du kissar, men då har du antagligen redan haft kraftiga smärtor högre upp som strålat ut från sidan/flanken av ryggen.

I mer ovanliga fall kan en kronisk inflammation i urinröret förklara symptomen. Det kallas för uretrit. Ibland ligger även neurologiska sjukdomar bakom besvären.

Då bör du söka vård

Vid misstänkt urinvägsinfektion eller besvär i urinröret bör du vända dig till sjukvården, särskilt om du är man eftersom infektionerna då ofta är svårare.

Har du feber, frossa eller blod i urinen (eller sädesvätskan) ska du söka vård akut. Det gäller även vid plötslig smärta i urinvägarna.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

NjurstenKlamydiaFeberUrinvägsinfektion