Salmonella

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Salmonella är en magsjukdom som orsakas av olika salmonellabakterier. Smittan sprids oftast via livsmedel som inte har hettats upp eller sköljts av ordentligt. Typiska symptom är diarré, magsmärtor och feber. Besvären brukar gå över utan behandling, men i svårare fall krävs ibland läkarvård och antibiotika. För att minska smittspridning är det viktigt med extra god handhygien i samband med matlagning och toalettbesök.

Allmänt om salmonella

Det finns över 2 000 olika sorters salmonellabakterier världen över, varav ett 20-tal är relativt vanliga även i Sverige. Här insjuknar upp till 4 000 personer varje år – 75 procent har smittats utomlands. Salmonella var ett större problem i Sverige förr, men det förekommer fortfarande mindre utbrott.

Salmonella sprids oftast via livsmedel, till exempel kyckling och ägg som inte har hettats upp ordentligt eller frukt och grönsaker som inte har sköljts av. Bakterierna förökar sig snabbt och kan lätt spridas vid matlagning.

Ibland smittar salmonella mellan människor. Det brukar bero på att smittan finns i diarré, men det finns även risk att föra smittan vidare när du är symptomfri – bakterierna kan finnas kvar i kroppen i flera veckor, ibland flera månader. Därför är det viktigt med såväl handhygien som noga rengöring av toaletter även efter en salmonellainfektion.

I ovanliga fall kan salmonella smitta direkt från djur till människa.

Salmonella omfattas av smittskyddslagen

Salmonella är en så kallad anmälningspliktig och allmänfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Lagen finns till för att förhindra spridningen av vissa sjukdomar. Du som misstänker att du kan vara smittad av salmonella bör därför kontakta sjukvården för provtagning. Vid konstaterad salmonella gör sjukvården en smittskyddsanmälan.

Symptom vid salmonella

Salmonella ger inte alltid tydliga symptom, men det är vanligt att få feber, diarré och ont i magen. Du kan även må illa och kräkas. Salmonella har som regel en inkubationstid på ett till tre dygn, det vill säga tiden från smittotillfället till första symptom. De flesta mår bättre efter några dygn och symptomen brukar försvinna helt efter en till två veckor.

Vanliga symptom vid salmonella:

 • diarré

 • magsmärtor

 • illamående och kräkningar

 • feber

I mer ovanliga fall kan vissa salmonellabakterier ge allvarligare symptom. Var uppmärksam på ditt allmäntillstånd och tecken på vätskebrist. Barn drabbas fortare och värre av vätskebrist än vuxna.

Ibland kan salmonella leda till följdsjukdomar, exempelvis ledbesvär.

Andra tänkbara förklaringar

Diarré, illamående och magsmärtor kan bero på många olika saker. Matförgiftning och vinterkräksjuka brukar också komma plötsligt och kan ge liknande symptom som salmonella.

Virus som orsakar exempelvis influensa eller covid-19 kan ge illamående och diarré, även om andra symptom brukar vara mer framträdande. IBS och magkatarr kan orsaka plötsligt illamående, diarré och magsmärtor, men kännetecknas annars av mer långvariga besvär.

Orsaker till salmonella

Salmonella är en bakterie som finns i över 2 000 olika varianter. Bakterierna finns i tarmen hos infekterade människor och djur. Ett fåtal salmonellabakterier finns bara hos människor. Bakterierna kan spridas till exempelvis jord, betesmarker och vatten.

Kontaminerade livsmedel är den vanligaste smittvägen, men i mer ovanliga fall kan salmonella även spridas genom nära kontakt med djur eller människor. Ofta krävs en hög koncentration av bakterier för att du ska bli infekterad – det är vanligast i livsmedel som inte har hanterats eller tillagats på rätt sätt.

Små barn, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar är ofta känsligare för salmonella och kan insjukna efter mindre bakterieangrepp.

Så sprids salmonella:

 • Kontaminerade livsmedel – Den vanligaste orsaken till salmonellainfektion är livsmedel som innehåller salmonellabakterier, till exempel nötkött, griskött, kyckling eller ägg. Bakterierna ger upphov till sjukdom i mat som inte har kokats, stekts eller på annat sätt hettats upp ordentligt. Grönsaker, frukt och kryddor kan även förorenas med salmonella om de kommer i kontakt med vatten, jord eller gödsel som innehåller salmonellabakterier. 

 • Direktkontakt med infekterade människor – En person som är smittad av salmonella, eller som nyligen har tillfrisknat, kan föra smittan vidare i samband med matlagning. Annars smittar salmonella sällan mellan människor. Ibland sprids bakterierna efter nära fysisk kontakt eller via diarré från en toalett som inte är ordentligt rengjord.  

 • Direktkontakt med infekterade djur – Salmonella kan i mer ovanliga fall smitta genom nära fysisk kontakt med nötkreatur, gris, höns och andra fåglar. Hundar, katter och reptiler som hålls som husdjur kan också bära på salmonellabakterier.

Utredning och behandling

För att konstatera salmonella krävs provtagning, oftast en odling från avföringsprov. Ibland behöver du även lämna andra prover. Om du har smittats utomlands kan även ditt resmål ge viktig, kompletterande information till din läkare.

Infektionen vid salmonella brukar gå över utan behandling, men du kan vara smittbärare under en längre tid. De flesta är smittfria efter en till tre månader. Antibiotika används bara mot vissa salmonellabakterier och vid svårare infektioner eftersom behandlingen påverkar tarmfloran.

Vad kan jag göra själv?

Vid en salmonellainfektion är det viktigt att ta hand om dina egna sjukdomsbesvär och samtidigt vara noga med att inte föra smittan vidare – tvätta händerna ofta och rengör toaletten efter varje toalettbesök.

Diarré, kräkningar och feber kan göra kroppen uttorkad. Därför behöver du få i dig vätska, små mängder i täta intervaller. Det är särskilt viktigt för barn och om du drabbas av salmonella när du är gravid. När du har slutat kräkas kan du börja äta igen. Välj gärna skonkost i små portioner – buljong, blåbärssoppa, kokt fisk, ris och vitt bröd är lättsmält. Vänta med mjölkprodukter tills magen har återhämtat sig och kan bryta ned mjölksockret igen.

Effekten av vissa läkemedel kan påverkas vid kraftiga kräkningar eller diarré. Det gäller exempelvis p-piller och antibiotika. Vid diabetes kan du behöva anpassa din behandling i samband med diarré och kräkningar.

Så här minskar du risken att smittan sprids:

 • hetta upp maten ordentligt – salmonellabakterier dör vid 70°C

 • skölj grönsaker noggrant

 • diska till exempel knivar och skärbrädor om du först har skurit rått kött och sedan grönsaker

 • undvik råa ägg från andra länder än Sverige, Norge, Finland och Danmark

 • laga inte mat till andra om du har symptom på salmonella

 • tvätta alltid händerna före måltider, matlagning och efter toalettbesök

 • stanna hemma om du har diarré.

Salmonella smittar ibland flera veckor eller månader efter en infektion. Därför är det viktigt att vara extra noga med hand- och toaletthygienen under en längre tid.

Informera skola och arbetsgivare

Eftersom salmonella lyder under smittskyddslagen är det viktigt att informera exempelvis arbetsgivare eller personal på förskola och skola om smittan finns i hemmet. Vid konstaterad salmonella ska du stanna hemma – vuxna bör inte gå till jobbet och barn ska inte gå i förskolan eller skolan så länge de har symptom.

Du bör inte jobba med livsmedel om det finns risk att du fortfarande kan smitta andra med salmonella. Var även särskilt försiktig om du vårdar spädbarn eller arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar – prata med din arbetsgivare om vilka regler som gäller på din arbetsplats.

När bör jag söka vård?

Kontakta alltid sjukvården vid tecken på salmonella för att konstatera eventuell smitta.

Sök vård om du eller ditt barn har kraftiga diarréer eller kräkningar som inte går över. Det gäller även kraftiga magsmärtor och hög feber.

Allvarliga symptom på vätskebrist ska också följas upp av vården, exempelvis mörk urin, yrsel, huvudvärk och stark törst.

Sök vård akut om du har blodiga diarréer eller kräks blod. Det gäller även vid svåra magsmärtor, hög feber och frossa.

Vid misstanke om smittsam sjukdom är det viktigt att undvika smittspridning – kontakta alltid vården innan du gör ett fysiskt besök eller invänta personal vid entrén.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid salmonella. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. För att konstatera salmonella krävs en fysisk vårdkontakt. 

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.


Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

MatförgiftningVinterkräksjukaDiarréIllamående och kräkningar