Varför är jag alltid trött?

Fråga: Jag är alltid trött. Oavsett om jag sover bra och äter hälsosamt. Ibland kan jag svettas mycket, få hjärtklappning, huvudvärk och sämre minne. Jag tycker att tröttheten började efter att jag fick corona för ungefär 1 år sedan, kan det bero på det?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Trötthet är ett mycket vanligt problem och kan ha en mängd olika orsaker. Ibland kan det vara en kombination av olika faktorer som ger långvarig trötthet. Det kan vara din livsstil med till exempel ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, rökning och alkohol som påverkar. Även dåliga sömnvanor eller sömnbrist kan göra dig trött och orkeslös. Ibland kan olika typer av virala eller bakteriella infektioner orsaka trötthet som håller i sig en tid. Det kan ta veckor till några månader innan du återhämtar dig helt beroende på vilken typ av infektion du har drabbats av.

Postcovid är ett tillstånd som innebär att du får kvarstående eller nya symptom efter att infektionen är över. Förutom att du kan uppleva en extrem trötthet en längre tid efter corona kan du även få huvudvärk, koncentrationsproblem och hjärntrötthet.

Andra tänkbara förklaringar

Om du upplever att du är trött hela tiden kan det bero på någon typ av järn- eller vitaminbrist. Andra tecken kan vara att du känner dig yr, orkeslös och får huvudvärk. Oftast kan du tillgodose dina dagliga behov med hjälp av näringsrik kost eller kosttillskott för att motverka trötthet. Om du däremot har en särskild diet eller lider av exempelvis kraftiga menstruationer kan du behöva uppsöka sjukvården för kontroll av näringsämnen och behandling med receptbelagda läkemedel.

Ibland kan vissa kroniska sjukdomar orsaka trötthet. Ett exempel är hypotyreos som innebär att du har låg ämnesomsättning. Förutom att du känner dig konstant trött kan du även uppleva förstoppning, torr hud, sköra naglar och viktuppgång.

Du kan uppleva extrem trötthet och minnessvårigheter vid depression. Även stress och ångest kan orsaka utmattning, nedsatt kognition, svettningar, hjärtklappning och huvudvärk. Vid kroniskt trötthetssyndrom eller ME, myalgisk encefalopati, drabbas du av trötthet som kan hålla i sig längre än 6 månader. Det kan uppstå efter exempelvis en virusinfektion. Andra vanliga symptom kan också vara muskelvärk, hjärtklappning och nedsatt minne.

Ibland kan ihållande besvär med trötthet tillsammans med viktnedgång, svettningar, värk, feber och allmän sjukdomskänsla bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du har ihållande besvär med trötthet som inte blir bättre efter några veckor bör du söka vård.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry