Ladda ned Ladda ned

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Det är inte ovanligt att en enda människa som bär på viruset smittar ner hela arbetsplatser och skolor. Det är främst under vintermånaderna som flest insjuknar.

Symptom

Symptomen på vinterkräksjuka är snabbt insjuknande med illamående och kräkningar, ont i magen och diarréer. Man kan även uppleva muskelvärk, huvudvärk och feber. Ett till tre dygn brukar det ta innan symptomen avtar men det är viktigt att du är helt frisk innan du återgår till ditt arbete på grund av den höga smittorisken. Smittade personer kan sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symptomfrihet! Det är mellan november och april som sjukdomen är mest aktuell, men den är allra vanligast mellan januari och mars. Vinterkräksjuka kan vara lik andra magsjukdomar men vid vinterkräksjuka insjuknar man hastigare än vid andra sjukdomar. Immunitet efter infektionen är dessvärre kortvarig så man kan ha oturen att insjukna flera gånger. Vissa personer förefaller dock ha genetiska egenskaper som minskar risken för sjukdom.

Orsaker

Det är calicivirus som orsakar vinterkräksjuka. Viruset är väldigt smittsamt och sprids ofta med snabb hastighet. Sjukdomen sprider sig genom att man har direkt eller indirekt kontakt med smittade personer. Indirekt kontakt kan innebära att man kommer i kontakt med droppar i luften, från till exempel nysningar. Du kan även smittas om en person som har viruset har hanterat mat och dryck som du sedan förtär. Det tar vanligtvis mellan 12 till 48 timmar från det tillfälle du blir smittad till de första symptomen visar sig.

Behandling

Vinterkräksjuka går ofta över av sig själv efter ett par dagar. Var noga med att dricka mycket vatten för att ersätta den vätska du förlorar. Drick lite i taget och ofta så länge avföringen är lös. Om du har mycket diarréer eller kräks mycket måste du ersätta både salter och vätska. Vätskeersättning kan då bli nödvändigt. I de fall då den insjuknade är ett spädbarn, gammal eller en person som är drabbad av annan sjukdom samtidigt kan de kraftiga diarréerna och kräkningarna vara allvarliga. Då är det viktigt att kontakta vården.

När du bör söka vård

Om du inte får i dig tillräckligt med vätska och kräks mycket ska du söka vård. Om du lider av blodiga diarréer eller har haft diarré i mer än en vecka, ska du också söka vård. Andra symptom att vara vaksam på är hög feber, svåra magsmärtor och trötthet. Du bör också kontakta vården om du får vinterkräksjuka samtidigt som du lider av en annan allvarlig sjukdom.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Med KRY kan du ha läkarbesök genom videosamtal med en av våra läkare direkt via din mobil.
Våra läkare kan hjälpa dig med rådgivning om du har drabbats av vinterkräksjuka. Om läkaren anser att en fysisk undersökning krävs för bedömning hänvisas du till en fysisk vårdgivare.