Ont i bakhuvudet

Fråga: Jag har problem med ont i bakhuvudet och nacken. Ibland känner jag att det spänner i bakhuvudet när jag ligger ner. Andra gånger kan det växla mellan molande värk och plötsliga hugg i huvudet. Kan det här vara farligt?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Smärta i huvudet är ett vanligt tillstånd som kan drabba vem som helst. Oftast är det helt ofarligt även om smärtan kan kännas intensiv och påverka ditt dagliga liv. Ibland kan du få ont i bakhuvudet vid fysisk ansträngning, dålig arbetsställning eller efter ett trauma såsom slag mot huvudet. Du kan också få ont i huvudet på grund av muskelspänningar, stress eller luftvägsinfektioner såsom influensa eller corona.

Om du upplever huvudvärk i bakhuvudet i samband med värk från nacken kan det bero på spänningshuvudvärk. Du kan känna en tryckande och stramande smärta som ett band över huvudet. Andra tecken kan vara yrsel, öronsusningar eller lockkänsla i öronen. Spänningshuvudvärk kan orsakas av sömnstörningar, migrän, depression, ångest eller läkemedel. Behandlingen riktas mot den bakomliggande orsaken till dina besvär. Det kan röra sig om fysioterapi, avslappningsövningar, ändrade livsvanor eller smärtstillande läkemedel.

Andra tänkbara förklaringar

Cervikogen huvudvärk kan leda till molande ensidig huvudvärk som triggas igång av rörelser i nacken. Det beror på sjukdomstillstånd i nackens skelett eller muskler och kan orsakas av tidigare skador eller artros. Exempel på behandling kan vara rörelseträning eller smärtstillande läkemedel.

Om du har huggande smärta i bakhuvudet kan det bero på occipitalisneuralgi. Du kan också uppleva smärta bakom ögonen, när du rör på nacken eller känna dig stel i bakhuvudet. Detta är en ovanlig typ av nervsmärta och kan orsakas av exempelvis inflammation, nervinklämning, diskbråck eller diabetes typ 1 eller 2. Oftast går smärtorna över av sig självt men ibland kan det krävas symptomlindrande preparat.

Vid migrän kan du få skarpa ensidiga smärtor i huvudet som kan vara lägesrelaterade. Ibland kan huvudvärken förvärras i samband med fysisk aktivitet. Exempel på andra symptom är nacksmärtor, illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Migrän kan utlösas av bland annat sömnstörningar, alkohol eller viss mat. Behandlingen går främst ut på att undvika de faktorer som orsakar ett anfall. Det finns också olika typer av smärtstillande läkemedel.

Ibland kan plötslig, intensiv smärta i huvudet tillsammans med feber, yrsel, nedsatt känsel och motorik bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande besvär med huvudvärk som inte blir bättre av egenbehandling bör du söka vård. Sök vård akut om du får plötslig och kraftig huvudvärk med yrsel eller nedsatt känsel och motorik.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry