Ladda ned Ladda ned

Influensa hos barn

Allmänt

Influensa är en virusinfektion som påverkar lungorna, svalget och näsan. Influensa förekommer framför allt under vintermånaderna. Influensa är smittsamt något dygn innan symptomen börjar och fem till tio dagar efter det att symptomen brutit ut. Barn kan vara smittsamma ännu längre. Eftersom symptomen inte uppenbarar sig direkt kan man vara smittbärare utan att veta om det och därför sprids viruset väldigt fort. I de flesta fall är influensa inget farligt, även om det kan vara påfrestande. Det finns dock en ökad risk för allvarliga följdsjukdomar för bl.a. unga barn och barn med ett nedsatt immunförsvar eller kroniska sjukdomar.

Symptom

Vanliga symptom för influensa hos barn är bl.a.:

Orsak

Influensa orsakas av ett influensavirus som sprids genom luften när någon hostar, talar eller nyser. Viruset kan smitta direkt från en annan människa eller indirekt genom kontakt med något där viruset har fastnat, t.ex. dörrhandtag, telefoner o.s.v. Då influensaviruset konstant förändras i sin samansättning hänger ofta immunförsvaret inte med i samma takt. Därför kan man bli sjuk år efter år. Smittas man av ett virus som liknar det virus man har smittats av förut känner immunförsvaret igen viruset och kan motverka det snabbare. Symptomen brukar då också vara lindrigare eller så påverkas man inte alls.

Behandling

Influensa hos barn går oftast över av sig själv efter ca en vecka. Då det är en virusinfektion hjälper inte antibiotika. När barnet väl är smittat räcker det vanligtvis med att barnet får vila och det är viktigt att det dricker mycket. Barnet bör vara hemma från förskola/skola i ungefär en vecka för att vila och undvika risken att smitta andra barn.

De barn som tillhör en riskgrupp och kan drabbas av komplikationer kan behöva ges ett virushämmande läkemedel. För att dessa läkemedel ska ha effekt måste de tas inom 48 timmar efter att symptomen brutit ut.

Det går även att vaccinera sitt barn i förebyggande syfte mot de virus som WHO tror kommer att vara de vanligast förekommande under året. Detta är inte nödvändigt för annars friska barn. Vaccinationer är inte alltid 100 % effektiva, så var noga med att barnet tvättar händerna ofta och håller för sina nysningar för att minska smittrisken.

När du ska söka vård

På KRY kan du få hjälp med rådgivning angående influensa hos ditt barn. Vi kan också hjälpa till med recept och intyg om vård av sjukt barn (VAB) om det skulle behövas. Om läkaren anser att det krävs en fysisk undersökning för bedömning, kommer du och ditt barn att hänvisas till en fysisk vårdgivare.